De innoverende commissaris

Management Scope special 'De innoverende commissaris' in samenwerking met Deloitte is gepubliceerd bij Management Scope 01 2012.


VOORWOORD

Bij het horen van de term ‘de innoverende commissaris’ was mijn eerste gedachte en misschien ook wel die van u: wat moet ik mij hier precies bij voorstellen? Innovatie is voor Deloitte geen onbekend fenomeen, we hebben daar zelfs een businessunit voor ingericht. Maar behoort innoveren ook tot de business van de commissaris? Op welke terreinen innoveren commissarissen dan? En hoe zien zij zelf hun innoverende rol? In deze special gaan wij op die vragen in.

Uit de jaarlijkse Commissarissen Survey van Deloitte blijkt dat innovatie bij Nederlandse commissarissen hoog op de agenda staat. Een ruime meerderheid van 65 procent vindt het ‘zeer belangrijk’ dat de organisaties waarbij zij commissaris zijn investeren in innovatie. Dat is een bemoedigende uitkomst.

Opvallender is dat commissarissen desgevraagd in meerderheid niet weten hoeveel hun bedrijven in innovatie investeren. De hoogste tijd voor het opnemen van innovatie in de organisatiedoelstellingen, het vrijmaken van budget en koppeling aan KPI’s. Commissarissen moeten bestuurders uitdagen om werk te maken van innovatie.

In de visie van Deloitte is innovatie een organisatievraagstuk, waarvoor de juiste condities moeten worden gecreëerd en waaraan gestructureerd aandacht moet worden geven. De top van de organisatie moet een visie op innovatie formuleren en die actief uitdragen. Duidelijke doelstellingen afspreken en innovatie meetbaar maken. In zijn klankbordrol kan de commissaris onderwerpen aansnijden als: op welke thema’s willen we innoveren? Welke resultaten willen we behalen? En wat moet het met onze concurrentiepositie doen? Hij kan hier bovendien op sturen door deze aspecten van innovatie te verankeren in het beloningsbeleid.

Dit vraagt een actieve, betrokken commissaris die zijn brede kennis van de buitenwereld meeneemt naar de gesprekstafel. Hij kan als ‘innovatiescout’, zoals professor Dolfsma het elders in deze editie treffend aanduidt, terreinen bestrijken waarop een bedrijf en haar medewerkers (nog) geen zicht hebben. Een dergelijke invulling van de rol van toezichthouder spreekt ook jonge commissarissen aan. Zij willen hiermee aan de slag, samen met de nieuwe lichting directieleden die klaar staat om de huidige generatie bestuurders op te volgen. Hier is nog een wereld te winnen.

In de special worden met behulp van een handige toolkit ook hulpmiddelen voor de innoverende commissaris aangereikt op het gebied van communicatie, informatie en persoonlijke organisatie. Van Evernote tot Yammer. Kent u deze begrippen nog niet? Dan wordt het beslist tijd om te innoveren!

Roger Dassen, ceo Deloitte.

facebook