Strategie: denken en doen

Management Scope special 'Strategie - denken en doen' in samenwerking met Eiffel is gepubliceerd bij Management Scope 10 2010.


VOORWOORD

Een high performance organization presteert gedurende een periode van vijf tot tien jaar financieel beter dan vergelijkbare organisaties. Toeval? Stom geluk? Allesbehalve.

Uit zeer uitgebreid onderzoek van dr. André de Waal van het Center for Organizational Performance blijkt dat bovengemiddeld presterende organisaties hun succes voor een belangrijk deel te danken hebben aan de combinatie van een aantal potentieel kritische factoren: hoge kwaliteit van management, een open en actiegerichte organisatiecultuur, het streven naar continue verbetering en innovatie, de kwaliteit van de medewerkers én een consistente langetermijnvisie – dit alles gekoppeld aan besluitvaardigheid en daadkracht op de korte termijn. Over dat laatste element – het belang van de implementatie van een heldere, onderscheidende strategie – gaat dit magazine.

De Waal gooit op dat punt meteen maar de knuppel in het hoenderhok: om een high performance organization te worden, is de inhoudelijke component van een strategie van ondergeschikt belang. Kostleiderschap, productdifferentiatie, klantintimiteit? Eigenlijk maakt het allemaal niet zoveel uit. Het is veel belangrijker om ervoor te zorgen dat uw strategie onderscheidend is binnen uw markt of branche (me too werkt niet!). Dat u die zorgvuldig uitgewerkte strategie vervolgens consequent hanteert, binnen en buiten uw organisatie. En dat u de processen voor het realiseren van die strategie gedegen inricht en vervolgens voortdurend optimaliseert.

Op dat laatste vlak beweegt Eiffel zich. Wij houden ons niet bezig met het ontwikkelen van een strategie; we werken strategische keuzes uit, geven er handen en voeten aan en helpen onze klanten zich te ontwikkelen tot high performance organizations.

Een strategie helpt organisaties de door hen gestelde doelen te bereiken. Slim ingerichte bedrijfsprocessen zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Daarover gaat deze speciale uitgave van Management Scope. We behandelen het theoretisch gedachtegoed en relateren dat aan de praktijk. In een aantal interessante casussen introduceren we bedrijven die aan de hand van hun strategie excelleren in hun markt of branche. En natuurlijk leggen we de link naar topsport. Want als ergens de zenuw van high performance wordt geraakt, dan is het daar wel. Ik wens u veel leesplezier!

Monique Noomen-Greve, managing director Eiffel.

facebook