ASN Bank NV

  • ASN Bank is opgericht in 1960 door FNV en Reaal
  • ASN = Algemene Spaarbank voor Nederland
  • ASN heeft 517.000 klanten (ultimo 2010)
  • Opbrengsten ASN Bank in 2010 84,5 miljoen. Nettowinst ASN Bank in 2010 43,1 miljoen
  • Opbrengsten ASN Bank in 2009 48,5 miljoen. Nettowinst ASN Bank in 2009 9,9 miljoen
  • Adres hoofdkantoor ASN Bank: Alexanderstraat 28, 2514 JM DEN HAAG

Over ASN Bank

ASN Bank is in 1960 opgericht als de Algemene Spaarbank voor Nederland door NVV (nu FNV) en de Centrale (nu REAAL). Beiden wilden een bank voor de socialistische arbeidersbeweging oprichten met als doel om net zoveel rente te betalen als iedere andere bank, maar de gelden maatschappelijk verantwoord uit te lenen. Een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld is hetgeen de ASN Bank nastreeft.

Nu ruim 50 jaar later heeft ASN € 8 miljard euro spaartegoeden en € 1,4 miljard beleggingstegoed (ultimo 2010) en is ASN de grootste duurzame bank van Nederland. In vergelijking, Triodos Bank (ook een duurzame bank), had ultimo 2010 ruim 3 miljard aangetrokken gelden.

ASN Bank N.V. is eigendom van SNS Bank N.V. onderdeel van SNS Reaal. ASN opereert volledig autonoom, heeft een eigen beleid en eigen statutaire directie. De toezichthouders van ASN zijn echter wel SNS bestuurders.

Organisatiestructuur ASN Bank

ASN heeft zowel een raad van advies (Femke Halsema is per juni 2012 de voorzitter van de raad van advies), als een raad van commissarissen (RvC). De RvC staat onder leiding van Rob Langezaal (directeur Marketing & Verkoop van SNS Bank. De commissarissen staan de directie terzijde met advies en houden toezicht op de uitvoering van het beleid door de directie. De leden van de RvC worden voorgedragen door de commissarissen zelf. De aandeelhoudersvergadering benoemd de commissarissen.

De directie van ASN Bank bestaat uit drie directieleden, waaronder de CEO (Ewout Goudswaart). De directieleden, allen statutair directeur, worden voorgedragen en benoemd door de raad van commissarissen.

Raad van Bestuur

Arie  Koornneef

Arie Koornneef

Lid Raad van Bestuur

Raad van Commissarissen

Martijn  Wissels

Martijn Wissels

Commissaris