Annemarie Jorritsma - Lebbink

Annemarie Jorritsma - Lebbink

Commissaris (voorzitter) bij Alliander


Personalia

Naam: Annemarie Jorritsma - Lebbink

Geboortejaar: 1950

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Annemarie Jorritsma - Lebbink

Loopbaan Annemarie Jorritsma - Lebbink

  • 2003 - 2015 Burgemeester, Gemeente Almere
  • 2003 - 2003 Waarnemend Burgemeester, Gemeente Delfzijl
  • 2002 - 2003 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • 1998 - 2002 Minister, Economische Zaken
  • 1994 - 1998 Minister, Verkeer en Waterstaat
  • 1986 - 1994 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
  • 1978 - 1989 Lid, Gemeenteraad Bolsward
  • 1969 - 1982 Diverse functies, Toerisme

Opleiding Annemarie Jorritsma - Lebbink

  • 1974 - 1977 M.O.-Frans (akte M.O.-a)
  • 1967 - 1969 School voor Toeristische Vorming, Breda

Overige vermeldingen

Huidige nevenfuncties
- Commissaris Brandblock Global vanaf 1 april 2017
- Kwartiermaker Topvrouwen vanaf 24 november 2015
- Voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) vanaf 1 september 2015
- Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) vanaf 29 mei 2015
- Voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar'

Voormalige nevenfuncties
- voorzitter CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 2013-2015
- lid algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Zuid-West Friesland
- lid kerkeraad te Bolsward
- ambtenaar burgerlijke stand te Bolsward
- voorzitter Kamerbreed Vrouwenoverleg (Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal)
- lid programmacommissie emancipatie, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid commissie eigen woningbezit, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid curatorium Thorbecke Akademie
- lid "Berre foar it Frysk" (adviesorganisatie Provincie Friesland)
- lid Raad van Bestuur Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
- lid bestuur Stichting Hoogbouw
- lid Raad van Commissarissen Priority, vanaf 2003
- voorzitter Bosschap, van 2003 tot 2008
- voorzitter Introdans, van 2003 tot 2012
- voorzitter Taskforce Vrouwen, Veiligheid, Conflict, vanaf 2003
- voorzitter Stichting Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad
- lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), vanaf 2004
- voorzitter schippersvereniging "Koninklijke Schuttevaer", van 2005 tot 2014
- lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 2005 tot 2007
- voorzitter VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening, vanaf 2005
- lid Raad van Commissarissen "Dutch Space"
- lid Klankbordgroep ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding)
- vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 2007 tot 2008
- lid Programmacommissie Noordvleugel Randstad "Pieken in de delta", vanaf 2007
- vicevoorzitter CEMR (Council of European Municipalities and Regions), van 2007 tot 2013
- voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 2008 tot 2015
- lid Commissie regeldruk bedrijven (Commissie-Wientjes), vanaf 2008
- lid Council Olympisch Plan 2028, 2009
- korpsbeheerder, politie regio Flevoland, van 2009 tot 2013
- voorzitter Regionaal College Politie Flevoland
- voorzitter Commissie Rathenau Instituut, van 2012 tot 2012
- voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar'

Interviews door Annemarie Jorritsma - Lebbink

magazines_artikelen/Petri.JPG

De CFO is een vrouw

De cfo van de toekomst schuift door digitalisering en datamanagement op naar het hart van strategievorming, aldus multicommissaris Petri Hofsté.


Lees verder

2016-06-20 09:15:30

Laatste nieuws over Annemarie Jorritsma - Lebbink


Annemarie Jorritsma nieuwe commissaris PwC

Jorritsma is met ingang van 1 september 2015 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van PwC.

Gepubliceerd op 03-09-15

Lees artikel
Annemarie Jorritsma - Lebbink

Interview met Annemarie Jorritsma - Lebbink

'Geen regulering op basis van incidenten'

Private equity is typisch zo’n sector die snel ten prooi valt aan negatieve sentimenten. ‘Uitlegkunde’ is de oplossing, meent de nieuwe NVP-voorzitter Annemarie Jorritsma.

Gepubliceerd op 28-01-16

Lees artikel
facebook