Rabobank Nederland

  • Hoofdkantoor Rabobank: Croeselaan 18, Utrecht
  • Rabobank = Coöperatieve Centrale Raffeissen-Boerenleenbank
  • Rabobank heeft begin april 2012 de Friesland Bank overgenomen
  • Rabobank heeft 59.000 medewerkers wereldwijd
  • Inkomen Rabobank 2010 € 12,72 miljard. Winst Rabobank 2010 € 2,77 miljard
  • Inkomen Rabobank 2009 € 12,43 miljard. Winst Rabobank 2009 € 2,21 miljard

Over Rabobank

De Rabobank Groep wil het mensen en ondernemingen mogelijk maken onafhankelijk en volwaardig deel te nemen aan het economische verkeer en levert alle financiële diensten die hiervoor nodig zijn.

De Rabobank Groep bestaat uit 141 lokale Rabobanken, Rabobank Nederland en een aantal dochterondernemingen. De Rabobank Groep heeft sinds het ontstaan een coöperatieve grondslag en is actief in: bankieren, vermogensbeheer, leasen, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening en internationale op de food- en agribusiness.

De lokale Rabobanken vormen de kern van de Rabobank Groep, klanten kunnen lid worden van hun Rabobank. De lokale banken zijn lid en aandeelhouder van de overkoepelende Coöperatie Rabobank Nederland. Rabobank Nederland heeft daarnaast nog een aantal dochterondernemingen onder zich:

-         Rabobank International; dit is het internationale bankbedrijf van de Rabobank Groep en zorgt voor internationale zakelijke en particuliere bankactiviteiten met de focus op de food- en agribusiness.

-         Rabo Development; in een aantal ontwikkelingslanden worden banken ontwikkeld naar het Nederlandse voorbeeld van Rabobank.

Rabobank is ontstaan uit een verzameling kleine boerenleenbanken. Naar Duits voorbeeld werd in de 19e eeuw spaargeld van plattelandbewoners verzameld en van daaruit werd in de lokale kredietbehoefte voorzien. In eerste instantie kwam dit initiatief van geestelijken en plaatselijke notabelen. Hierbij was zeer van belang dat leden onbeperkt aansprakelijk waren, een onbezoldigd beheer, reservering van de winst voor verdere groei en een aansluiting met een centrale coöperatieve bank terwijl de plaatselijke zelfstandigheid werd behouden. Zo vormde zich in 1898 in het noorden van Nederland Coöperatieve Centrale Raiffeissen-Bank in Utrecht en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in het zuiden; Eindhoven. Jarenlang werkten deze organisaties onafhankelijk, maar steeds vaker werd er samenwerking gezocht. In 1972 leidde de fusie tot een nieuwe naam: Coöperatieve Centrale Raffeissen-Boerenleenbank, roepnaam Rabobank.

Organisatiestructuur Rabobank Groep

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op het dagelijks beleid van Rabobank Nederland en de verbonden ondernemingen. De raad van bestuur geeft de dagelijkse leiding aan het hele concern, waaronder ook de dochterondernemingen. Ook de bancaire verantwoording valt onder het beheer van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van commissarissen draagt de leden van de raad van bestuur voor en legt hierover verantwoording af aan de vertrouwenscommissie uit de centrale kringvergadering.

Overige managers Rabobank