Relatie met buitenwereld

Relatie met buitenwereld 2020

De pijler: Relatie met buitenwereld

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Bestuurders die stakeholders meenemen in de kansen en worstelingen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, weten anderen te inspireren – binnen en buiten de onderneming. Hoe uitgesproken bestuurders en commissarissen zijn over de maatschappelijke impact nemen we mee in de pijler relatie met de buitenwereld. Gemeten wordt in welke mate de bestuurders deelnemen aan relevante netwerken die maatschappelijke impact versterken.

Het lifescience-bedrijf Koninklijke DSM (tweede plek) is inmiddels een vaste waarde in de index. Het presteert op diverse pijlers goed, met uitschieters binnen de pijlers goed bestuur en de relatie met de buitenwereld. De recent afgezwaaide ceo Feike Sijbesma beschikte over een breed netwerk dat hij gebruikt om duurzame projecten binnen en buiten de onderneming te stimuleren. Ook opvolger Dimitri de Vreeze (die het ceo-schap deelt met Geraldine Matchett) is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zo liet hij eerder in Management Scope weten. ‘Je krijgt als leider steeds meer een voorbeeldfunctie, ook op maatschappelijk gebied. Dat maakt het complexer. Vroeger ging het er vooral om je aandeelhouders blij te maken, dat was relatief makkelijk. Nu moet je álle stakeholders blij maken.’

facebook