De toekomst van energie

Management Scope special 'De toekomst van energie' in samenwerking met Nuon is gepubliceerd bij Management Scope 10 2011.


VOORWOORD

De wereldbevolking groeit en het welvaartsniveau neemt wereldwijd zienderogen toe. De economische groei in onder meer Azië draagt hiertoe bij en verandert het speelveld van de gevestigde economische orde.

Zo wist China in 2009 de Verenigde Staten als grootste automarkt ter wereld in te halen. In dat jaar werden er in China 13,6 miljoen auto’s verkocht, zo kopten de kranten. Dit record is inmiddels ruim achterhaald. De toenemende welvaart in de wereld maakt dat de vraag naar consumptiegoederen stijgt. Niet alleen in China, maar ook in de rest van de wereld. En daarmee stijgt ook de vraag naar energie, zo laten we in deze special zien.

Het feit dat de wereld verstedelijkt draagt nog eens bij aan de complexiteit van deze toenemende vraag naar energie. Sinds 2010 wonen er op onze aardbol voor het eerst meer mensen in steden dan op het platteland. En al deze mensen willen op het juiste moment over de juiste hoeveelheid energie beschikken. De zogenaamde ‘smart grids’, ofwel intelligente energienetwerken, moeten er mede voor zorgen dat dit alles mogelijk wordt, zo kunt u verderop in dit nummer lezen.

Maar daarmee zijn we er niet. Willen we als wereld ook in de toekomst over voldoende energiebronnen kunnen beschikken, die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu, dan zullen we eenvoudigweg zuiniger moeten omspringen met energie. De inzet van slimme meters en energiezuinige kantoren zijn voorbeelden van hoe het slimmer kan. Samen met haar klanten zoekt Nuon op dit gebied voortdurend naar nieuwe oplossingen om energie en kosten te blijven besparen.

Veel bedrijven maken stappen om hun kernactiviteiten te verduurzamen. Coca-Cola doet dat bijvoorbeeld onder andere door de introductie van de PlantBottle. Deze fles, die binnenkort alle petflessen van dit bedrijf moet vervangen, bestaat voor 22,5 procent uit plantaardig materiaal, zo vertelt de Nederlandse Coca-Cola topman John Brands in deze special. Het afkicken van de ‘olieverslaving’ is weer een heel andere manier om het dreigend tekort aan fossiele brandstoffen te lijf te gaan. Toch gaat dit gebeuren, zo voorspelt trendwatcher en futuroloog Marcel Bullinga.

Op het gebied van omgaan met energie valt er kortom nog veel winst voor de maatschappij te behalen. Drie jonge denkers vertellen tijdens een rondetafelgesprek in dit nummer wat hún ideeën hierover zijn. De elektrische auto is wat hen betreft inmiddels niet langer een innovatie, maar een geaccepteerde technologie. De wereld kan hier niet meer omheen. Gelukkig zijn in Peking de eerste oplaadpalen al gesignaleerd.

Marc Heijnis directeur Nuon Sales Operations B2B.

facebook