Nederlander moet werken aan zakenetiquette

Auteur: Bim Bensdorp | 29-05-2008

Nederlander moet werken aan zakenetiquette

Als je buitenlanders vraagt wat zij kenmerkend vinden voor ons Nederlanders, dan zeggen ze zonder mankeren: onze open en directe manier van communiceren. Dat zeggen ze dan nog vriendelijk, want vaak bedoelen ze: nogal bot en agressief. Daar moeten we echt eens wat aan doen.

Nederlandse spreekwoorden en gezegden onderstrepen deze cultuurtrek: we zeggen het recht voor zijn raap, maken van ons hart geen moordkuil, vatten de koe bij de horens en vallen met de deur in huis.

Wijzelf voelen ons prettig bij deze manier van communiceren: het is recht door zee (weer zo'n gezegde), waarmee we eerlijk bedoelen. En het is efficiënt, want onze tijd is kostbaar. Maar in veel andere culturen komen we er slecht mee weg. Gebrek aan stijl en goede manieren is wat ons wordt nagehouden. Dat vraagt namelijk om een beetje verpakking van de boodschap, op zo'n manier dat die door de goede verstaander nog steeds kan worden begrepen, maar niet als dwingend wordt ervaren. Het vraagt ook om het vermogen om goed te luisteren, rekening te houden met gevoelens van de ander en de sfeer aan te voelen waarin het gesprek plaatsvindt.


Wij houden ook niet zo van vormelijkheden. Dat vinden we stijf gedoe, maar voor vele andere landslieden is de vorm minstens zo belangrijk als de inhoud. Met onze zaak- en taakgerichtheid wekken we de indruk weinig belangstelling te hebben voor de persoon tegenover ons en geen moeite te willen doen om deze voor ons te winnen. De Belgische topman van ING Tilmant heeft het eens aardig verpakt in een (Engelstalig) interview: "What the Dutch have to do most of all is polish their communication skills."

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie