Annemarie Jorritsma - Lebbink

Annemarie Jorritsma - Lebbink

Commissaris (voorzitter) bij Alliander


Personalia

Naam: Annemarie Jorritsma - Lebbink

Geboortejaar: 1950

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 2016 - heden Commissaris (voorzitter), Alliander
 • 2020 - heden Lid raad van toezicht, Platform B├Ęta Techniek
 • 2015 - heden Fractievoorzitter VVD, Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • 2015 - heden Commissaris, PwC (PricewaterhouseCoopers)
 • 2015 - heden Voorzitter, NVP

Loopbaan Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 2003 - 2015 Burgemeester, Gemeente Almere
 • 2003 - 2003 Waarnemend Burgemeester, Gemeente Delfzijl
 • 2002 - 2003 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1998 - 2002 Minister, Economische Zaken
 • 1994 - 1998 Minister, Verkeer en Waterstaat
 • 1982 - 1994 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1978 - 1989 Lid, Gemeenteraad Bolsward
 • 1969 - 1982 Diverse functies, Toerisme

Opleiding Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 1974 - 1977 M.O.-Frans (akte M.O.-a)
 • 1967 - 1969 School voor Toeristische Vorming, Breda

Overige vermeldingen

Huidige nevenfuncties
- Lid van de Raad van Toezicht Platform Talent voor Techniek vanaf 15 januari 2019
- Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 vanaf september 2018
- Commissaris Brandblock Global vanaf 1 april 2017
- Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) vanaf 29 mei 2015
- Voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar'

Voormalige nevenfuncties
- kwartiermaker Topvrouwen 2015 - 2019
- voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar' tot 2018
- lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), 2004 - 2017
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Real Next", 2003 - 2017
- voorzitter CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 2013 - 2015
- voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 2008 - 2015
- voorzitter schippersvereniging "Koninklijke Schuttevaer", 2005 tot 2014
- korpsbeheerder, politie regio Flevoland, 2009 - 2013
- vicevoorzitter CEMR (Council of European Municipalities and Regions), 2007 - 2013
- voorzitter Introdans, 2003 - 2012
- voorzitter Commissie Rathenau Instituut, 2012
- lid Council Olympisch Plan 2028, 2009
- vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 2007 - 2008
- voorzitter Bosschap, 2003 - 2008
- lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 2005 - 2007
- lid algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Zuid-West Friesland
- lid kerkeraad te Bolsward
- ambtenaar burgerlijke stand te Bolsward
- voorzitter Kamerbreed Vrouwenoverleg (Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal)
- lid programmacommissie emancipatie, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid commissie eigen woningbezit, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid curatorium Thorbecke Akademie
- lid "Berre foar it Frysk" (adviesorganisatie Provincie Friesland)
- lid Raad van Bestuur Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
- lid bestuur Stichting Hoogbouw
- lid Raad van Commissarissen Priority, vanaf 2003
- voorzitter Taskforce Vrouwen, Veiligheid, Conflict, vanaf 2003
- voorzitter Stichting Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad
- voorzitter VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening, vanaf 2005
- lid Raad van Commissarissen "Dutch Space"
- lid Klankbordgroep ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding)
- lid Programmacommissie Noordvleugel Randstad "Pieken in de delta", vanaf 2007
- lid Commissie regeldruk bedrijven (Commissie-Wientjes), vanaf 2008
- voorzitter Regionaal College Politie Flevoland
 

De inspiratiebron van Annemarie Jorritsma - Lebbink

Het wrede paradijs

Hylke Speerstra

Een prachtig boek over emigranten die vanuit Friesland de wereld over zijn getrokken.

Het wrede paradijs

Interviews door Annemarie Jorritsma - Lebbink

magazines_artikelen/Petri.JPG

De CFO is een vrouw

De cfo van de toekomst schuift door digitalisering en datamanagement op naar het hart van strategievorming, aldus multicommissaris Petri Hofsté.


Lees verder

2016-06-20 09:15:30

Laatste nieuws over Annemarie Jorritsma - Lebbink


Annemarie Jorritsma nieuwe commissaris PwC

Jorritsma is met ingang van 1 september 2015 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van PwC.

Gepubliceerd op 03-09-15

Lees artikel
Annemarie Jorritsma - Lebbink

Interview met Annemarie Jorritsma - Lebbink

Vier (oud-)NVP-voorzitters over het toenemend belang van private equity

Ernstige onderkapitalisering van het bedrijfsleven na de oliecrisis leidde in 1984 tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). In deze rondetafel blikken (oud-)NVP-voorzitters terug op de soms roerige geschiedenis van hun jubilerende vereniging en kijken ze vooruit naar de toekomst van private equity en venture capital in Nederland. ‘De relevantie zal alleen maar toenemen.’

Gepubliceerd op 27-11-19

Lees artikel
facebook