Werkgeverschap

Werkgeverschap 2020

De pijler: Werkgeverschap

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Op het gebied van goed werkgeverschap scoort netbeheerder Stedin het hoogst. Maar ook lijstaanvoeder Alliander scoort hoog op deze pijler. Goed werkgeverschap is ook een noodzaak: Alliander kampt met een schrijnend gebrek aan technici in Nederland.

facebook