De zorg kan veel efficiŽnter

Auteur: Hans Crooijmans | 26-09-2006

De zorg kan veel efficiŽnter
Het is, zeker in het zicht van verkiezingen, bon ton om te zeggen dat er meer geld naar de zorg moet. Maar intussen valt er bij ziekenhuizen en verpleeghuizen nog enorm veel te winnen.

In de Rijksbegroting voor volgend jaar is meer dan 46 miljard euro uitgetrokken voor de zorg. En dat bedrag zal blijven toenemen in de komende jaren. De samenleving vergrijst, iedere burger eist optimale zorg, ongeacht het prijskaartje. Eén van de verdiensten van het huidige kabinet is echter dat het de politieke moed had om de geldkraan niet langer zomaar wagenwijd open te zetten, maar van onder meer ziekenhuizen en verpleeghuizen te eisen dat ze doelmatig met hun middelen omgaan. De vaak verguisde minister Hans Hoogervoorst sloot twee jaar geleden bijvoorbeeld een prestatiecontract af met ziekenhuizen, waarin werd vastgelegd dat die meer patiënten zouden helpen voor hetzelfde geld. Mede daardoor blijft de jaarlijkse stijging van de zorgkosten over de periode 2004-2007 beperkt tot 2,1 procent, in plaats van de 5,0 procent in de daaraan voorafgaande jaren.

De zorg kan echter nog goedkoper, zonder aan kwaliteit in te boeten. Want uit een nog deze week te openbaren onafhankelijk onderzoek blijkt dat het gros van de ziekenhuizen de normen van het met hun volle verstand afgesloten prestatiecontract niet heeft gehaald. Hun kosten stegen vorig jaar immers met 4,7 procent, terwijl er maar 1,9 procent meer patiënten werden geholpen. In economische termen: de productie is stevig achteruit gegaan. Veel ruimte voor verbetering is er ook in de verpleeghuizen. Uit een in juni verschenen rapport over de doelmatigheid van die instellingen blijkt dat ze per patiënt gemiddeld ruim 25 uur per week zorg zouden moeten leveren, maar dat ze daarin werkelijkheid zo'n 4 uur - oftewel: 15 pocent! - onder blijven. U hoort het de directies van de instelingen al roepen: 'Dat ligt aan geld- en personeelsgebrek'. Niet, dus. Het ligt vooral aan organisatie. Want gemiddeld wordt er door het personeel van verpleeghuizen slechts 55 procent van de tijd besteed aan 'handen aan het bed'. De rest gaat op aan vergaderen, administreren en weet ik wat allemaal. Waar Hoogervorst de ziekenhuizen boetes wil opleggen om hun gedrag te verbeteren, daar kiest zijn staatssecretaris Clemence Ross-van Dorp voor een positieve prikkel. Instellingen die de portie 'handen aan het bed' geleidelijk naar 60 procent weten te brengen, krijgen extra geld - en dus extra personeel - in het vooruitzicht gesteld. Eens zien wat het beste werkt.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie