Risk en finance

De ene crisis is de andere niet. Voor beroepsgroepen in het bedrijfsleven die zich bezig houden met de financiële risico’s van hun bedrijfsvoering (voorop de risk managers, controllers, accountants, registeraccountants, chief risk officers en chief finance officers) is de coronacrisis de eerste crisis in twee decennia gebleken waar zij niet kop van jut zijn gebleken.

Ga maar na. In 2000 leidden te hoge verwachtingen van beleggers maar net zozeer de al te ambitieuze plannen van cfo’s, cro’s en ceo’s, erop dat de internethype in één keer was afgelopen. Beurskoersen stortten in, talloze internetbedrijven gingen failliet. In de ‘nieuwe economie’ namelijk was geld uitgeven zogezegd belangrijker geweest dan geld verdienen. Of… toch niet.

De internetcrisis leidde er vervolgens weer toe dat in andere bedrijfstakken ineens grootschalig gesjoemel aan het licht kwam. Door de slechtere markomstandigheden echter slaagden bestuurders er bij onder andere het Amerikaanse nutsbedrijf Enron (dat ging failliet) en bij supermarktconcern Ahold (dat werd gered) niet langer in om gesjoemel onder de radar te houden. Grote boekhoudschandalen volgden wereldwijd.

Ook rondom private equity, dat sinds de eeuwwisseling in opmars is in Nederland, ontstonden de nodige problemen. Een aantal partijen bleken hun private equity-deelnemingen te gretig met schulden te hebben overladen.

De uitwassen leidden tot strengere wet- en regelgeving. Denk maar aan de Nederlandse corporate governance code voor goed bestuur, of de Amerikaanse Sarbanes Oxley act. Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kregen steeds meer verantwoordelijkheden en macht, wat vervolgens ook weer leidde tot een professionalisering van de finance en risk-afdelingen bij de grote concerns.

Opkomst chief risk officer

Die professionalisering kon echter niet voorkomen dat een volgende financiële crisis zich weer aandiende. De kredietcrisis vanaf 2007 raakte vooral de financiële sector en de bancaire sector. Kort daarna volgde de eurocrisis, die de eurozone en ook heel Europa in crisis dompelde. Juist in het hart van het kapitalistische systeem (de financiële sector) risico-regels systematisch werden omzeild en met de voeten getreden. Compliance bleek niet de oplossing. Een diepe economische crisis volgde. Banken wankelden of gingen failliet. De Europese Centrale Bank (ECB) moest redding brengen. Deze crisis leidde tot de opmars in de boardroom van de chief risk officer. Vooral in financiële concerns is de cro-functie inmiddels een centrale rol. Die houdt zich niet alleen met regels en compliance bezig maar ook met het stimuleren van goed gedrag. Tegenwoordig wordt de combinatie ook wel Hearts & Minds genoemd.

Terug naar het begin. Hoe anders zit het met de COVID-19 crisis. Aan de economische crisis die begon 2020 lag geen grootschalig frauderen of risicovol gedag ten grondslag, maar een gezondheidscrisis. De financial professionals staan bij deze crisis letterlijk buiten verdenking. Dit is geen crisis van te hoge schulden, te veel risico, of het voeren van een slechte boekhouding. De crisis is in eerste instantie veroorzaakt doordat COVID-19 ieders bewegingsvrijheid sterk beperkt.

Dat de finance professional of de chief financial officer niet kop van jut zijn, betekent ook weer niet dat ze het rustig kregen in deze crisis. Integendeel, ongekend waren in 2020 de omzetverliezen in veel bedrijfstakken. Of het nou bij private equity deelnemingen is, bij beursgenoteerde bedrijven of familiebedrijven, voor de cfo is het in de crisis juist alle hens aan dek.

Integrated reporting

Dat geldt, tot slot, niet alleen wat betreft risicomanagement of risicobeheersing. Ook de (register)accountant heeft het drukker gekregen. Consumenten en beleggers, mede kopschuw gemaakt door de crises van de afgelopen twee decennia, eisen van bedrijven veel meer transparantie en ‘een goed verhaal’. Dat goede verhaal betekent: ga je transparant en correct om met klanten, leveranciers, werknemers en andere stakeholders? Maar ook: hoe ziet de supply chain eruit? Hoe duurzaam of circulair is die? Voor organisaties leidt die toegenomen maatschappelijke druk ertoe dat ze niet enkel meer financieel dienen te rapporteren, maar ook over zaken als duurzaamheid en goed bestuur. Integrated reporting, heet het dan. Wat begon bij het Sustainability Report, waarin bedrijven over hun duurzaamheidsaspiraties vertellen, wordt steeds meer een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee de boekhoudgewoontes.

Lees verder

Verberg tekst

Investor relations gaat over investeren in investeerders

Hoe is het in Nederland gesteld met investor relations (IR)? Zijn die goed belegd bij de iro, de investor relations officer? Hoe zit het met het mandaat van de iro en voldoet hij of zij aan de verwachtingen van nu? Jesse Thiel van IR-communicatieplatform Q4 Inc. gaat in een serie artikelen voor Management Scope op zoek naar antwoorden op die vragen. Dit keer komt de IR-functionaris zelf aan het woord. ‘Verschillende stakeholders zullen gaan investeren met uitgesproken doelen. Dat verandert onze rol als deelnemer aan gesprekken met die investeerder.’

Lees verder

Annemieke den Otter over haar eerste honderd dagen als cfo van Renewi: ‘De gerichtheid op duurzaamheid motiveert me extra.’

Financiële instellingen werken hard aan hun verduurzaming. Ze zijn daarbij sterk regulatory driven. Vaak te sterk, schrijven Jeroen Bos en Ivar Kunst-Palmieri van Valcon. 

De eerste 100 dagen als cfo van Renewi

Annemieke den Otter over haar eerste honderd dagen als cfo van Renewi: ‘De gerichtheid op duurzaamheid motiveert me extra.’

Sustainable finance: kies voor een integrale benadering

Financiële instellingen werken hard aan hun verduurzaming. Ze zijn daarbij sterk regulatory driven. Vaak te sterk, schrijven Jeroen Bos en Ivar Kunst-Palmieri van Valcon. 

Welke rol zou de cfo moeten spelen in de duurzaamheidstransitie en hoe zorgt de financieel bestuurder er mede voor dat duurzaamheid in het hart van de organisatie wordt ingebed? Die vraag stond centraal tijdens het cfo-diner van Deloitte in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Wachten op EU-regelgeving is in ieder geval geen optie. ‘Vertel nu al je eigen verhaal, meet prestaties en zet in op waardecreatie: op een dag word je beloond voor het lef dat je toont.’

‘Ruimte om rustig in deze functie te groeien was er niet’, zegt Ewout Hollegien over zijn eerste honderd dagen als cfo en lid van de raad van bestuur van a.s.r.

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel heeft grote gevolgen voor alle stakeholders. Pensioenfondsen, uitkeringsinstanties, werkgevers, werknemers: iedereen moet aan de slag met de nieuwe wetgeving. Pensioenfonds ING-bestuurder Peter van Meel ziet open eindjes: ‘Veel zaken zijn straks logisch geregeld. Het probleem zit echter een slag dieper.’

Moedige cfo's wachten EU-beleid niet af

Welke rol zou de cfo moeten spelen in de duurzaamheidstransitie en hoe zorgt de financieel bestuurder er mede voor dat duurzaamheid in het hart van de organisatie wordt ingebed? Die vraag stond centraal tijdens het cfo-diner van Deloitte in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Wachten op EU-regelgeving is in ieder geval geen optie. ‘Vertel nu al je eigen verhaal, meet prestaties en zet in op waardecreatie: op een dag word je beloond voor het lef dat je toont.’

De eerste 100 dagen als cfo van a.s.r.

‘Ruimte om rustig in deze functie te groeien was er niet’, zegt Ewout Hollegien over zijn eerste honderd dagen als cfo en lid van de raad van bestuur van a.s.r.

Peter van Meel voorziet problemen rondom het nieuwe pensioenstelsel

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel heeft grote gevolgen voor alle stakeholders. Pensioenfondsen, uitkeringsinstanties, werkgevers, werknemers: iedereen moet aan de slag met de nieuwe wetgeving. Pensioenfonds ING-bestuurder Peter van Meel ziet open eindjes: ‘Veel zaken zijn straks logisch geregeld. Het probleem zit echter een slag dieper.’

Annemieke Roobeek: 'De iro is vaak onbewust onbekwaam'

Hoe staat het in Nederland met investor relations (IR)? Zijn die goed belegd bij de investor relations officer (iro)? Hoe zit het met diens mandaat en voldoet hij of zij aan de verwachtingen van nu? Jesse Thiel van IR-platform Q4 Inc. gaat voor Management Scope op zoek naar antwoorden. Dit keer gaat Thiel in gesprek met ‘de toezichthouder’ – in de persoon van commissaris en Nyenrode-professor strategie en transformatie Annemieke Roobeek. Roobeek is uitgesproken: ‘Mijn ervaring is dat iro’s ongelooflijk conservatief zijn, hautain en extreem risico-avers.’

Lees verder

Meest gelezen

Hoe private equity uit de crisis navigeert

Hoe navigeren private equity-investeerders hun portfoliobedrijven door de coronacrisis? Een dubbelinterview met François Gilbart, operating partner van Bain Capital, en Centrient Pharmaceuticals-ceo Rex Clements.

Corporates hebben wel oren naar financiële innovatie

Alternatieve financieringsvormen hebben een enorme vlucht genomen, ook corporates kijken met interesse naar wat alternatieve financiers te bieden hebben. Fintechbedrijven maken de dienst uit binnen deze dienstverlening.

Natalie Knight (Ahold Delhaize): 'Finance versnelt de duurzaamheidstransitie'

Bedrijven die echt willen verduurzamen, moeten hun afdeling finance laten deelnemen aan dat traject, stelt Natalie Knight. De Amerikaanse is sinds 2020 cfo van Ahold Delhaize. ‘Finance heeft merkbaar impact op de duurzaamheidstransitie van Ahold Delhaize en andersom helpt duurzaamheid ons de toekomst van de financiële functie opnieuw vorm te geven, waarbij de integratie van niet-financiële kpi’s een keerpunt wordt.’

De cfo: strateeg, uitvoerder, rentmeester of katalysator?

Folkert Pama (a.s.r.): ‘Werkgevers moeten met pensioenen aan de bak’

Lars Kramer (ABN Amro): ‘Standaardiseren is riskant’

Wouter Bos wil van Invest-NL een leidende investeerder maken

Passende financiering voor elk bedrijf

Ook u kunt te maken krijgen met een massaclaim

In zijn gesprekken met betrokkenen over hun visie en voorbereiding op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel praat Stefan Duran, van verzekeraar elipsLife, deze keer met Raimond Schikhof, directeur pensioenzaken bij uitzendorganisatie Randstad Groep Nederland. ‘Als het p-woord valt, duikt iedereen onder de tafel.’

De nieuwe pensioenwet biedt meer keuzevrijheid bij het vormgeven van het aanvullende pensioen. De manier waarop die keuzes aan deelnemers worden voorgelegd, heeft veel invloed op de uiteindelijke uitkomst, aldus hoogleraar micro-economie Marike Knoef. Bij complexe beslissingen kiezen mensen namelijk al snel voor de standaardoptie, die voor hen lang niet altijd de beste keuze is. ‘Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor pensioenfondsen.’ 

