Financiële gezondheid

Corporate Impact Index 2019

De pijler: Financiële gezondheid

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Adyen bedient met zijn snelle online betaalplatform grote multinationals als Uber, Microsoft, eBay en Spotify. Via het platform van Adyen verlopen betalingen snel, foutloos en goedkoop tussen klanten en aanbieders wereldwijd, zonder tussenkomst van traditionele partijen als banken. Dat voorziet in een grote behoefte, waardoor de onderneming ook in 2018 de snelle groei kon voortzetten. Het resultaat: hoge scores op metrics als omzetgroei, winstgevendheid en toekomstige waarde. Met een totaalscore van 91 is de onderneming de gedeelde aanvoerder in de financiële pijler van de Management Scope Corporate Impact Index (MSCII). 

De gedeelde nummer één in de ranking van financiële gezondheid is ASML. Het bedrijf presteert goed op omzetgroei, toekomstige waarde en financiële stabiliteit. Die laatste metric is samen met winstgevendheid flink verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

facebook