Werkgeverschap

Corporate Impact Index 2018

De pijler: Werkgeverschap

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Op het gebied van goed werkgeverschap scoort verzekeringsmaatschappij Achmea hoog. Niet alleen draagt de onderneming bij aan de maatschappij als grote werkgever met een flink gegroeid werknemersaantal. Ook de tevredenheid van de werknemers is relatief groot ten opzichte van andere bedrijven. Achmea ontplooit daarnaast diverse initiatieven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Zo bestaat een van de callcenterteams van verzekeringsmerk Zilveren Kruis uit mensen met een gehoorbeperking die het mail- en chatverkeer met klanten onderhouden.

facebook