Maatschappelijke impact

Als bestuurlijk thema is maatschappelijke impact niet meer weg te denken. Maar nieuw is de thematiek geenszins. Een kort overzicht. Maar vooreerst: wat betekent dat eigenlijk, maatschappelijke impact? Het makkelijkst te begrijpen is de term als je deze in een zin zet. Bestuurders worden, tot op het niveau van de raad van bestuur (rvb), in toenemende mate gedwongen na te denken op de maatschappelijke impact van hun onderneming. Bedrijven zijn er, zo is de gedachte, niet alleen om winst te maken. Belangrijk is ook geworden: wat is de impact van de bedrijfsvoering: bijvoorbeeld op lokale gemeenschappen, op stakeholders zoals klanten en leveranciers, op het milieu. Eén stap verder nog, wordt in toenemende mate van ondernemingen gevraagd maatschappelijk nut te hebben. Vaak wordt daarvoor ook de term purpose ingezet. Het bedrijf moet dus van maatschappelijke waarde zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nederland

Management Scope publiceert sinds 2017 jaarlijks de Management Scope Corporate Impact Index, om bedrijven die het goed doen op dit gebied, in het zonnetje te zetten. Het sturen op impact is niet zomaar komen aanvliegen in de bestuurskamers. De generatie van millennials is doordrongen van de thematiek en dwingt zo bedrijven na te denken.Ook de millennials zelf hebben de thematiek niet zomaar uit de lucht geplukt. Het huidige brede debat reikt ver terug. De meest succesvolle grootzakelijke ondernemingen dachten al decennia geleden terug na over hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Zo zorgden Philips en Heineken in de periode van de industriële revolutie in Nederland voor hun werknemers door hun woningen aan te bieden. Hele wijken in Amsterdam (Heineken) en in Eindhoven (Philips) zijn zo tot stand gekomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband

Minder ver in de tijd, 23 juni 1999 organiseerde de Tweede Kamer een debat met als titel: ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband.’ Discussie was er met name of de overheid een rol diende te spelen in het dwingen van bedrijven tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), dan wel of dit een verantwoordelijkheid van bedrijven was – en de overheid vooral een rol had in het internationale debat over impact. Een aantal termen werden toen al met mvo in verband gebracht: corruptie, milieu, arbeidsomstandigheden enzoverder. MKB-ondernemingen gingen het meestal hebben over duurzaam ondernemen, de corporates kozen voor mvo. In de jaren die volgden, zou mvo in vele vertakkingen worden uitgediept. Met de corporate governance code voor goed bestuur kreeg Nederland in 2003 een gedragscode (zelfregulering) voor het beursgenoteerde bedrijfsleven. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het Klimaatakkoord, dat in samenspraak tussen bedrijven, belangenorganisaties en de overheid tot stand is gekomen.In internationaal verband kwam de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) in 2010 met ISO26000: een internationale norm voor maatschappelijk verantwoord onderneming, met praktische handvaten. Ook kwamen wetgevers wereldwijd met strengere wetgeving op het gebied van corruptie, milieu, misbruik van werknemers, enzovoorts.

Duurzaam ondernemen van de agenda

Het denken rondom mvo liep parallel met het shareholdersmodel. Het shareholdersmodel gaat er vanuit dat de aandelenkoers in the end altijd ook het gedrag op de lange termijn van bestuurders weerspiegelt. Ofwel: als bestuurders op lange termijn het goede doen voor hun klanten, maar ook voor werknemers en andere stakeholders, dan weerspiegelt dat zich in de beurskoers. Dat denken zou echter gebrekkig blijken. Vooreerst omdat niet altijd alle bestuurders het goede voor hebben met de rest van de wereld. Maar ook en vooral zou mvo vaak meer een ‘moetje’ worden voor bedrijven dan een gedragen bestuurlijk thema. Veel bedrijven stelden een chief sustainability officer aan, of vergelijkbaar, die dan als taak had te zorgen dat de onderneming niet iets mispeuterde. En daarmee was de kous af. Meer nog: zodra de economie haperde of aandeelhouders morden, ging een thema als duurzaam ondernemen vaak helemaal van de agenda.

De komst van Sustainable Development Goals

Sinds een aantal jaren is dat veranderd. Onder druk dus van de maatschappij, zoals hierboven beschreven, maar er is meer. De Verenigde Naties voelde de tijdsgeest perfect aan en kwam in 2015 met de zogeheten United Nations Sustainable Development Goals (SDG’s). In het Nederlands vertaalt dit zich naar duurzame ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn maatschappelijke doelen zoals geen honger, geen armoede en schoon water en sanitair voor iedereen. Met als doel om die agenda tegen 2030 te hebben uitgevoerd. Die SDG’s hebben in het bedrijfsleven een revolutie veroorzaakt. Waar mvo niet of nauwelijks op de bestuurlijke agenda kwam, zijn de doelen van de Verenigde Naties zo ambitieus, dat grote bedrijven er perfect hun strategie (en tegenwoordig ook vaak: missie) op kunnen enten. Het shareholdersdenken wordt steeds nadrukkelijker ingeruild voor een strategie met als uitgangspunt langetermijnwaardecreatie. Zo stelt Philips er naar te streven in 2025 het leven van 3 miljard mensen te hebben verbeterd, en heeft DSM als missie: betere levens voor iedereen. Ceo Feike Sijbesma geldt in Nederland als pionier op het gebied van impact.Ook in de uitvoering tot slot worden inmiddels flinke stappen gezet. Maatschappelijke impact en duurzaam ondernemen staan tegenwoordig hoog op de agenda. Denk aan trends als integrated reporting, een esg-beleid, of duurzame innovaties. Op naar een betere wereld!

Lees verder

Verberg tekst

Hans Janssen (FrieslandCampina) over het verwaarden van duurzaamheid

Hoe kun je boeren helpen te investeren in duurzame melkproductie en het terugverdienen daarvan? Zijn consumenten bereid extra te betalen voor klimaatneutrale zuivel? Hoe meet en rapporteer je over nietfinanciële kpi’s? Hans Janssen van FrieslandCampina over de rol van de cfo bij sturen op duurzaamheid en de bijbehorende dilemma’s. ‘We willen de hele keten in kaart brengen: van gras tot glas. 

Lees verder

Multicommissaris Jolande Sap is optimistisch over de transitie naar duurzaamheid in het bedrijfsleven. ‘Veel krachten bewegen nu in de goede richting.’ Wel zou het veel sneller gaan als leiders minder door geld en meer door intrinsieke motivatie werden gedreven. ‘Veel bestuurders en commissarissen voelen dat dingen anders moeten, maar willen of durven er professioneel niet op te acteren. Dat blijft me verbazen.’ 

Het internationale platform Chapter Zero krijgt deze maand een Nederlandse tak. Het platform verenigt commissarissen van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de gevolgen van klimaatverandering, met als belangrijkste doel: commissarissen en hun bedrijven toekomstbestendig maken. De auteurs dagen alle commissarissen uit lid te worden.

Jolande Sap: ‘Beloningsbeleid is nog geen motor van verandering’

Multicommissaris Jolande Sap is optimistisch over de transitie naar duurzaamheid in het bedrijfsleven. ‘Veel krachten bewegen nu in de goede richting.’ Wel zou het veel sneller gaan als leiders minder door geld en meer door intrinsieke motivatie werden gedreven. ‘Veel bestuurders en commissarissen voelen dat dingen anders moeten, maar willen of durven er professioneel niet op te acteren. Dat blijft me verbazen.’ 

Een community voor commissarissen: samen geven we de duurzaamheidsdiscussie vorm

Het internationale platform Chapter Zero krijgt deze maand een Nederlandse tak. Het platform verenigt commissarissen van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de gevolgen van klimaatverandering, met als belangrijkste doel: commissarissen en hun bedrijven toekomstbestendig maken. De auteurs dagen alle commissarissen uit lid te worden.

Slechts 7,4 procent van de beloning van de ceo’s van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is afhankelijk van de milieuprestaties van de onderneming, zo komt naar voren uit onderzoek van Vlerick Business School. Hoe kunnen commissarissen de huidige beloningsmores transformeren in een toekomstbestendig remuneratiebeleid? 

Hoe gaat Cindy Kroon, chief commercial officer van energieleverancier Vattenfall Nederland, om met de energietransitie en energiecrisis, met de verduurzamingsopdracht en met de sociale verantwoordelijkheid bij een groeiende energiearmoede? En hoe hanteert het concern kritiek die erbij hoort als je onder het vergrootglas van de politiek, media, ngo’s en de maatschappij ligt? ‘Het schuurt, onze ambitie is oprecht.’

Focus op wat kan, maak duidelijke keuzes en versnel zo de energietransitie. Daarvoor is een brede coalitie nodig waarin overheid, industrie en maatschappij samen optrekken. Dat is het dringende advies van Adam Middleton van Siemens Energy en Baukje Dreimüller van Renewi. ‘We moeten praktisch zijn. Tijd voor pilots is er niet meer en we kunnen niet in alle oplossingen investeren.’ 

Goed belonen is belonen voor duurzaamheid

Slechts 7,4 procent van de beloning van de ceo’s van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is afhankelijk van de milieuprestaties van de onderneming, zo komt naar voren uit onderzoek van Vlerick Business School. Hoe kunnen commissarissen de huidige beloningsmores transformeren in een toekomstbestendig remuneratiebeleid? 

Cindy Kroon (Vattenfall): 'Onze ambitie ís geen marketingtruc'

Hoe gaat Cindy Kroon, chief commercial officer van energieleverancier Vattenfall Nederland, om met de energietransitie en energiecrisis, met de verduurzamingsopdracht en met de sociale verantwoordelijkheid bij een groeiende energiearmoede? En hoe hanteert het concern kritiek die erbij hoort als je onder het vergrootglas van de politiek, media, ngo’s en de maatschappij ligt? ‘Het schuurt, onze ambitie is oprecht.’

'De energietransitie moet in moordend tempo'

Focus op wat kan, maak duidelijke keuzes en versnel zo de energietransitie. Daarvoor is een brede coalitie nodig waarin overheid, industrie en maatschappij samen optrekken. Dat is het dringende advies van Adam Middleton van Siemens Energy en Baukje Dreimüller van Renewi. ‘We moeten praktisch zijn. Tijd voor pilots is er niet meer en we kunnen niet in alle oplossingen investeren.’ 

Dick Boer: 'Bedrijven moeten alle stakeholders serieus nemen'

De visie van internationaal toezichthouder en commissaris Dick Boer op stakeholdermanagement is glashelder: voor elk bedrijf zijn álle stakeholders van even groot belang. En nee, het draait niet stiekem toch nét wat meer om de aandeelhouder. ‘Als je alleen maar shareholder friendly bent, kun je de andere stakeholders verliezen en uiteindelijk minder performen dan de concurrentie.’

Lees verder

Meest gelezen

Cindy Kroon (Vattenfall): 'Onze ambitie ís geen marketingstruc'

Hoe gaat Cindy Kroon, chief commercial officer van energieleverancier Vattenfall Nederland, om met de energietransitie en energiecrisis, met de verduurzamingsopdracht en met de sociale verantwoordelijkheid bij een groeiende energiearmoede? En omgaan met kritiek? ‘Het schuurt, onze ambitie is oprecht.’

Robert Eccles: 'ESG is in de VS volledig gepolitiseerd'

Zijn bedrijven en beleggers onder het mom van ESG alleen maar bezig om nog meer geld te verdienen? Of bedreigt de roep om duurzaam ondernemen en investeren het rendement en daarmee een gezond bedrijfsleven en de banen van gewone burgers? Professor Robert Eccles, schetst de polarisatie en pleit voor pragmatisme.

Sophie Walker: 'Science based targets als minimumstandaard'

Bedrijven die sterk inzetten op ESG zijn veerkrachtiger in de huidige volatiele wereld. De Zweedse private equity-investeerder EQT helpt bedrijven daarbij op weg. Head of sustainability for private capital Sophie Walker roept bedrijven op science based targets als minimumstandaard te hanteren. ‘Bedrijven profiteren er enorm van.’

Blending nearshore and onshore

One of the silver linings of the pandemic was the acceleration of remote working and companies operating hybrid working structures. In technology, this model can easily be applied to blended teams, where some people are based onsite and others at nearshore locations. Nearshore software development is around 35% cheaper. Valcon’s Paul ten Haaf explains here.

Gisella van Vollenhoven: ‘Nog een wereld te winnen bij het beoordelen van bestuurders’

Micky Adriaansens: 'Richting geven aan de economie van de toekomst'

Olof van der Gaag: 'Een projectontwikkelaarsmentaliteit versnelt de energietransitie'

Robert Eccles: 'ESG is in de VS volledig gepolitiseerd'

Losse eindjes in het stikstofdebat: afwachten is geen optie meer

Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer) over de stikstofdiscussie

Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt Aniek Moonen een generatie die de gevolgen van klimaatverandering echt gaat voelen en daarom eist dat politiek en bedrijfsleven nu in actie komen. ‘De lange termijn moet een steeds grotere rol spelen. Minimaliseer de pijn van klimaatverandering voor deze en volgende generaties.’

