Top-100 Commissarissen 2015

Frans Cremers, oud-CFO van VNU, is voor de vierde keer op rij de meest invloedrijke commissaris van Nederland. Cremers was acht jaar lang de financiële man van VNU, dat hij samen met Rob van den Bergh (nr. 17) hielp transformeren van een traditionele uitgeverij tot een informatieconcern.

De top-5 wordt verder aangevoerd door Henk Scheffers, Annemiek Fentener van Vlissingen, Antony Burgmans en Peter Elverding. Te volle portefeuilles worden aarzelend leeggeschud, maar de gewenste verjonging, vervrouwing en verkleuring is nog steeds ver te zoeken.

Er zijn slechts vijf vrouwen bij gekomen: Marjan Oudeman, Jolanda Poots-Bijl, Sybilla Dekker, Leni Boeren en Herna Verhagen. Dat brengt het aantal vrouwen op zeventien procent, slechts drie procent meer dan vorig jaar.

Legenda
bod = board of directors
cvb = college van bestuur
non-exe = non executive
rva = raad van advies
rvb = raad van bestuur
rvt = raad van toezicht
vice-vz = vicevoorzitter
vz = voorzitter

Bekijk hiernaast ook lijsten uit voorgaande jaren

Verantwoording
De Top-100 Commissarissen van Nederland is een jaarlijks onderzoek van Management Scope. Een commissaris komt in aanmerking voor de Top-100 als hij twee of meer functies in de raden van bestuur of raden van commissarissen bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Onder de ‘belangrijkste ondernemingen van Nederland’ verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 500 miljoen euro.


De commissarissen krijgen punten toebedeeld op basis van het Eigen Vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben: hoe groter het Eigen Vermogen van de onderneming, des te hoger het aantal punten. Toezichthoudende functies bij deze ondernemingen wegen zwaarder mee dan uitvoerende functies. Daarnaast krijgen de commissarissen punten voor voorzitterschappen van raden van commissarissen, chairmanposities van boards of directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies. Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de 1.000 grootste ondernemingen (op basis van Eigen Vermogen), grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen. Als peildatum is 1 november 2014 aangehouden.