Klimaattop Parijs

Management Scope special 'Klimaattop Parijs' in samenwerking met Nuon is gepubliceerd bij Management Scope 03 2016.


Klimaatdoelstellingen: sneller en steviger

Euforie. Dat was de algehele stemming bij de afsluiting van de klimaattop in Parijs. En terecht, want de resultaten mogen er zijn. Als het klimaatakkoord van Parijs dit jaar wordt ondertekend in New York, moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

De noodzaak om deze doelen te halen is evident. Als u doorbladert naar de infographic in deze special, ziet u dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2014 daalde met 5,4 procent; maar dat de uitstoot van de VS en China – de twee meest vervuilende landen – in datzelfde jaar nog steeg met grofweg een procent en India zelfs nog een bedenkelijke plus van bijna acht procent scoorde. Onze planeet heeft geen tijd te verliezen.

U leest in deze special inspirerende verhalen van grote en kleinere koplopers in duurzaamheid. Wat zij van de resultaten van ‘Parijs’ vinden en hoe zij verduurzaming vorm geven.

Een van de thema’s in deze special is de vraag hoe multinationals ‘Parijs’ naar hun eigen bedrijfsvoering vertalen. En in hoeverre hun klanten bereid zijn te betalen voor verduurzaming; mensen gedragen zich als consument nou eenmaal vaak anders dan als burger.

Daarover sparren Inka Pieter, Léon Wijnands en Henk de Bruin, wereldwijd eindverantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie van respectievelijk KLM, ING en Philips. Air France-KLM staat al jaren in de Dow Jones Sustainability Index als meest duurzame luchtvaartmaatschappij, maar is er nog ruimte voor investeren in verdere verduurzaming? Hoe vergaat het Philips, dat klanten meeneemt op een reis naar circulaire verlichting? En hoe en waarom oefent ING invloed uit op de verduurzaming van haar klanten? Voor sommige bedrijven is energie een grote kostenpost. Marcel Galjee, directeur energie van AkzoNobel Industrial Chemicals, geeft aan dat energie zeventig tot tachtig procent uitmaakt van de variabele kosten bij sommige producten. Met zijn team slaagt hij erin de energiemix van zijn bedrijf te verduurzamen en in sommige gevallen de energie-efficiency te verhogen. Maar voor AkzoNobel staat betrouwbare, betaalbare levering van energie voorop.

Tjerk Wagenaar van Stichting Natuur & Milieu pleit in deze special voor steviger klimaatdoelen op kortere termijn. Vanuit Nuon zijn wij dat hartgrondig met hem eens. De doelstelling om in 2050 in een volledig klimaatneutrale wereld te leven, is mooi. Maar zo’n lange termijn kan beslissers in slaap sussen. Om het gevoel van urgentie levend te houden, zijn heldere, ambitieuze tussendoelen cruciaal.
Koploper zijn in duurzame energie, dat is de leidraad die wij als Nuon, onderdeel van Vattenfall, steeds nadrukkelijker nastreven in ons denken en doen. Onze investeringen zijn sterk gericht op het uitbreiden van het aandeel duurzame energie. Concreet werken we met name aan verdere uitbreiding van windenergie en inzet van duurzame stadsverwarming. We helpen onze klanten met nieuwe, duurzame oplossingen, producten en diensten, zoals elektrisch vervoer via onze laadpalen en eigen opwek met bijvoorbeeld zonnedaken. Onze samenwerking met zakelijke klanten wordt intensiever, gaat steeds vaker verder dan een relatie afnemer-leverancier. Juist in die verdieping tussen klanten en hun energiebedrijf krijgt verduurzaming sneller en steviger vorm.

Peter Smink is ceo en cfo van Nuon.

facebook