NVP voorzitter Philip Houben: participatiemaatschappij is geen sprinkhaan

23-02-2011

NVP voorzitter Philip Houben: participatiemaatschappij is geen sprinkhaan

Oud-Wavin topman Philip Houben is benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

U bent een ervaren bestuurder, maar wat weet u van participatiemaatschappijen? Philip Houben: ‘De Britse investeringsmaatschappij CVC en later ook het Nederlandse AlpInvest waren jarenlang grote aandeelhouders in Wavin, tot aan de beursgang in 2006. In de tijd dat zij aandeelhouder waren zijn de omvang en winstgevendheid van het bedrijf enorm toegenomen. Mijn eigen ervaringen met participatiemaatschappijen zijn dus erg goed.'

U zegt in een persbericht van de NVP dat u liever niet spreekt over ‘private equity'. Waarom niet?
‘Die term roept ten onrechte negatieve associaties op met het sprinkhanengedrag van grote buitenlandse opkoopfondsen. Participatiemaatschappijen spelen een wezenlijke rol in onze economie als verstrekkers van risicokapitaal aan bedrijven in een transitiefase. Dat kunnen beginnende bedrijven zijn, maar ook grote ondernemingen die sneller willen groeien of een nieuwe richting in willen slaan, of van eigenaar veranderen. In de Verenigde Staten komt 15 procent van de economie uit bedrijven die ooit begonnen zijn met hulp van venture capital. Denk aan Google en Apple. Dat is het beeld dat ik wil uitdragen.'

Heeft de crisis de slagkracht van participatiemaatschappijen niet verminderd? ‘De meeste participatiemaatschappijen zijn met verrassend weinig kleerscheuren door de crisis gekomen. Dat pleit voor de manier waarop ze opereren; scherp aan de wind en met verstand van zaken. Hoewel er in sommige gevallen geld bij is gestort, zijn er geen grote faillissementen geweest. Momenteel zitten de rendementen weer in de lift en neemt het aantal transacties toe. Ook worden er weer fondsen opgehaald bij de institutionele beleggers.'

Een half jaar geleden opperde de NVP het plan voor een fund of funds - een fonds ter grootte van € 300 miljoen dat investeert in Nederlandse venture capital fondsen. Hoe staat het met dat plan? ‘Daarover zijn we volop in gesprek, zowel op landelijk als op Europees niveau. Het feit dat er een nu een ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is, getuigt in ieder geval van een positieve grondhouding.'

Dat is niet het enige onderwerp waarover u in gesprek wilt met de politiek. U vreest overregulering van participatiemaatschappijen. ‘De politieke wens tot regulering is begrijpelijk nu de portefeuilles van participatiemaatschappijen steeds groter worden, maar de regelgeving moet wel zinvol en doeltreffend zijn. Systeemrisico's moet je uitsluiten, maar dat mag niet leiden tot bureaucratische rompslomp. Als de kosten te hoog worden komt er voor starters en MKB-bedrijven minder kapitaal beschikbaar. Wanneer bedrijven waarin participatiemaatschappijen deelnemen ook gegevens over bijvoorbeeld strategie en omzet openbaar moeten maken, gaat dat wat ons betreft te ver. Participatiemaatschappijen functioneren nu eenmaal het beste in de luwte.'

Philip Houben is voorzitter van de Nederlandse vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Lees ook:
> Biografie Philip Houben, voorzitter NVP
> Philip Houben benoemd tot voorzitter NVP
> André Olijslager, oud-voorzitter NVP
> Participatiekapitaal en schuldfinanciering
> NVP voorzitter Olijslager in gesprek met CFO's Herman Molenaar, Tom Francken, en Joost de Vries

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 5 | 1 Waardering

Innovatie

In dit dossier

Philip Houben

Functies Philip Houben


- Voorzitter
- Commissaris (voorzitter) HVC NV
- Commissaris TKH Group
- Commissaris Stork Technical Services

Meer achtergrond artikelen