Relatie met de buitenwereld

Corporate Impact Index 2019

De pijler: Relatie met de buitenwereld

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 


Dat DSM de pijler relatie met de buitenwereld aanvoert, is niet verrassend. Ceo Feike Sijbesma is uitgesproken over de duurzame ambities. De Wereldbank riep hem in 2017 uit tot global climate leader en hij staat op nummer 1 van de Volkskrant top-200 van invloedrijkste Nederlanders: invloed die hij gebruikt om duurzame projecten binnen en buiten de onderneming te stimuleren.

facebook