Op zoek naar nieuwe grenzen

Management Scope special 'Op zoek naar nieuwe grenzen' in samenwerking met Shell is gepubliceerd bij Management Scope 12 2010.


VOORWOORD

De vraag naar energie neemt dagelijks toe. Zullen we blijvend in staat zijn eraan te voldoen? Een grote uitdaging.

Energie is overal aanwezig. Het is echter lang niet altijd eenvoudig om het te winnen en om te zetten naar vormen die voor ons bruikbaar zijn. Van de meeste energievormen is de energiedichtheid laag. Dat betekent dat we veel materiaal of ruimte nodig hebben om voldoende te kunnen oogsten – denk bijvoorbeeld aan energie uit wind, biomassa of getijden. Fossiele energie heeft een hoge dichtheid en dat is een belangrijke verklaring voor de populariteit ervan. We vinden het vandaag de dag normaal om duizend kilometer te rijden op een tank met diesel, en we verwachten dat onze auto’s in de toekomst nog efficiënter zullen zijn.

Ondanks het steeds efficiëntere gebruik van energie, blijft de vraag toenemen. Het is een enorme uitdaging om blijvend in die vraag te kunnen voorzien, en dat geldt eveneens voor de vraag naar schoon drinkwater, veilig voedsel en grondstoffen voor de fabricage van producten. Technologie is de bron van onze vooruitgang, maar zullen we in staat zijn om telkens weer nieuwe grenzen op te zoeken met innovatieve technologieën? Energie wordt vaak gezien als een beperkende factor: het plafond van economische groei in de opkomende landen zou in belangrijke mate bepaald worden door de beschikbare energie uit bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Maar ook het verbeteren van de levensomstandigheden van hen die hout als enige energiebron hebben, is onderwerp van energietechnologie. Betere wood stoves zijn energie-efficiënt en dragen bij aan een gezonde leefomgeving. De ideale energie is volop beschikbaar, schoon en betaalbaar. Als gedachtenexperiment is het aardig om eens te bedenken wat dit allemaal mogelijk zou maken voor onze wereldbevolking en voor onze planeet: geen gebrek aan drinkwater en voedsel, en grondstoffen die cradle-to-cradle kunnen worden hergebruikt. Die gedachte geeft ons bij Shell de inspiratie en ambitie om met alle inzet aan dit ideaal te werken.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Peter de Wit MA president-directeur Shell Nederland B.V.

facebook