Groen vastgoed

Management Scope special 'Groen vastgoed' in samenwerking met Nuon is gepubliceerd bij Management Scope 06-07 2011.


VOORWOORD

Een energiemaatschappij die lezers een special aanbiedt over het belang van duurzaam commercieel vastgoed – dat roept vragen op. Immers, hoe duurzamer een kantoorgebouw, hoe minder energie er wordt verbruikt.

Toch is dit minder vreemd dan op het eerste gezicht lijkt. Nuon wil op een verantwoorde en duurzame manier omgaan met de hulpbronnen die nodig zijn voor de energievoorziening. Wij voelen die verantwoordelijkheid. En als energiemaatschappij is Nuon bij uitstek in staat om – met inzet van onze kennis en expertise – een bijdrage te leveren aan de overgang naar een meer duurzame energievoorziening. Die kans grijpen wij graag aan. Duurzaamheid begint bij het vaststellen van de feiten. Meten is ook in dit geval weten. Wie het probleem kent, kan immers maatregelen treffen.

In deze special proberen wij een deel van die feiten zichtbaar te maken. Nederland heeft bijvoorbeeld een fors overschot aan kantoorruimte. De leegstand is groot en wordt de komende jaren alleen maar groter. Zo’n zeven miljoen vierkante meter kantoorruimte wordt momenteel niet gebruikt. Naar schatting behelst de leegstand in 2015 maar liefst tien miljoen vierkante meter, ofwel tien vierkante kilometer. We weten ook dat het verduurzamen van kantoorpanden veel oplevert. Niet-zuinige kantoren (energielabelklassen D of lager) brengen gemiddeld 6,5 procent minder huur op dan ‘groene’ gebouwen, zo blijkt uit onderzoek van DTZ Zadelhoff. En dan laten we de besparingen op de energiekosten nog buiten beschouwing.

Maar er is meer. Bedrijven moeten niet alleen de feiten kennen, ze moeten ook bereid zijn er iets aan te willen doen. Dat betekent dat de circle of blame, waarbij de ene partij van de andere verwacht dat die het initiatief neemt, moet worden doorbroken. TNT is daar een goed voorbeeld van. Eerder dit jaar opende dit bedrijf haar Green Office in Hoofddorp dat onderdeel uitmaakt van het ambitieuze programma Planet-Me. Hiermee wil TNT het eerste post- en expresbedrijf ter wereld worden dat emissievrij opereert.

En ook Wereldhave heeft nadrukkelijk het initiatief naar zich toegetrokken. In het interview dat topman Hans Pars in deze special geeft, wordt duidelijk dat duurzaamheid voor Wereldhave geen vraag maar een voorwaarde is voor een gezonde bedrijfvoering. Bedrijven als deze laten zien dat duurzaamheid en ondernemerschap hand in hand gaan. We wensen u duurzaam leesplezier toe!

Marc Heijnis directeur sales zakelijke markt bij Nuon.

facebook