Werkgeverschap

Corporate Impact Index 2019

De pijler: Werkgeverschap

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Op het gebied van goed werkgeverschap scoort online betaalplatform Adyen hoog. Adyen streeft naar een positieve maatschappelijke impact door aandacht te geven aan onder andere eerlijk zakendoen en goed werkgeverschap. Zo is gelijke betaling voor mannen en vrouwen in de missie vastgelegd en geeft het bedrijf veel verantwoordelijkheid aan werknemers. Uitdagingen zijn er ook. De genderdiversiteit is net als bij veel andere techbedrijven relatief laag. Adyen heeft geen vrouwen in de raad van bestuur en één in de raad van commissarissen.

facebook