Hans van der Vlist - secretaris-generaal - ministerie van OCW

Hans van der Vlist

Hans van der Vlist

Persoonlijk

Naam: Ir. Hans van der Vlist
Geboortejaar: 1947

Nationaliteit: Nederlandse


Huidige functies Hans van der Vlist

  • Buitengewoon lid Onderzoeksraad voor veiligheid
  • Voorzitter Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Natuur & Milieu

Meer over de functies

Voorzitter | Lid Raad van Toezicht |


Sponsored

Loopbaan Hans van der Vlist

2007 - 2010 Secretaris-generaal VROM
2001 - 2007 directeur-generaal milieubeheer VROM
1995 - 2001 dijkgraaf hoogheemraadschap
1986 - 1995 lid gedeputeerde staten Provincie Zuid-Holland
1982 - 1986 adjunct-directeur gemeentewerken gemeente Schiedam
1972 - 1982 hoofd civiele werken gemeente Schiedam
1971 - 1972 medewerker verkeersdienst Gemeente Rotterdam

Opleiding Hans van der Vlist

1965 - 1971 Weg- en waterbouw, Technische Hogeschool Delft, Delft

Overige vermeldingen

- voorzitter interbestuurlijke regiegroep herijking EHS (Ecologische Hoofdstructuur)
- lid Raad van Toezicht Natuur & Milieu

Voormalige nevenfuncties:
- voorzitter Rijksplanologische Commissie
- penningmeester IFFR (International Film Festival Rotterdam)
- voorzitter Rotterdam Festivals


Trivia

Hans van der Vlist is getrouwd en heeft twee zonen. Zijn hobby's zijn hardlopen, bergwandelen en lezen.
Hans van der Vlist was de machtigste milieumens van Nederland in 2006 volgens Milieudefensie.