Welke senator redt Schiphol?

Auteur: Mark Koster | 21-06-2006

Welke senator redt Schiphol?
Welke CDA of VVD senator gaat volgende week het privatiseringsvoorstel van Schiphol afkeuren? Wie durft? Wie heeft hetzelfde lef als Hans Wiegel? Het kabinetsvoorstel bepleit een halfzachte privatisering van Schiphol. De liberalen lijken met 15 leden voor, evenals het CDA met 23 leden. Kom op, één van u, moet dit afkeuren, want Schiphol moet niet half, maar helemaal worden geprivatiseerd.

Dat is het beste. The Air Transport Research Society, een onafhankelijke studieclub die de effectiviteit meet van luchthavens, heeft dit vorige week nogmaals voorgerekend. Uit de economische studie onder 136 vliegvelden blijkt dat geprivatiseerde luchthavens de meest efficiënte en economisch meeste rendabele vliegvelden ter wereld zijn. Punt.

Twee: luchthavens die vracht vervoeren hebben een hogere winstmarge dan de passagiersluchthavens. Feit 3. De meest rendabele luchthaven van Europa ligt in Kopenhagen. Juist: 100 % beursgenoteerd en met dochters in Mexico, Engeland en China. Overheidsbedrijf Schiphol staat op de tweede plaats wat betreft duurste landingskosten voor 747 toestellen. Conclusie: geprivatiseerde vliegvelden halen een hogere winstmarge, ondanks het feit dat ze ook nog lagere tarieven rekenen. Volgende constatering van ATRS (en nu goed opletten, senatoren): vliegvelden voor 100% in handen van de overheid doen het beter dan vliegvelden waarbij de aandeelhoudersstructuur publiek-privaat is. U voelt hem al aankomen: de poldervariant die nu voorligt (een minderheidsbelang wordt geprivatiseerd) herbergt het slechtste van beide werelden in zich, zoals zo vaak in de Nederlandse economie. Eis dus duidelijkheid. Het beste is Schiphol te privatiseren, het een na beste is niks doen en Schiphol in overheidshanden houden. Ter inspiratie zouden de Eerste Kamer leden nog één keer de analyse kunnen lezen van het Rotterdamse onderzoeksbureau Ecorys die minister Zalm vorige week naar de Tweede Kamer stuurde. Wat blijkt daaruit? Dat PVDA-zeurkous Adri Duivesteijn (nu wethouder in Almere) de privatiseringsgevaren enorm overdrijft. 'Het feit dat Duivesteijn voorspelt dat Schiphol binnen 20 tot 30 jaar vol zit als het gaat om plancapaciteit lijkt niet aan de orde. We hebben eerder met 40 jaar te maken en wanneer de concurrentie groot wordt en Lelystad belangrijk, dan kunnen we met de topkantoren nog 150 jaar vooruit.' Ook zijn gejammer over het nog te incasseren superdividend blijkt enige nuance te behoeven. De dividenduitkering van omringende vliegvelden, zoals Frankfurt (2%) en het al eerder geroemde Kopenhagen (2,4%) is niet veel hoger dan bij Schiphol (2%). Ten derde: het aandelenpakket van de overheid verwatert elke keer als er een aandelenemissie moet komen bij nieuwe investeringen. Of stort de regering elke keer weer bij als er een nieuw rondje geld moet worden opgehaald? Hmmm, wilt u dat echt? Dus, beste senator doe eens gek, zeg eens 'nee'.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie