Risk en finance

De ene crisis is de andere niet. Voor beroepsgroepen in het bedrijfsleven die zich bezig houden met de financiële risico’s van hun bedrijfsvoering (voorop de risk managers, controllers, accountants, registeraccountants, chief risk officers en chief finance officers) is de coronacrisis de eerste crisis in twee decennia gebleken waar zij niet kop van jut zijn gebleken.

Ga maar na. In 2000 leidden te hoge verwachtingen van beleggers maar net zozeer de al te ambitieuze plannen van cfo’s, cro’s en ceo’s, erop dat de internethype in één keer was afgelopen. Beurskoersen stortten in, talloze internetbedrijven gingen failliet. In de ‘nieuwe economie’ namelijk was geld uitgeven zogezegd belangrijker geweest dan geld verdienen. Of… toch niet.

De internetcrisis leidde er vervolgens weer toe dat in andere bedrijfstakken ineens grootschalig gesjoemel aan het licht kwam. Door de slechtere markomstandigheden echter slaagden bestuurders er bij onder andere het Amerikaanse nutsbedrijf Enron (dat ging failliet) en bij supermarktconcern Ahold (dat werd gered) niet langer in om gesjoemel onder de radar te houden. Grote boekhoudschandalen volgden wereldwijd.

Ook rondom private equity, dat sinds de eeuwwisseling in opmars is in Nederland, ontstonden de nodige problemen. Een aantal partijen bleken hun private equity-deelnemingen te gretig met schulden te hebben overladen.

De uitwassen leidden tot strengere wet- en regelgeving. Denk maar aan de Nederlandse corporate governance code voor goed bestuur, of de Amerikaanse Sarbanes Oxley act. Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kregen steeds meer verantwoordelijkheden en macht, wat vervolgens ook weer leidde tot een professionalisering van de finance en risk-afdelingen bij de grote concerns.

Opkomst chief risk officer

Die professionalisering kon echter niet voorkomen dat een volgende financiële crisis zich weer aandiende. De kredietcrisis vanaf 2007 raakte vooral de financiële sector en de bancaire sector. Kort daarna volgde de eurocrisis, die de eurozone en ook heel Europa in crisis dompelde. Juist in het hart van het kapitalistische systeem (de financiële sector) risico-regels systematisch werden omzeild en met de voeten getreden. Compliance bleek niet de oplossing. Een diepe economische crisis volgde. Banken wankelden of gingen failliet. De Europese Centrale Bank (ECB) moest redding brengen. Deze crisis leidde tot de opmars in de boardroom van de chief risk officer. Vooral in financiële concerns is de cro-functie inmiddels een centrale rol. Die houdt zich niet alleen met regels en compliance bezig maar ook met het stimuleren van goed gedrag. Tegenwoordig wordt de combinatie ook wel Hearts & Minds genoemd.

Terug naar het begin. Hoe anders zit het met de COVID-19 crisis. Aan de economische crisis die begon 2020 lag geen grootschalig frauderen of risicovol gedag ten grondslag, maar een gezondheidscrisis. De financial professionals staan bij deze crisis letterlijk buiten verdenking. Dit is geen crisis van te hoge schulden, te veel risico, of het voeren van een slechte boekhouding. De crisis is in eerste instantie veroorzaakt doordat COVID-19 ieders bewegingsvrijheid sterk beperkt.

Dat de finance professional of de chief financial officer niet kop van jut zijn, betekent ook weer niet dat ze het rustig kregen in deze crisis. Integendeel, ongekend waren in 2020 de omzetverliezen in veel bedrijfstakken. Of het nou bij private equity deelnemingen is, bij beursgenoteerde bedrijven of familiebedrijven, voor de cfo is het in de crisis juist alle hens aan dek.

Integrated reporting

Dat geldt, tot slot, niet alleen wat betreft risicomanagement of risicobeheersing. Ook de (register)accountant heeft het drukker gekregen. Consumenten en beleggers, mede kopschuw gemaakt door de crises van de afgelopen twee decennia, eisen van bedrijven veel meer transparantie en ‘een goed verhaal’. Dat goede verhaal betekent: ga je transparant en correct om met klanten, leveranciers, werknemers en andere stakeholders? Maar ook: hoe ziet de supply chain eruit? Hoe duurzaam of circulair is die? Voor organisaties leidt die toegenomen maatschappelijke druk ertoe dat ze niet enkel meer financieel dienen te rapporteren, maar ook over zaken als duurzaamheid en goed bestuur. Integrated reporting, heet het dan. Wat begon bij het Sustainability Report, waarin bedrijven over hun duurzaamheidsaspiraties vertellen, wordt steeds meer een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee de boekhoudgewoontes.

Lees verder

Verberg tekst

De cfo is niet langer de doemdenker nu de hele board in scenario’s denkt

Een turbulente economie, een krappe arbeidsmarkt, oplopende geopolitieke spanningen en klimaatverandering: er liggen nogal wat onzekerheden op het bordje van de cfo. Hoe loodst de financieel bestuurder het bedrijf door deze woelige tijden? Denk in scenario’s en bereid je voor op de black swans, was de boodschap tijdens het jaarlijkse cfo-diner van Deloitte.

Lees verder

Elk jaar investeert EQT Life Sciences in vijf tot tien biotech-ondernemingen die werken aan de meest revolutionaire technologieën, vertelt partner Felice Verduyn-Van Weegen. Elk moment kunnen doorbraaktechnologieën de medische wereld op zijn kop zetten. Er blijft ook veel potentieel liggen. Het is dus van groot belang dat venture capital-fondsen beter gevuld raken – een schone taak voor onder meer pensioenfondsen.

Voor private equity-investeerders liggen er volop kansen in de zorgsector. Private equity brengt de innovatie en het ondernemerschap dat de sector zo hard nodig heeft en daarmee een toegankelijk en betaalbaarder zorgsysteem, aldus Ewout Prins van investeerder Holland Capital. Private equity weren uit de sector vindt hij dan ook zeer onverstandig. ‘Enkele politieke partijen presenteren potentiële risico’s, die door onderzoekers worden genuanceerd, als een groot gevaar, terwijl het positieve verhaal niet verteld wordt.’

Felice Verduyn-Van Weegen: ‘Er liggen nog zoveel gamechangers in biotech te wachten’

Elk jaar investeert EQT Life Sciences in vijf tot tien biotech-ondernemingen die werken aan de meest revolutionaire technologieën, vertelt partner Felice Verduyn-Van Weegen. Elk moment kunnen doorbraaktechnologieën de medische wereld op zijn kop zetten. Er blijft ook veel potentieel liggen. Het is dus van groot belang dat venture capital-fondsen beter gevuld raken – een schone taak voor onder meer pensioenfondsen.

Ewout Prins: ‘Private equity weren uit de zorgsector is zeer onverstandig’

Voor private equity-investeerders liggen er volop kansen in de zorgsector. Private equity brengt de innovatie en het ondernemerschap dat de sector zo hard nodig heeft en daarmee een toegankelijk en betaalbaarder zorgsysteem, aldus Ewout Prins van investeerder Holland Capital. Private equity weren uit de sector vindt hij dan ook zeer onverstandig. ‘Enkele politieke partijen presenteren potentiële risico’s, die door onderzoekers worden genuanceerd, als een groot gevaar, terwijl het positieve verhaal niet verteld wordt.’

Nederlandse cfo’s investeren fors in kunstmatige intelligentie, blijkt uit de nieuwste editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey. Duurzaamheid en kostenbewustzijn hebben ook prioriteit op de agenda van de cfo. Maar daarmee zijn de organisaties nog lang niet toekomstbestendig.

Menig ondernemer kent de groeiparadox: hoe groter de organisatie, hoe meer complexiteit, waarna het lastiger wordt kansen te verzilveren. Succes hangt samen met het in stand houden van de mentaliteit die de oprichter ooit met zich meebracht, blijkt tijdens het Founder’s Mentality-event van Axeco. ‘Koester je kernwaarden.’ 

Over haar eerste honderd dagen als chief finance & risk officer zegt Barbara Bakker: ‘Het is een spannende tijd voor asset managers.’

Deloitte CFO Survey: zo ziet de cfo de digitale toekomst

Nederlandse cfo’s investeren fors in kunstmatige intelligentie, blijkt uit de nieuwste editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey. Duurzaamheid en kostenbewustzijn hebben ook prioriteit op de agenda van de cfo. Maar daarmee zijn de organisaties nog lang niet toekomstbestendig.

Een remedie tegen groeipijnen: doe zoals de oprichter ooit deed

Menig ondernemer kent de groeiparadox: hoe groter de organisatie, hoe meer complexiteit, waarna het lastiger wordt kansen te verzilveren. Succes hangt samen met het in stand houden van de mentaliteit die de oprichter ooit met zich meebracht, blijkt tijdens het Founder’s Mentality-event van Axeco. ‘Koester je kernwaarden.’ 

De eerste 100 dagen als cfro van APG Asset Management

Over haar eerste honderd dagen als chief finance & risk officer zegt Barbara Bakker: ‘Het is een spannende tijd voor asset managers.’

Investor relations gaat over investeren in investeerders

Hoe is het in Nederland gesteld met investor relations (IR)? Zijn die goed belegd bij de iro, de investor relations officer? Hoe zit het met het mandaat van de iro en voldoet hij of zij aan de verwachtingen van nu? Jesse Thiel van IR-communicatieplatform Q4 Inc. gaat in een serie artikelen voor Management Scope op zoek naar antwoorden op die vragen. Dit keer komt de IR-functionaris zelf aan het woord. ‘Verschillende stakeholders zullen gaan investeren met uitgesproken doelen. Dat verandert onze rol als deelnemer aan gesprekken met die investeerder.’

Lees verder

Meest gelezen

Waarom kopen bedrijven massaal hun eigen aandelen terug?

Bedrijven verzuipen in cash. Om de aandeelhouders te behagen, wordt voor miljarden euro's aan eigen aandelen teruggekocht op de beurs. Maar wat schiet het bedrijf daar zelf mee op?

Tanja Cuppen (ABN AMRO) over de toekomst van de CRO

De functie van risk verandert, ziet Tanja Cuppen, cro van ABN AMRO: het takenpakket wordt breder en er moet meer aandacht zijn voor cultuur. Hoewel verandering tijd kost, is het risicomanagement binnen de bank volgens Cuppen goed geïncorporeerd.

Steeds meer nadruk op impactvol en duurzaam investeren

Investeren in bedrijven die met hun innovaties de wereld een zet in de goede richting geven, is de missie van Edwin de Graaf van Gilde Healthcare en Laura Rooseboom van StartGreen Capital. De aanjagers van de transitie naar een betere wereld realiseren zich dat ze met financiële middelen in de positie verkeren om een verandering teweeg te brengen. ‘De opwarming van de aarde, vluchtelingenstromen… de uitdagingen zijn duidelijk.’

Duurzame sleutelrol voor de cfo

De drietrapsraket die partnerpensioen heet, wordt een ingewikkelde puzzel

Private equity en de duurzame transitie van het mkb

Cfo, pak de rol van katalysator en strateeg

De eerste 100 dagen als cfo van Triodos Bank

De nieuwe pensioenwerkelijkheid: vier uitdagingen en één bananenschil

De enorme capaciteitsuitbreiding die vereist is omdat kinderopvang gratis wordt, is haalbare kaart - maar alleen als we investeerders niet teveel aan banden leggen. Dat zegt Jeanine Lemmens, bestuursvoorzitter van Partou Kinderopvang, een van de eerste organisaties in Nederland die zich aan een ESG artikel 8 duurzaamheidsfonds verbonden heeft. ‘Investeerders nemen ook nu hun verantwoordelijkheid maar het vergezicht moet solide en stabiel zijn.’

Als de kinderopvang in 2025 nagenoeg gratis wordt, zal de vraag fors toenemen. Private equity-investeerders kunnen met hun ambitie en innovatiekracht helpen om de verwachte groei te realiseren. Goede spelregels zijn echter onontbeerlijk, stelt hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Arnoud Boot.

Jeanine Lemmens (Partou Kinderopvang): ‘Investeerders zijn onmisbaar voor deze big bang’

De enorme capaciteitsuitbreiding die vereist is omdat kinderopvang gratis wordt, is haalbare kaart - maar alleen als we investeerders niet teveel aan banden leggen. Dat zegt Jeanine Lemmens, bestuursvoorzitter van Partou Kinderopvang, een van de eerste organisaties in Nederland die zich aan een ESG artikel 8 duurzaamheidsfonds verbonden heeft. ‘Investeerders nemen ook nu hun verantwoordelijkheid maar het vergezicht moet solide en stabiel zijn.’

Kinderopvang en private equity: het negatieve sentiment is te eenzijdig

Als de kinderopvang in 2025 nagenoeg gratis wordt, zal de vraag fors toenemen. Private equity-investeerders kunnen met hun ambitie en innovatiekracht helpen om de verwachte groei te realiseren. Goede spelregels zijn echter onontbeerlijk, stelt hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Arnoud Boot.

De eerste 100 dagen als cfo van Renewi

De eerste 100 dagen als cfo van Renewi

Annemieke den Otter over haar eerste honderd dagen als cfo van Renewi: ‘De gerichtheid op duurzaamheid motiveert me extra.’
Sustainable finance: kies voor een integrale benadering

Sustainable finance: kies voor een integrale benadering

Financiële instellingen werken hard aan hun verduurzaming. Ze zijn daarbij sterk regulatory driven. Vaak te sterk, schrijven Jeroen Bos en Ivar Kunst-Palmieri van Valcon. 
'De zorg heeft de diepe zakken van investeerders nodig'

'De zorg heeft de diepe zakken van investeerders nodig'

Wat kunnen venture capital-investeerders in deze turbulente tijd voor de zorg betekenen? Veel, menen investeerders Sander van Deventer en Pleuni Hooijman. Zij verbazen zich over inefficiëntie en de hand-op-de-knip-mentaliteit. ‘Er is veel fundamenteel onderzoek en geld nodig om een medicijn te ontwikkelen, investeringen in deze sector zijn broodnodig.’ 
CFO Survey Deloitte: zo ziet de cfo de toekomst

CFO Survey Deloitte: zo ziet de cfo de toekomst

Het ziet ernaar uit dat de tijd van alleen maar groei voor het Nederlandse bedrijfsleven voorlopig achter de rug is. Uit de nieuwe CFO Survey van Deloitte blijkt dat cfo’s zich voorbereiden op turbulente tijden. Voor een aantal cfo’s biedt deze fase kansen. Met COVID-19 in de rugtas hebben velen kunnen warmdraaien op het vlak van navigeren met onzekerheden in het vooruitzicht.
Tanja Cuppen (ABN AMRO) over de toekomst van de cro

Tanja Cuppen (ABN AMRO) over de toekomst van de cro

De functie van risk verandert, ziet Tanja Cuppen, cro van ABN AMRO: het takenpakket wordt breder en er moet meer aandacht zijn voor cultuur. Hoewel verandering tijd kost, is het risicomanagement binnen de bank volgens Cuppen goed geïncorporeerd. Sinds vorig jaar is ze ook commissaris van zorgverzekeraar Menzis, en ze ziet parallellen tussen zorgverzekeren en risicomanagement. ‘In beide gevallen geldt dat je beter kunt voorkomen dan genezen.’
Beurs versus private equity

Beurs versus private equity

Vroeger was het voor ondernemingen het ultieme doel: een beursnotering. De afgelopen 10 tot 15 jaar kiezen kleine en middelgrote bedrijven minder vaak voor de beurs. Veel ‘small- en midcaps’ vinden makkelijker kapitaal op de private markt. Zij kloppen vaker aan bij private equity-investeerders. ‘Elk bedrijf moet zijn eigen afweging maken.’
1
2
3
4
5
6
7
8
facebook