Werkgevers eisen een beter Nederland

Auteur: Mathijs Bouman | 25-07-2006

Werkgevers eisen een beter Nederland
De opstand der werkgevers is begonnen. Lagere belastingen willen ze. Een kleinere overheid en minder regels en bureaucratie. En snel een beetje, want Nederland moet weer koploper in Europa worden.

Ik ben nooit zo'n grote fan geweest van de door polderbaronnen bestuurde werkgeversclubs als VNO-NCW en MKB Nederland. Ze zijn mij teveel bezig met overleg, studiegroepjes en andere vormen van pappen en nathouden. Maar in het verkiezingsmanifest 'Nederland kán winnen', dat beide werkgeversverenigingen gisteren presenteerden, staat bijna geen letter verkeerd. Muziek voor de oren en honing voor de tong van iedereen die het beste voorheeft met de Nederlandse economie.

British Telecom-topman Ben Verwaaijen, momenteel driftig bezig met het schrijven van het nieuwe VVD-verkiezingsprogramma, kan het dopje wel weer op zijn vulpen schroeven. Plak een partijlogo op de kaft van het werkgeversmanifest en Verwaaijen kan terug naar de telefooncentrales van Londen. Ook ander politieke partijen zouden voor hun programma lustig mogen citeren uit het stuk. Staat er dan zoveel nieuws in het manifest? Nee, eigenlijk niet. Maar de '93 adviezen van ondernemen Nederland' zijn helder, ondubbelzinnig en verrukkelijk rechtlijnig. Dat is een verademing ten opzichte van reguliere verkiezingsprogramma's waar nogal eens de kool en de geit gespaard worden. De werkgevers kiezen onomwonden voor een ondernemend en kapitalistisch Nederland, met een kleine overheid, een scherp selecterend onderwijssysteem, lage belastingen en geringe regeldruk. Nederland moet niet proberen op de wereldmarkt te concurreren met lage kosten - die strijd is bij voorbaat verloren - maar met nieuwe, slimme producten en diensten en met het leveren van topkwaliteit. De werkgevers beseffen zich dat dit alleen kan door de bevolking goed op te leiden en het Nederlandse talent volledig te benutten. Daarom stellen ze in de paragraaf over onderwijs voor om private financiering van het hoger onderwijs mogelijk maken, differentiatie van collegegeld in te voeren, meer concurrentie tussen instellingen voor hoger onderwijs te organiseren, en - de belangrijkste - zorgen dat 'excelleren mág' in het hoger onderwijs. Nederland moet zijn toptalent een topopleiding geven, en niet laten mee hobbelen met de grauwe massa. Het is bijzonder jammer dat de pers tot dusver vooral aandacht heeft voor de paragraaf over de kleinere overheid. Verminderen van het aantal ambtenaren is een loffelijk streven, maar we hebben het al zo vaak gehoord. De adviezen over het hoger onderwijs zijn een stuk origineler en belangrijker. Origineel is ook het pleidooi op pagina 16 voor 'vrijheid van commerciële meningsuiting'. Een briljant eufemisme voor het platte 'meer reclame, overal en altijd'. De auteurs van het manifest hebben duidelijk hun best gedaan. Staan er dan geen uitglijders in? Jawel, deze hele grote op pagina 24: 'Het Innovatieplatform onder voorzitterschap van premier Balkenende heeft de afgelopen jaren goed werk geleverd'. Wat zou hier in vredesnaam mee worden bedoeld? Ik kan niets verzinnen

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie