Annemarie Jorritsma-Lebbink

Commissaris (voorzitter) bij Alliander

Annemarie Jorritsma-Lebbink

Persoonlijk

Naam: Annemarie Jorritsma-Lebbink

Geboortejaar: 1950

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Annemarie Jorritsma-Lebbink

2016 - heden Commissaris (voorzitter), Alliander
2015 - heden Fractievoorzitter VVD, Eerste Kamer der Staten-Generaal
2015 - heden Commissaris, PwC (PricewaterhouseCoopers)
2015 - heden Voorzitter, NVP (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) (NVP)
2015 - heden Kwartiermaker Topvrouwen

Loopbaan Annemarie Jorritsma-Lebbink

2003 - 2015 Burgemeester, Almere
2003 - 2003 Waarnemend Burgemeester, Delfzijl
2002 - 2003 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
1998 - 2002 Minister, Economische Zaken
Lid Raad van Toezicht, NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen)
1994 - 1998 Minister, Verkeer en Waterstaat
1982 - 1994 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
1978 - 1989 Lid, Gemeenteraad Bolsward
1969 - 1982 diverse functies, Toerisme

Opleiding Annemarie Jorritsma-Lebbink

1974 - 1977 M.O.-Frans (akte M.O.-a)
1967 - 1969 School voor Toeristische Vorming, Breda

Overige vermeldingen


Huidige nevenfuncties
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Real Next" (beheer aanbodgegevens over de kantorenmarkt), vanaf 2003
- voorzitter auditteam voetbalvandalisme, vanaf mei 2009
- voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar'
- voorzitter KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij), vanaf 29 mei 2015
- voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar'

Voormalige nevenfuncties
- voorzitter CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 2013-2015
- lid algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Zuid-West Friesland
- lid kerkeraad te Bolsward
- ambtenaar burgerlijke stand te Bolsward
- voorzitter Kamerbreed Vrouwenoverleg (Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal)
- lid programmacommissie emancipatie, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid commissie eigen woningbezit, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid curatorium Thorbecke Akademie
- lid "Berre foar it Frysk" (adviesorganisatie Provincie Friesland)
- lid Raad van Bestuur Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
- lid bestuur Stichting Hoogbouw
- lid Raad van Commissarissen Priority, vanaf 2003
- voorzitter Bosschap, van 2003 tot 2008
- voorzitter Introdans, van 2003 tot 2012
- voorzitter Taskforce Vrouwen, Veiligheid, Conflict, vanaf 2003
- voorzitter Stichting Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad
- lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), vanaf 2004
- voorzitter schippersvereniging "Koninklijke Schuttevaer", van 2005 tot 2014
- lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 2005 tot 2007
- voorzitter VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening, vanaf 2005
- lid Raad van Commissarissen "Dutch Space"
- lid Klankbordgroep ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding)
- vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 2007 tot 2008
- lid Programmacommissie Noordvleugel Randstad "Pieken in de delta", vanaf 2007
- vicevoorzitter CEMR (Council of European Municipalities and Regions), van 2007 tot 2013
- voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 2008 tot 2015
- lid Commissie regeldruk bedrijven (Commissie-Wientjes), vanaf 2008
- lid Council Olympisch Plan 2028, 2009
- korpsbeheerder, politie regio Flevoland, van 2009 tot 2013
- voorzitter Regionaal College Politie Flevoland
- voorzitter Commissie Rathenau Instituut, van 2012 tot 2012

Meer over de functies
Commissaris (voorzitter) | Commissaris | Voorzitter |