Duurzame technologie op weg naar 2020

Management Scope

In deze special

Management Scope special 'Duurzame technologie - op weg naar 2020' in samenwerking met Imtech is gepubliceerd bij Management Scope 03 2010.


VOORWOORD

De huidige crisis lijkt een ideale voedingsbodem voor het vergroenen en verduurzamen van onze samenleving.

Als we ’s lands bekendste trendwatcher Adjiedj Bakas mogen geloven dan staat ons de komende tien jaar een ware green revolution te wachten. Bakas ziet de huidige economische crisis als een voorbode van een nieuw tijdperk, zoals de crisis van de jaren tachtig werd gevolgd door de ICT-revolutie. Ook andere deskundigen uit de wereld van techniek en wetenschap die in deze special aan het woord komen, zijn optimistisch over de rol van nieuwe duurzame innovaties bij het verminderen van energiegebruik en het drastisch terugbrengen van CO2 uitstoot.

Er staat ons de komende tien jaar een aantal duurzame technologische ontwikkelingen te wachten waarbij het zwaartepunt vooral ligt bij het energieverbruik. Cradle tot cradle, zuinige gebouwen, duurzame energie en nieuwe opslagtechnologie. In deze special komt een aantal voorbeelden van groene innovaties als praktijkcases uitgebreid aan bod. Een project van twee kantoortorens van de Deutsche Bank in Frankfurt die de helft minder energie gebruiken dan voor de renovatie, een groen datacentrum dat zijn energieverbruik halveert en een nieuw wegensysteem waarmee vrachtwagen tot twintig procent brandstof kunnen besparen. Het is misschien nog geen groene revolutie, maar het zijn in ieder geval aanzienlijke besparingen.

Mocht er al een beperkende factor zijn bij al deze optimistische geluiden dan is dat uiteindelijk de mens zelf. Volgens Leo de Ruijsscher, docent bouwtechnologie aan de TU Delft, roepen te snelle ontwikkelingen van de techniek onvermijdelijk tegenkrachten op in de maatschappij, waarbij de mens de neiging heeft om op de rem te gaan staan. Christian Jongeneel, ingenieur en gepromoveerd wetenschapsfilosoof, noemt deze reactie ‘de melancholie van de vooruitgang’. Een houding van alle tijden zo blijkt uit zijn betoog. Zo weigerde de Griekse wijsgeer Socrates in 490 voor Christus al om zijn gedachten op schrift te zetten, omdat daardoor zijn geheugen minder zou worden getraind. Het lijkt mede daarom aannemelijk dat er de komende jaren eerder sprake zal zijn van een groene evolutie dan revolutie.

Als Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw is Imtech dagelijks betrokken bij tientallen projecten op het gebied van duurzame technologische innovatie. Dat doen we dit jaar precies 150 jaar, reden voor ons om deze speciale editie van Management Scope van harte te ondersteunen.

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Imtech N.V.

René Van der Bruggen voorzitter Raad van Bestuur.

facebook