Annemarie Jorritsma - Lebbink

Annemarie Jorritsma - Lebbink

Commissaris (voorzitter) bij Alliander


Personalia

Naam: Annemarie Jorritsma - Lebbink

Geboortejaar: 1950

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Huidige functies Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 2016 - heden Commissaris (voorzitter), Alliander
 • 2015 - heden Commissaris, PwC (PricewaterhouseCoopers)
 • 2021 - heden Commissaris, Wilgenhaege Capital Market
 • 2020 - heden Lid raad van toezicht, Platform Talent voor Technologie
 • 2015 - heden Fractievoorzitter VVD, Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • 2015 - heden Voorzitter, NVP

Loopbaan Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 2003 - 2015 Burgemeester, Gemeente Almere
 • 2003 - 2003 Waarnemend Burgemeester, Gemeente Delfzijl
 • 2002 - 2003 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1998 - 2002 Minister, Economische Zaken
 • 1994 - 1998 Minister, Verkeer en Waterstaat
 • 1982 - 1994 Lid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1978 - 1989 Lid, Gemeenteraad Bolsward
 • 1969 - 1982 Diverse functies, Toerisme

Opleiding Annemarie Jorritsma - Lebbink

 • 1974 - 1977 M.O.-Frans (akte M.O.-a)
 • 1967 - 1969 School voor Toeristische Vorming, Breda

Rankings

Overige vermeldingen

Huidige nevenfuncties
- Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 vanaf september 2018
- Commissaris Brandblock Global vanaf 1 april 2017
- Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) vanaf 29 mei 2015
- Voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar'

Voormalige nevenfuncties
- kwartiermaker Topvrouwen 2015 - 2019
- voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar' tot 2018
- lid Raad van Toezicht NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), 2004 - 2017
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Real Next", 2003 - 2017
- voorzitter CEMR (Council of European Municipalities and Regions) 2013 - 2015
- voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 2008 - 2015
- voorzitter schippersvereniging "Koninklijke Schuttevaer", 2005 tot 2014
- korpsbeheerder, politie regio Flevoland, 2009 - 2013
- vicevoorzitter CEMR (Council of European Municipalities and Regions), 2007 - 2013
- voorzitter Introdans, 2003 - 2012
- voorzitter Commissie Rathenau Instituut, 2012
- lid Council Olympisch Plan 2028, 2009
- vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 2007 - 2008
- voorzitter Bosschap, 2003 - 2008
- lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 2005 - 2007
- lid algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Zuid-West Friesland
- lid kerkeraad te Bolsward
- ambtenaar burgerlijke stand te Bolsward
- voorzitter Kamerbreed Vrouwenoverleg (Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal)
- lid programmacommissie emancipatie, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid commissie eigen woningbezit, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid curatorium Thorbecke Akademie
- lid "Berre foar it Frysk" (adviesorganisatie Provincie Friesland)
- lid Raad van Bestuur Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
- lid bestuur Stichting Hoogbouw
- lid Raad van Commissarissen Priority, vanaf 2003
- voorzitter Taskforce Vrouwen, Veiligheid, Conflict, vanaf 2003
- voorzitter Stichting Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad
- voorzitter VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening, vanaf 2005
- lid Raad van Commissarissen "Dutch Space"
- lid Klankbordgroep ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding)
- lid Programmacommissie Noordvleugel Randstad "Pieken in de delta", vanaf 2007
- lid Commissie regeldruk bedrijven (Commissie-Wientjes), vanaf 2008
- voorzitter Regionaal College Politie Flevoland
 

De inspiratiebron van Annemarie Jorritsma - Lebbink

Het wrede paradijs

Hylke Speerstra


Een prachtig boek over emigranten die vanuit Friesland de wereld over zijn getrokken.

Het wrede paradijs
facebook