Zit er toekomst in de Nederlandse groei?

Auteur: Mathijs Bouman | 11-05-2006

Zit er toekomst in de Nederlandse groei?
“De hoogste groei in vijf jaar”, jubelt het CBS vandaag. Het bruto binnenlands product lag in het eerste kwartaal van 2006 maar liefst 2,9 procent hoger dan een jaar geleden. Nederland zit eindelijk weer in de top van Europa. Prachtig nieuws natuurlijk. Maar hoe goed is dit cijfer werkelijk?

Eerst maar het goede nieuws. Als we de groei van bijna drie procent de rest van het jaar vast weten te houden, zal de Nederlandse economie nog harder groeien dan het Centraal Planbureau in december 2005 voorspelde. Dat betekent meer mensen aan het werk, koopkrachtverbetering voor iedereen en grote meevallers voor de overheid. Het einde van het Nederlandse chagrijn, waarmee we de afgelopen jaren zo vertrouwd zijn geworden, is aangebroken.

Dan nu de kanttekeningen. Allereerst wordt de recordgroei in het eerste kwartaal niet zozeer veroorzaakt door een aantrekkende economie in de afgelopen maanden, maar door de tijdelijke inzinking in het eerste kwartaal van 2005. Toen kromp de economie met meer dan een kwart procent. Ten opzichte van zo’n slecht kwartaal is het natuurlijk makkelijk groeien. Wanneer we de economie van 31 maart 2006 met die van 31 december 2005 vergelijken, dan valt op dat de groei de afgelopen maanden juist is afgenomen. Gecorrigeerd voor seizoenseffecten kwam er minder dan 0,2 procent bij. In elk van de drie voorafgaande kwartalen lag deze ‘kwartaal-op-kwartaal’-groei nog meer dan drie maal zo hoog. In plaats van ‘hoogste groei in vijf jaar’ had het CBS dus ook over de ‘laagste groei in vier kwartalen’ kunnen spreken! De conjunctuur is al weer omgeslagen!

Ter verdediging van het CBS: ‘jaar-op-jaar’-groei is in het verleden een betere voorspeller van de toekomstige ontwikkeling geweest dan ‘kwartaal-op-kwartaal’-groei. Een klein onderzoekje van De Scopist wijst uit dat deze eeuw in minder dan een derde van de gevallen een kwartaal met toenemende (afnemende) groei werd gevolgd door weer een kwartaal met toenemende (afnemende) groei. Voor de groeicijfers op jaarbasis is dit ruim vijftig procent. Dit is een indicatie dat we het goede nieuws van de 2,9 procent jaargroei serieuzer kunnen nemen dan het slechte nieuws van de 0,2 procent kwartaalgroei.

 

Al met al blijft het moeilijk om de cijfers van vandaag te interpreteren. Zit Nederland nog comfortabel in het opgaande gedeelte van de conjunctuurgolf? Of zijn we ongemerkt – bijvoorbeeld door de dure olie, harde euro en oplopende rente – de top al weer gepasseerd? Ik gok nog op het eerste, maar kijk met hoop en vrees uit naar augustus als het CBS de cijfers voor het tweede kwartaal publiceert.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie