Goed bestuur

Corporate Impact Index 2018

De pijler: Goed bestuur

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Tot de pijler goed bestuur hoort bijvoorbeeld het criterium diversiteit. Zo wordt er onder meer gekeken naar de samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen. Op het deelgebied goed bestuur scoort FrieslandCampina het hoogst van alle onderzochte bedrijven. De diversiteit in het bestuur van zowel de rvb en rvc dragen daar aan bij, evenals de nadrukkelijke plaats voor duurzaamheid in de missie van de coöperatie. In deze pijler vinden we ook overall-winnaar de Volksbank, op de derde plaats.

facebook