De net positive-beweging krijgt in Nederland langzaam vorm. Zo is een initiatief ontstaan om binnen het Nederlandse bedrijfsleven coalities te vormen om samen een ‘netto positieve bijdrage’ te leveren aan de samenleving. Een van de kartrekkers is Bas Rüter. 

Aniek Moonen: 'Gebruik generatietoets bij bepalen strategie'

Als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt Aniek Moonen een generatie die de gevolgen van klimaatverandering echt gaat voelen en daarom eist dat politiek en bedrijfsleven nu in actie komen. ‘De lange termijn moet een steeds grotere rol spelen. Minimaliseer de pijn van klimaatverandering voor deze en volgende generaties.’

Bas Rüter (Rabobank) over de net positive-beweging

De net positive-beweging krijgt in Nederland langzaam vorm. Zo is een initiatief ontstaan om binnen het Nederlandse bedrijfsleven coalities te vormen om samen een ‘netto positieve bijdrage’ te leveren aan de samenleving. Een van de kartrekkers is Bas Rüter. 

Paul Polman: 'Minder slecht is niet goed genoeg'

Van alle kanten staan bedrijven onder druk om te verduurzamen. Ex-Unilever-topman Paul Polman vraagt zich daarom vooral af waarom veranderen niet sneller gaat. Polman gaat in op het leiderschap dat nodig is om toch het juiste te doen – veel huidige bestuurders zijn in zijn ogen niet geschikt om de problemen van onze tijd te adresseren. Desondanks heeft hij vertrouwen in de toekomst: ‘Ik ben hoopvol dat we er over 20 of 30 jaar beter voorstaan dan nu.’

'ESG-data zijn van grote waarde'

Bij de grote duurzaamheidsopgave waar bedrijven voor staan, zijn data essentieel. Maar hoe stuur je op duurzaamheid en hoe vertaal je duurzaamheid in harde cijfers? Sandra Schoonhoven (ING) en Frank van Gorp (Euro Pool System) over de rol van data en samenwerking in de keten: ‘Iedereen is blij als je ESG-cijfers op tafel legt.’

Harold Poelma (Cargill): 'Betaalbaar voedsel én verduurzaming'

Harold Poelma, ceo van de Nederlandse tak van agro-industrieel concern Cargill, ziet overal in de keten technologische mogelijkheden om efficiënter en duurzamer te werken. Dat vraagt om forse investeringen in een competitieve grondstoffenmarkt én om verantwoorde politieke beslissingen. ‘Niets doen is geen optie, want dan verplaatsen we problemen.’

We hebben leiders met lef nodig

Exclusief online Hoe bouwen we aan een eerlijkere, duurzamere en veerkrachtigere toekomst? In het door de COVID-pandemie gedomineerde 2021 lieten veertien vrouwelijke leiders tijdens vier rondetafels hier hun licht over schijnen. Tijd om de balans op te maken. Hoe moet de ‘reset’ eruitzien en wat zijn de belangrijkste lessons learned?

Feike Sijbesma: 'Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt'

Oud-DSM-ceo Feike Sijbesma is vanuit verschillende rollen nog steeds intensief bezig met het wereldwijde voedings- en klimaatprobleem. De covoorzitter van de Alliance of CEO Climate Leaders is optimistisch gestemd over de bereidheid van bedrijven bij te dragen aan een duurzame en eerlijkere wereld. ‘Nu investeerders oproepen tot duurzaam ondernemen, kunnen bedrijven zich niet meer achter hen verschuilen.’

Sectoroverstijgend de energietransitie versnellen

Er zijn wel degelijk successen behaald op COP26, de internationale klimaattop die in november 2021 in Glasgow plaatsvond. Bij stakeholders leeft een sterk gevoel dat de belofte van maximaal 1,5 graad opwarming kan worden waargemaakt, stelt Annika Ramsköld van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. Sectoroverschrijdende samenwerking is daarbij essentieel. Zo ontstaan ketens waarmee nieuwe technologieën een kans krijgen. 
1
2
3
4
5
6
7
8
facebook