7 vooroordelen over private equity (5)

Auteur: Gastauteurs | 23-09-2008

7 vooroordelen over private equity (5)

Door gastauteur Koen van Santvoord: Over participatiemaatschappijen bestaan de nodige misverstanden. Ze plukken bedrijven leeg, overladen ze met schulden en zijn weinig transparant. De praktijk ziet er heel anders uit. Zeven vooroordelen weersproken. Hier het vijfde deel: Beursverlaters.Beursverlaters

Vendex en VNU zijn verreweg de grootste bedrijven die de afgelopen jaren hun beursnotering zijn kwijtgeraakt. Dat heeft hier en daar tot emotionele reacties geleid. De veronderstelling dat investeringsmaatschappijen massaal mooie bedrijven van de beurs halen, en liefst nog goedkoop ook, houdt echter geen stand. In de periode van 1985 tot 2007 kwamen slechts dertien beursexits voor waar professionele private equity-partijen bij betrokken waren, zo blijkt uit het eerder genoemde onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Geen samenzwering investeerders en zittend management
Ook de suggestie dat investeerders graag onder één hoedje spelen met het zittende management - in ruil voor hoge beloningen - wordt niet gestaafd door de cijfers. Bij de dertien exits kwam in vijf gevallen het initiatief van het bedrijf zelf. In de overige acht gevallen kwam het initiatief van een private equity-investeerder, waarvan eenmaal tegen de zin van het zittende management.

Enorme groei private equity-investeringen
In 22 jaar tijd hebben dus zeven managementteams ingestemd met een exit op voorspraak van een investeerder. Van massale belangenverstrengeling van op geld beluste bestuurders kan dan ook geen sprake zijn. Tegelijkertijd laat het onderzoek een enorme groei zien van private equity-investeringen in Nederland: Van 111 miljoen euro in 1985 tot 4 miljard in 2007. Dat is zesendertig keer zo veel.

Gericht op financiering overnames
Het gros van deze investeringen is gericht op het financieren van overnames, vaak management buy-outs. Een ander belangrijk deel is bestemd voor expansiefinancieringen voor groeibedrijven en voor kapitaalverschaffing aan startende ondernemers. Ter illustratie: in 2007 werden in Nederland 405 private equity-investeringen geteld, waarvan er 188 bedoeld waren voor starters en 100 voor expansiefinanciering.

Beursexit niet aan de orde
In de praktijk is het realiseren van een beursexit dus niet of nauwelijks aan de orde bij de meeste investeerders. En al helemaal niet bij participatiemaatschappijen die in het midden- en kleinbedrijf opereren.

< Het 4e vooroordeel over private equity
> Het 6e vooroordeel over private equity

Dit artikel is verschenen in de special Alles wat u altijd al over Private Equity wilde weten maar nooit durfde te vragen in samenwerking met de NVP.

Lees ook:

> Nieuwe spelregels voor ondernemingsfinanciering
> Jan Hommen: Commissaris in moeilijke tijden

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie