Energie-ambities van corporate NL

Management Scope special 'Energie-ambities van corporate Nederland' in samenwerking met Nuon is gepubliceerd bij Management Scope 10 2013.


Duurzame energie, iedereen wordt er beter van. En dat is ook waar Nuon, onderdeel van Vattenfall, zich hard voor maakt. Bijvoorbeeld door te investeren in wind- en zonne-energie, door gebruik te maken van waterkracht of door biomassa te gebruiken bij de productie van elektriciteit.

Ook stimuleert Nuon energiebesparing. Energie niet gebruiken is immers altijd duurzamer dan het opwekken van energie. Decentrale energieopwek, waarbij particulieren en bedrijven zelf energie genereren, speelt eveneens een belangrijke rol bij het verduurzamen van de energieproductie. Het probleem van decentrale opwekking is echter dat deze vrij grillig is. Het waait niet altijd even hard en ook de zon schijnt niet vierentwintig uur per dag en altijd even sterk. Om te zorgen voor een betrouwbare levering van energie, zal er een nauwe afstemming moeten plaatsvinden tussen (lokale) duurzame opwek, energieopslag, het verminderen of verhogen van de vraag plus de inzet van fossiel gestookte centrales.

Duurzame energie kan immers niet van de een op de andere dag worden gerealiseerd. Er is tijd nodig om de garantie van energielevering te waarborgen. Om vraag en aanbod van energie goed op elkaar af te stemmen, zullen de productie- en consumptiedata van alle actoren in een slim netwerk aan elkaar moeten worden gekoppeld.

Dat gebeurt door middel van smart grids: intelligente energienetwerken waaraan decentraal opgewekte energie kan worden geleverd. Deze grids zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk opgewekte energie verloren gaat. Nuon levert zijn bijdrage aan energie die betrouwbaar, betaalbaar en bovenal zo duurzaam mogelijk is.

Inmiddels is Nuon veel meer dan een leverancier van energie alleen. Nuon is bovenal een energiepartner en adviseur geworden. Een partner die meedenkt en die waarde creëert. We wensen u veel inspiratie tot verduurzaming.

Peter Smink is Head of Sustainable Energy Projects Vattenfall AB, en cfo en plaatsvervangend ceo N.V. Nuon Energy.

facebook