Annemarie Jorritsma - Lebbink

Annemarie Jorritsma - Lebbink

Commissaris (voorzitter) bij Accell Group N.V.


Personalia

Naam: Annemarie Jorritsma - Lebbink

Geboortejaar: 1950

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 2024 - heden Commissaris (voorzitter), Accell Group N.V.
 • 2023 - heden Lid raad van advies, Econowind
 • 2023 - heden Lid raad van advies, Almere City FC
 • 2022 - heden Commissaris, Roompotgroep
 • 2020 - heden Commissaris, WCM
 • 2016 - heden Commissaris (voorzitter), Alliander
 • 2015 - heden Voorzitter, NVP

Loopbaan Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 2015 - 2023 Fractievoorzitter VVD, Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • 2015 - 2022 Commissaris, PwC
 • 2003 - 2015 Burgemeester, Gemeente Almere
 • 2003 - 2003 Waarnemend Burgemeester, Gemeente Delfzijl
 • 2002 - 2003 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1998 - 2002 Minister, Economische Zaken
 • 1994 - 1998 Minister, Verkeer en Waterstaat
 • 1982 - 1994 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1978 - 1989 Lid, Gemeenteraad Bolsward
 • 1969 - 1982 Diverse functies, Toerisme

Opleiding Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 1974 - 1977 M.O.-Frans (akte M.O.-a)
 • 1967 - 1969 School voor Toeristische Vorming, Breda
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Huidige nevenfuncties
- Lid raad van advies, Econowind (sinds 2023)
- Lid adviesraad, Almere City FC (sinds 2023)
- Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (sinds 2015)

Voormalige nevenfuncties
- Voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar' (2006-2023)
- Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 (2018-2023)
- Lid raad van toezicht, Platform Talent voor Technologie (2020-2022)
- Commissaris, Brandblock Global (HG International) (2017-2020)
- Kwartiermaker Topvrouwen (2015-2019)
- Voorzitter bestuur, Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar' tot 2018
- Lid raad van toezicht, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (2004-2017)
- Voorzitter raad van toezicht, Stichting "Real Next" (2003-2017)
- Voorzitter, Council of European Municipalities and Regions (2013-2015)
- Voorzitter, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2008-2015)
- Voorzitter, schippersvereniging "Koninklijke Schuttevaer" (2005-2014)
- Korpsbeheerder, Politie regio Flevoland (2009-2013)
- Vicevoorzitter, Council of European Municipalities and Regions (2007-2013)
- Voorzitter, Introdans (2003-2012)
- Voorzitter, Commissie Rathenau Instituut, 2012
- Lid, Council Olympisch Plan 2028, 2009
- Vicevoorzitter, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2007-2008)
- Voorzitter, Bosschap (2003-2008)
- Lid bestuur, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2005-2007)
- Lid algemeen bestuur, Maatschappelijke dienstverlening Zuid-West Friesland
- Lid kerkeraad te Bolsward
- Ambtenaar burgerlijke stand te Bolsward
- Voorzitter Kamerbreed Vrouwenoverleg (Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal)
- Lid programmacommissie emancipatie, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- Lid commissie eigen woningbezit, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- Lid curatorium Thorbecke Akademie
- Lid "Berre foar it Frysk" (adviesorganisatie Provincie Friesland)
- Lid Raad van Bestuur Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
- Lid bestuur Stichting Hoogbouw
- Lid Raad van Commissarissen Priority, vanaf 2003
- Voorzitter Taskforce Vrouwen, Veiligheid, Conflict, vanaf 2003
- Voorzitter Stichting Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad
- Voorzitter VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening, vanaf 2005
- Lid Raad van Commissarissen "Dutch Space"
- Lid Klankbordgroep ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding)
- Lid Programmacommissie Noordvleugel Randstad "Pieken in de delta", vanaf 2007
- Lid Commissie regeldruk bedrijven (Commissie-Wientjes), vanaf 2008
- Voorzitter Regionaal College Politie Flevoland

De inspiratiebron van Annemarie Jorritsma - Lebbink

Het wrede paradijs

Hylke Speerstra


Een prachtig boek over emigranten die vanuit Friesland de wereld over zijn getrokken.

Het wrede paradijs
facebook