Raimond Schikhof (Randstad): 'Zo ingewikkeld is het pensioen ook weer niet'

In zijn gesprekken met betrokkenen over hun visie en voorbereiding op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel praat Stefan Duran, van verzekeraar elipsLife, deze keer met Raimond Schikhof, directeur pensioenzaken bij uitzendorganisatie Randstad Groep Nederland. ‘Als het p-woord valt, duikt iedereen onder de tafel.’

Marike Knoef over verliesaversie en keuzes in de nieuwe pensioenwet

De nieuwe pensioenwet biedt meer keuzevrijheid bij het vormgeven van het aanvullende pensioen. De manier waarop die keuzes aan deelnemers worden voorgelegd, heeft veel invloed op de uiteindelijke uitkomst, aldus hoogleraar micro-economie Marike Knoef. Bij complexe beslissingen kiezen mensen namelijk al snel voor de standaardoptie, die voor hen lang niet altijd de beste keuze is. ‘Daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor pensioenfondsen.’ 

Als het toch tot procederen komt

Exclusief online Bedrijven steken veel tijd en geld in het uitonderhandelen van de prijs en de voorwaarden bij een overname of het aangaan van een joint venture. Er wordt door bestuurders minder nagedacht over wat te doen als de samenwerking minder soepel gaat. Zeker bij internationale samenwerkingen spelen ingewikkelde cultuurkwesties. Van Doorne-partners Rogier Schellaars en Bas van Zelst adviseren over (het voorkomen van) geschillen. Als het tot procederen komt, zijn dit vijf spelregels om uw bestuurderspositie te borgen.

Petri Hofsté: 'Auditcommissie moet traditionele financiële focus verbreden'

Auditcommissies moeten helpen bij een herwaardering van weerstandsvermogen en liquiditeitsrisico’s, bepleit viervoudig voorzitter Petri Hofsté. Tegelijkertijd moet de auditcommissie de financiële focus verbreden naar maatschappelijke waardecreatie. Challengen hoort er natuurlijk ook bij. ‘Dat kan best irritant gevonden worden.’

Sustainable finance is er niet alleen voor de grootste bedrijven

Duurzame strategieën zijn mainstream geworden, en daarmee groeit ook de aandacht voor duurzame financiering. Om die financiële stromen in kaart te brengen heeft Vlerick Business School het Centre for Sustainable Finance opgericht. Kartrekker en directeur is professor David Veredas.

Hoe private equity stabiliteit kan bieden in crisistijd

Private equity-investeerder Bain Capital is eigenaar van kinderwagenproducent Bugaboo, dat in 2020 ondanks schokeffecten op de verkoop in de eerste coronagolf goed presteerde. Jurjen van der Wiel van Bain en Bugaboo-ceo Adriaan Thierry vertellen over de kracht van private equity in volatiele tijden. ‘Natuurlijk is er aanvankelijk kritisch naar onze financiële positie gekeken, maar er is nooit sprake geweest van paniekvoetbal.’

Zorggroep 's Heeren Loo kijkt verder dan de commerciële banken

De Europese Investeringsbank (EIB) zal de komende jaren 1.000 miljard euro mobiliseren om de Europese economie na corona te versterken en de energietransitie te realiseren. Zorggroep ’s Heeren Loo kreeg een lening. Cfo Ernst Klunder en EIB vice-voorzitter Kris Peeters doen hun verhaal: ‘De EIB streeft naar partnerships die duurzaamheid onderschrijven.’

Corporate venturing: win-win, áls je het juridisch goed regelt

Gevestigde en nieuwe innovatieve bedrijven hebben elkaar steeds vaker nodig om meer innovatiekracht te realiseren. M&A-specialisten Jeroen Sombezki en Meltem Koning-Gungormez zien volop kansen voor samenwerking, onder meer in de energiesector. Wat zijn de juridische uitdagingen die hiermee gepaard gaan?
1
2
3
4
5
6
7
facebook