Duurzaamheid

Duurzaamheid 2020

De pijler: Duurzaamheid

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Uitgeverij RELX en Rabobank scoren het hoogst binnen de pijler duurzaamheid, alleen een afrondingsverschil bepaalde de eerste en de tweede positie. Ze blinken uit op de ESG-criteria en sturen actief op het bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. RELX scoort zelfs positief op CDP forest-criteria, die betrekking hebben op de invloed van bedrijfsactiviteiten op ontbossing. Een prestatie, gezien de vele papieren uitingen van de uitgeverij.

facebook