ABN Amro Bank N.V.

  • Beurscode: ABN (Aex)
  • Hoofdkantoor ABN Amro: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
  • In 1991 is ABN Amro ontstaan door een fusie van ABN en Amro Bank
  • De Nederlandse staat is voor 97,8% eigenaar van ABN Amro
  • ABN Amro heeft 23.000 medewerkers in dienst
  • Totale inkomen ABN Amro 7,3 miljard. Resultaat ABN Amro 1,1 miljard

Over ABN Amro

De in 1991 uit een fusie ontstane ABN Amro bank is in 2008 in handen van de staat gevallen. Nadat de bank in 2007 gekocht werd door een consortium van drie banken (Royal Bank of Scotland, Banco Santader en Fortis Bank) was de kredietcrisis de (in)directe aanleiding voor de teloorgang van Fortis Bank, de bank welke de bankactiviteiten van ABN Amro had gekocht. De Nederlandse staat, onder leidng van toenmalig minister van Financiën Wouter Bos, koos ervoor om de systeembank te redden en te nationaliseren.

Inmiddels heet de bank weer ABN Amro en zijn de Fortis kantoren geïntegreerd in die van ABN Amro.
Gerrit Zalm (de voorganger van Wouter Bos als minister van Financiën) is in 2009 aangesteld om als bestuursvoorzitter en CEO de bank in rustig vaarwater te leiden. Daarnaast is het zijn taak om de bank weer winstgevend te maken en voor te bereiden op een mogelijke verkoop dan wel een beursgang. Dit staat gepland voor 2014.

ABN Amro heeft thans ruim 23.000 medewerkers in dienst, welke in 28 landen bijna 7 miljoen klanten bedienen (ter vergelijking: in 2006 had de bank ruim 110.000 medewerkers in dienst en was het in 53 landen actief).

Organisatiestructuur ABN Amro

ABN Amro en Fortis Bank zijn vanaf 1 juli 2010 juridisch gefuseerd tot één nieuwe bank, ABN Amro Bank N.V. De ABN Amro Bank is voor 100% eigendom van ABN Amro Groep N.V.
ABN Amro Groep is voor 92,6% eigendom van de Nederlandse staat. De overige 7,4% is in handen van ABN Preferred Investments B.V., waarvan 30% in handen is van institutionele beleggers. De Nederlandse staat is dus voor 97,8% eigenaar van ABn Amro.

Zowel ABN Amro Groep N.V. als ABN Amro Bank N.V. heeft een two tier bestuursstructuur en heeft dezelfde Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur van ABN Amro staat onder leiding van Gerrit Zalm. Rik van Slingelandt zit de Raad van Commissarissen voor.

De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor het besturen van ABN Amro en zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor alle door hen genomen beslissingen. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid kandidaten voor te dragen voor een vacante positie.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de gang van zaken bij ABN Amro. De Raad van Commissarissen richt zich op het belang van het bedrijf en van de stakeholders. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een termijn van vier jaar. Daarna kan een lid maximaal twee keer worden herbenoemd. Een kandidaat dient voor benoeming of herbenoeming te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld in de profielschets.

De ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen kunnen kandidaten voorgedragen voor de Raad van Commissarissen. De ondernemingsraad heeft het recht om éénderde van het totale aantal leden voor te dragen.