Financiële gezondheid

Financiële gezondheid 2020

De pijler: Financiële gezondheid

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Het is voor de maatschappelijke missie belangrijk dat een onderneming toekomstbestendig is en een goede winst behaalt. Dit meten we in de pijler financiële gezondheid. De metrics in deze pijler zijn dit jaar nog meer gericht op toekomstbestendigheid en minder op winstgroei. Een belangrijke vraag blijft immers: hoeveel is genoeg? Oneindige winstgroei staat op gespannen voet met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In deze pijler komen we een aantal bedrijven tegen die niet in de top-20 staan, zoals verf- en coatingsproducent AkzoNobel en industrieel conglomeraat Aalberts Industries. Beide bedrijven scoren hoog binnen de pijler financiële gezondheid. De ondernemingen zijn financieel veerkrachtig en beschikken over veel eigen vermogen ten opzichte van het uitstaande vreemd vermogen. Op het gebied van belastingtransparantie scoren beide concerns overigens lager dan gemiddeld.

facebook