Goed bestuur

Goed bestuur 2020

De pijler: Goed bestuur

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Tot de pijler goed bestuur hoort bijvoorbeeld het criterium diversiteit. Zo wordt er onder meer gekeken naar de samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen. Op dit deelgebied goed bestuur scoort DSM het hoogst van alle onderzochte bedrijven. De diversiteit in het bestuur van zowel de raad van bestuur en raad van commissarissen dragen daar aan bij. In deze pijler vinden we op de derde plaats lijstaanvoeder Alliander. Voor de meer dan 7.300 medewerkers wil het een aantrekkelijke, inclusieve werkgever zijn, met gelijke kansen voor iedereen, zo staat in de missie.

facebook