Sterker uit de crisis

Management Scope special 'Sterker uit de crisis' in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is gepubliceerd bij Management Scope 11 2010.


VOORWOORD

De stofwolken van de crisis trekken op. Hoe staat private equity ervoor? Wat hebben we geleerd van de recessie? Hoe ziet de toekomst eruit? Ondernemers, bankiers, adviseurs en wetenschappers hebben hun visie met ons gedeeld.

Eén ding staat als een paal boven water: in een crisis draait alles om timing. Tijdig ingrijpen in de kosten, proactief overleg met financiers, en naast het nemen van kortetermijnmaatregelen ook één oog gericht houden op de toekomst. Dat heeft van alle betrokkenen in de private equity-sector het uiterste gevergd. Maar zoals u in deze special kunt lezen, is het niet alleen maar kommer en kwel. Een crisis biedt ook kansen.

Participatiemaatschappijen investeerden gedurende 2009 fors in balansversterking, maar ook in uitbreiding van hun portefeuillebedrijven. In 2010 zien we de investeringen in nieuwe portefeuillebedrijven weer aantrekken, een aantal grote transacties voorop. De prijsniveaus zijn gedaald naar realistischer niveaus en banken blijken weer bereid om te financieren – vaak met gebruik van nieuwe technieken.

Maar de wereld is veranderd. Participatiemaatschappijen en banken moeten rekening houden met grotere risico’s: in de markten waarin hun portefeuillebedrijven opereren, maar ook wat betreft de beschikbaarheid van krediet. Er wordt dus meer dan ooit onderzocht en onderhandeld voordat een deal tot stand komt. En de prijs voor kapitaal is hoger.

Wij vinden dat het private equity-model zijn waarde heeft bewezen. Door de korte lijnen en intensieve informatie-uitwisseling tussen aandeelhouders en bestuur konden portefeuillebedrijven snel en adequaat ingrijpen, vaak nieuw eigen vermogen aantrekken en het vizier op de lange termijn gericht houden.

De relatie met beleggers in private equity-fondsen is op de proef gesteld. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat de maximale transparantie richting beleggers – niet te verwarren met openheid naar het grote publiek – ervoor heeft gezorgd dat zij niet verrast werden door eventuele tegenvallers. Integendeel: alleen door open te zijn richting beleggers winnen wij hun vertrouwen in de toekomst van private equity!

André Olijslager voorzitter NVP

facebook