Groei door samenwerking

Management Scope special 'Groei door samenwerking' in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is gepubliceerd bij Management Scope 09 2013.


VOORWOORD

Groei staat op ieders agenda. Het is de enige manier om aan de crisis te ontsnappen. Ondernemers hebben echter vooralsnog te maken met onzekere vooruitzichten en strakkere financieringsvoorwaarden, die het niet makkelijker maken om te groeien.

Institutionele beleggers en overheden worstelen met de vraag hoe te reageren. Participatiemaatschappijen hebben het lastig met fondsenwerving en met het vinden van goede investeringsmogelijkheden. Hoe vinden al deze partijen de opwaartse spiraal? In deze uitgave leest u inspirerende verhalen van ondernemers die ondanks lastige tijden tegen de klippen op zijn gegroeid. Het kan dus wel.

De zogenaamde buy & build-strategie – groei door overnames – is een beproefde manier om te groeien. Maar er zijn meerdere innovatieve vormen van autonome groei. Zo kan samenwerking met andere (soms onverwachte) partijen als katalysator voor groei werken. Voorbeelden zijn multinationals met een eigen fonds, universiteiten en (netwerken van) vermogende particulieren. De crisis heeft bedrijven creatief gemaakt in het zoeken naar andere manieren om expansie te realiseren. In deze special kijken we ook naar de rol die participatiemaatschappijen bij groei spelen, zowel bij de traditionele als de meer innovatieve vormen van groei.

We zien hoe de betrokkenheid van professionele investeerders bij een onderneming groei kan stimuleren en hoe zij in tijden van groei van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zo kan interactie met en ondersteuning van kennisrijke partijen uit dezelfde sector van onschatbare waarde zijn. Participatiemaatschappijen spelen hierin vaak een rol, omdat zij beschikken over een waardevol netwerk en de toegangspoorten tot markten kennen. Door samenhang in hun portfolio te creëren, bieden zij ondersteuning. Ondersteuning door een participatiemaatschappij biedt dan niet alleen kapitaal en kennis, maar soms ook samenwerking tussen diverse marktpartijen. Uiteindelijk zal dit de groei en innovatie van een markt of sector ten goede komen.

Nu veel bedrijven, groot en klein, zich een weg naar boven worstelen, vieren innovatie en creativiteit hoogtij. Het is dan ook interessant om nu te kijken naar de opbrengsten van de crisis, in plaats van naar de kosten. Laten we ons concentreren op de toekomst. In welke sectoren en verbanden schuilen kansen? Want die zijn er, ook nu, dat weet ik zeker! Daar zijn participatiemaatschappijen dagelijks mee bezig en daar creëren ze hun waarde.

Philip Houben is voorzitter van de NVP.

facebook