Geduldig kapitaal

Management Scope special 'Geduldig kapitaal' in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is gepubliceerd bij Management Scope 11 2012.


VOORWOORD

Participatiemaatschappijen leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De sector is onder andere een belangrijke bron voor de financiering van innovatie. Private equity- en venture capital-fondsen stappen vaak in waar banken stoppen met financieren omdat het risico te groot wordt. Participatiemaatschappijen durven die risico’s wél te nemen, maar doen dat op een verantwoorde en professionele manier. Deze verschaffers van risicokapitaal maken hun keuzes op grond van kennis van en ervaring met de sector waarbinnen het bedrijf opereert en een grondige beoordeling van het management van het bedrijf en hun businessplan. Natuurlijk met het oogmerk om uiteindelijk een bovengemiddeld rendement te realiseren voor hun beleggers, zoals pensioenfondsen.

Dankzij de risico-investeringen van private equity- en venture capital-fondsen krijgt Nederland een sterkere concurrentiepositie. Geen risico’s, geen innovatie. Geen innovatie, geen groei. En geen groei, geen vooruitgang. Life sciences, internet, semi-conductors en clean tech zijn bekende sectoren voor groei-investeerders. Maar ook en misschien juist een traditioneel terrein als de zorgsector kan niet zonder durfkapitaal. Er is grote behoefte aan innovatie en productiviteitsverbetering, en dus is er sprake van een voorspelbaar groeiende vraag met een enorme potentie.

Voor innovatieve bedrijven met een relatief hoog risicoprofiel is het onontbeerlijk om aandeelhouders met een lange adem te hebben. Die bedrijven hebben ‘geduldig’ kapitaal nodig. Participatiemaatschappijen hebben het vermogen om verder weg en door een cyclus heen te kijken. In deze speciale uitgave van Management Scope kijkt de NVP samen met diverse partijen naar ondernemingen die met behulp van geduldig kapitaal een grote ontwikkeling doormaken. De gevolgen van de financiële crisis worden langzaam maar zeker steeds duidelijker. De langetermijneffecten zijn onder andere merkbaar in nieuwe of aangescherpte regels om risico’s voor beleggers zoveel mogelijk uit te sluiten. Dit zal ongetwijfeld effect hebben op de beschikbaarheid van durfkapitaal en vereist aanpassing van beleggers, fondsmanagers en de overheid.

Aan deze ontwikkelingen besteden we ruim aandacht. Met verschillende spelers in en rondom onze sector werpen wij een blik op de veranderingen, uitdagingen en kansen die er voor ons in het verschiet liggen. Daarom is er in deze special ook ruimte voor een gesprek tussen beleggers, investeerders en de politiek over de vraag waar het geduldige durfkapitaal in de toekomst vandaan moet komen.

Met deze analyses, cases en rondetafelgesprekken hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst en beschikbaarheid van geduldig risicokapitaal. Geduldig kapitaal dat nodig is om te bouwen aan betere bedrijven, die de economie een zet omhoog geven.

Philip Houben is voorzitter van de NVP.

facebook