Grijs gebied

Grijs gebied

Auteur: | 07-12-2015

Is het terecht dat topman Martin Winterkorn van autoconcern Volkswagen eind vorige maand opstapte? Als hij afwist van het gesjoemel met software in dieselauto’s, dan is het antwoord: ja. Als hij daar niets van afwist, dan is het antwoord ook ja.


Als bestuursvoorzitter ben je nu eenmaal verantwoordelijk. Het is misschien een illusie te denken dat je als voorzitter op de hoogte bent van alles wat er speelt binnen je bedrijf, maar de vraag is wel in hoeverre het bestuur van Volkswagen ruimte geeft aan het openlijk bespreken van zaken en het toegeven van fouten. Is er bij Volkswagen überhaupt een cultuur waarin ethische en morele dilemma’s aandacht krijgen, of zijn er financiële belangen die altijd een tikkeltje zwaarder wegen?


Winterkorn stelde in een verklaring geschokt te zijn door de grootschalige manipulatie binnen zijn bedrijf. Zijn vertrek was nodig omdat de integriteit van Volkswagen als geheel in het geding was en men reputatieschade vreesde voor de hele Duitse auto-industrie. Na zijn opstappen krabbelde het aandeel dat door het schandaal in een vrije val was geraakt wat op, maar het concern riskeert nog altijd een miljardenboete. Daarnaast is het Duitse Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar zowel Volkswagen als Winterkorn. Zover kan het dus komen.

Een reputatie waaraan decennia met zorg en liefde is gesleuteld, kan in een onbewaakt moment teniet worden gedaan. Ineens valt alles en iedereen over je heen en ben je het respect kwijt.
Banken weten dat maar al te goed, getuige de hardnekkige negatieve beeldvorming die er nog altijd is. De Rabobank probeert daar verandering in te brengen, vertelt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer in zijn interview. ‘Er zijn de afgelopen tijd dappere keuzes gemaakt. We hebben de bankierseed getekend. Ik geloof daar erg in, niet zozeer vanwege de juridische kracht, want die is beperkt. Maar vanwege de moraliteit: het feit dat jij die eed tekent, je bindt aan die moraliteit, in het bijzijn van je collega’s, dat heeft betekenis.’ De Rabobank wil daarin nog verder gaan en heeft ‘een week van waarden’ georganiseerd, waarin gesprekken worden gevoerd over gedrag en cultuur.

Advocaat Peter Wakkie, tevens voorzitter van de rvc van Wolters Kluwer en TomTom spreekt in zijn interview relativerend over reputatiekwesties en zegt te geloven in de helende werking van de tijd. ‘Er zullen altijd wel incidenten komen, maar na verloop van tijd zijn mensen die weer vergeten.’ Dat betekent geenszins dat Wakkie niet gelooft in zoiets als bestuursintegriteit en het bewaken daarvan. Er zijn natuurlijk wettelijke regels waaraan bestuurders zich moeten houden. Ze vormen de basis voor integriteit, maar de moeilijkheid is dat integriteit een grijs gebied is en juist gaat over het stuk dat niet is vastgelegd in regels. ‘Het zijn geen tien geboden die we kunnen oplepelen’, zegt Wakkie. Wat een bestuurder uiteindelijk beslist, is in hoge mate contextafhankelijk. Je kunt een prachtig theoretisch kader hebben over hoe integer te handelen, maar als zich een buitenkans voordoet voor een bedrijf dan kan dat kader wel eens minder prioriteit krijgen.

Misschien kan een bestuurder er hooguit naar streven een zo goed mogelijk rendement te realiseren op een nette en fatsoenlijke manier. Maar wat de één onder fatsoenlijk verstaat, kan voor de ander weer anders liggen. Bovendien: fatsoen is mooi, maar soms zijn de prikkels zo sterk dat mensen zich er wel eens wat minder aan gelegen laten. Daarom moeten juist bestuurders zich omringen met kritische geesten die hen er voor behoeden aan die prikkels toe te geven.

Dit Hoofdredactioneel commentaar is gepubliceerd in Management Scope 09 2015.


Walter Vesters
Hoofdredacteur a.i. Management Scope

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Groeibeleid01v.jpg

Strategisch duurzaam groeibeleid

Duurzaamheid en ESG worden steeds strategischer. Dit stelt andere eisen aan de rol van de raad van commissarissen. Commissarissen zijn zich hiervan bewust, maar handen en voeten geven aan dit urgente thema is een ander verhaal. Zes suggesties om ambitie om te zetten in actie.

lees artikel
scopist_posts/originals/Datagebruik10v.jpg

Laat dataverbruik niet uitgroeien tot doemscenario

Het digitale dataverkeer leidt tot een verdubbeling van het wereldwijde energieverbruik. Niet in elke boardroom zijn het snel groeiende dataverbruik en de gevolgen voor het energieverbruik top of mind. Dat zou het wel moeten zijn, stellen ING sectorbankier Dirk Visser en -econoom Ferdinand Nijboer. Bedrijven kunnen de milieu-impact binnen de perken houden door kritisch naar hun ICT-activiteiten te kijken.

lees artikel
scopist_posts/originals/Aanbevelingen10v.jpg

Aanbevelingen cultuur, gedrag en reputatie in de toezichtsroutine

Een bedrijf van de 21ste eeuw verdient een commissaris van de 21ste eeuw. Stel hoge en aangepaste eisen aan de werving en selectie van commissarissen en niet in het minst aan de raad als collectief en aan de commissaris zelf. 

lees artikel
facebook