Relatie met de buitenwereld

Corporate Impact Index 2018

De pijler: Relatie met de buitenwereld

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Binnen de pijler relatie met de buitenwereld draait het om zowel transparantie als de zichtbaarheid van bestuurders en commissarissen. In deze pijler wordt getoetst hoe de onderneming de positieve maatschappelijke impact deelt met de buitenwereld: de invloed die het bedrijf krijgt toegekend in de media en het aantal maatschappelijk relevante nevenfuncties dat de leden van de rvb en rvc bekleden. Het is niet verrassend dat het Limburgse chemieconcern DSM deze pijler aanvoert. DSM maakte in de afgelopen jaren een omslag van een chemiegigant naar een bedrijf dat zich richt op gezondheid, voeding en materialen en deelt de ambities op maatschappelijk vlak nadrukkelijk met de buitenwereld. Bestuursvoorzitter Feike Sijbesma fungeert als boegbeeld, maar ook de andere rvb- en rvc-leden laten zich regelmatig horen in de media. DSM scoort het hoogst van alle bedrijven in de Impact Index op dit gebied.

facebook