Omslag economie komt kabinet slecht uit

Auteur: Hans Crooijmans | 25-04-2008

Omslag economie komt kabinet slecht uit

Het kabinet moet het vandaag eens zien te worden over de Voorjaarsnota - zeg maar: de halfjaarlijkse tussenstand van de begroting. Dat gebeurt niet bepaald onder een vrolijk gesternte. De economische vooruitzichten verslechteren rap en intussen kampen diverse ministers met forse budgetoverschrijdingen.

Zorgwekkend is dat het CBS signaleert dat zowel het vertrouwen van consumenten als producenten in de economie stevig daalt. Burgers zijn sinds de zomer van 2003 niet meer zo somber geweest, ook over hun persoonlijke financiële situatie. Dat voorspelt weinig goeds voor de hun uitgaven. Steeds meer bedrijven, ook die in de cruciale zakelijke dienstverlening, verwachten dat hun orderportefeuille zal slinken in de komende maanden.

Economie zit tussen de oren. De aanhoudende stroom van beroerd economisch nieuws (huizencrisis, bankendebacles, beurskoersen, duikelende dollar en exploderende grondstof- en voedselprijzen) hebben de stemming van burgers en ondernemers geen goed gedaan. Net zo min als in Duitsland, de veruit belangrijkste handelspartner van Nederland, waar het vertrouwen van bedrijven onverwacht scherp is gedaald naar het laagste punt in meer dan twee jaar.

Gevreesd moet worden dat de Voorjaarsnota de verwachtingen van Nederlandse burgers en bedrijven nog meer zal temperen. Het optimisme over de immuniteit van de Nederlandse economie dat premier Jan Peter Balkenende en minister van Financiën Wouter Bos nog maar een paar maanden geleden tentoonspreidden, heeft al voor meer realiteitszin plaatsgemaakt.

Terwijl economische groeiprognoses neerwaarts moeten worden bijgesteld, staat de uitgavenkraan van het kabinet echter wijd open. De kinderopvang kost nu al een half miljard euro meer dan begroot en dat gat dreigt op te lopen naar 2 miljard per jaar. De salarissen van voor politie, leerkrachten en ambtenaren gaan de komende jaren crescendo. In de zorg (waar het personeel iets dergelijks verwacht) blijken de kosten moeilijk beheersbaar. Om maar te zwijgen over, bijvoorbeeld, de bedragen die het omvormen van probleemwijken tot prachtiewijken zullen vergen.

Het huidige kabinet hanteerde van meet af aan een agenda voor extra overheidsuitgaven. Het rekende erop dat een gezond groeiende economie (en daarmee automatisch oplopende belastinginkomsten), die uitgaven wel zouden dekken. Althans, gecombineerd met diverse (milieu)lastenverhogingen die op stapel staan, zoals vliegtax en, vooral, de verhoging van de BTW van 19 naar 20 procent.
De timing van die belastenverhogingen blijkt opeens erg ongelukkig. Ze dreigen immers een neerwaartse trend te versterken. De groei van de bedrijvigheid begint te stokken en de koopkracht van burgers staat onder druk. Vandaar het front dat werkgevers en vakbeweging nu samen hebben gevormd tegen de BTW-maatregel.
En doch, schrappen komt neer op een extra gat van 2 miljard euro in de toch al wankele begroting van Bos. Wat te doen? Wel dit kabinet schuift een beslissing over de BTW maar weer vooruit. Zoals het doet met vrijwel elke heikele zaak.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie