Top-100 Corporate Vrouwen 2018

Petri Hofsté is voor de derde keer de invloedrijkste corporate vrouw van Nederland. De top-10 kent weinig veranderingen, hoewel de runner-up aardig wat plaatsen opgeschoven is. Ook is de vrouwelijke president-commissaris begonnen aan een voorzichtige opmars, nu de vrouwelijke ceo nog. 

De achtergrondanalyse van de lijst kunt u hier vinden, een uitgebreide bespreking van de lijst vindt u hier.

Bekijk hiernaast ook lijsten uit voorgaande jaren

Verantwoording
Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functie(s) als bestuurder of commissaris bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze ondernemingen.

Bij de telling van deze Management Scope Top-100 Corporate Vrouwen is de weging van bepaalde functies iets aangepast ten opzichte van de telling van voorgaande jaren. In lijn met de corporate governance code voor grote bedrijven gaan we uit van een maximum van vijf punten bij commissariaten: twee voor een voorzitterschap (eerder vier) en een voor een lidmaatschap, samen een volledige tijdsbesteding. Een ceo krijgt vijf punten. Hierdoor is de balans bestuurder-commissaris evenwichtiger.

Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.


Peildatum

Als peildatum is 1 april 2018 aangehouden.

facebook