Duurzaamheid

Corporate Impact Index 2018

De pijler: Duurzaamheid

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Opvallend is de positie van vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco binnen de pijler duurzaamheid. Net als vorig jaar blijkt het vastgoedbedrijf het best van alle bedrijven op de Impact Index te presteren op het gebied van duurzaamheid. Sustainalytics roept Unibail- Rodamco dit jaar opnieuw uit tot industry leader. De onderneming streeft ernaar op termijn alle panden energieneutraal te maken, een gebouw wekt dan evenveel energie op als het gebruikt. Deze en andere maatregelen moeten er voor zorgen dat de CO2-footprint van de onderneming in 2030 met 50 procent is gehalveerd.

facebook