Risk en finance

De ene crisis is de andere niet. Voor beroepsgroepen in het bedrijfsleven die zich bezig houden met de financiële risico’s van hun bedrijfsvoering (voorop de risk managers, controllers, accountants, registeraccountants, chief risk officers en chief finance officers) is de coronacrisis de eerste crisis in twee decennia gebleken waar zij niet kop van jut zijn gebleken.

Ga maar na. In 2000 leidden te hoge verwachtingen van beleggers maar net zozeer de al te ambitieuze plannen van cfo’s, cro’s en ceo’s, erop dat de internethype in één keer was afgelopen. Beurskoersen stortten in, talloze internetbedrijven gingen failliet. In de ‘nieuwe economie’ namelijk was geld uitgeven zogezegd belangrijker geweest dan geld verdienen. Of… toch niet.

De internetcrisis leidde er vervolgens weer toe dat in andere bedrijfstakken ineens grootschalig gesjoemel aan het licht kwam. Door de slechtere markomstandigheden echter slaagden bestuurders er bij onder andere het Amerikaanse nutsbedrijf Enron (dat ging failliet) en bij supermarktconcern Ahold (dat werd gered) niet langer in om gesjoemel onder de radar te houden. Grote boekhoudschandalen volgden wereldwijd.

Ook rondom private equity, dat sinds de eeuwwisseling in opmars is in Nederland, ontstonden de nodige problemen. Een aantal partijen bleken hun private equity-deelnemingen te gretig met schulden te hebben overladen.

De uitwassen leidden tot strengere wet- en regelgeving. Denk maar aan de Nederlandse corporate governance code voor goed bestuur, of de Amerikaanse Sarbanes Oxley act. Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kregen steeds meer verantwoordelijkheden en macht, wat vervolgens ook weer leidde tot een professionalisering van de finance en risk-afdelingen bij de grote concerns.

Opkomst chief risk officer

Die professionalisering kon echter niet voorkomen dat een volgende financiële crisis zich weer aandiende. De kredietcrisis vanaf 2007 raakte vooral de financiële sector en de bancaire sector. Kort daarna volgde de eurocrisis, die de eurozone en ook heel Europa in crisis dompelde. Juist in het hart van het kapitalistische systeem (de financiële sector) risico-regels systematisch werden omzeild en met de voeten getreden. Compliance bleek niet de oplossing. Een diepe economische crisis volgde. Banken wankelden of gingen failliet. De Europese Centrale Bank (ECB) moest redding brengen. Deze crisis leidde tot de opmars in de boardroom van de chief risk officer. Vooral in financiële concerns is de cro-functie inmiddels een centrale rol. Die houdt zich niet alleen met regels en compliance bezig maar ook met het stimuleren van goed gedrag. Tegenwoordig wordt de combinatie ook wel Hearts & Minds genoemd.

Terug naar het begin. Hoe anders zit het met de COVID-19 crisis. Aan de economische crisis die begon 2020 lag geen grootschalig frauderen of risicovol gedag ten grondslag, maar een gezondheidscrisis. De financial professionals staan bij deze crisis letterlijk buiten verdenking. Dit is geen crisis van te hoge schulden, te veel risico, of het voeren van een slechte boekhouding. De crisis is in eerste instantie veroorzaakt doordat COVID-19 ieders bewegingsvrijheid sterk beperkt.

Dat de finance professional of de chief financial officer niet kop van jut zijn, betekent ook weer niet dat ze het rustig kregen in deze crisis. Integendeel, ongekend waren in 2020 de omzetverliezen in veel bedrijfstakken. Of het nou bij private equity deelnemingen is, bij beursgenoteerde bedrijven of familiebedrijven, voor de cfo is het in de crisis juist alle hens aan dek.

Integrated reporting

Dat geldt, tot slot, niet alleen wat betreft risicomanagement of risicobeheersing. Ook de (register)accountant heeft het drukker gekregen. Consumenten en beleggers, mede kopschuw gemaakt door de crises van de afgelopen twee decennia, eisen van bedrijven veel meer transparantie en ‘een goed verhaal’. Dat goede verhaal betekent: ga je transparant en correct om met klanten, leveranciers, werknemers en andere stakeholders? Maar ook: hoe ziet de supply chain eruit? Hoe duurzaam of circulair is die? Voor organisaties leidt die toegenomen maatschappelijke druk ertoe dat ze niet enkel meer financieel dienen te rapporteren, maar ook over zaken als duurzaamheid en goed bestuur. Integrated reporting, heet het dan. Wat begon bij het Sustainability Report, waarin bedrijven over hun duurzaamheidsaspiraties vertellen, wordt steeds meer een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee de boekhoudgewoontes.

Lees verder

Verberg tekst

De cfo is niet langer de doemdenker nu de hele board in scenario’s denkt

Een turbulente economie, een krappe arbeidsmarkt, oplopende geopolitieke spanningen en klimaatverandering: er liggen nogal wat onzekerheden op het bordje van de cfo. Hoe loodst de financieel bestuurder het bedrijf door deze woelige tijden? Denk in scenario’s en bereid je voor op de black swans, was de boodschap tijdens het jaarlijkse cfo-diner van Deloitte.

Lees verder

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is de grootste uitdaging voor de financiële sector sinds de invoering van de euro. De transitie is omvangrijk en zeer complex. Hoewel de pensioensector hard aan het werk is met de veranderingen, is succes niet verzekerd. Jan-Wouter Bloos, pensioenspecialist van Deloitte, signaleert vier grote uitdagingen voor de sector – én een bananenschil.

Uit de meest recente CFO Survey van Deloitte komt een beeld naar voren van optimistisch gestemde cfo’s die – opvallend genoeg – minder prioriteit aan duurzaamheid geven.

De nieuwe pensioenwerkelijkheid: vier uitdagingen en één bananenschil

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is de grootste uitdaging voor de financiële sector sinds de invoering van de euro. De transitie is omvangrijk en zeer complex. Hoewel de pensioensector hard aan het werk is met de veranderingen, is succes niet verzekerd. Jan-Wouter Bloos, pensioenspecialist van Deloitte, signaleert vier grote uitdagingen voor de sector – én een bananenschil.

CFO Survey Deloitte: optimisme over de toekomst

Uit de meest recente CFO Survey van Deloitte komt een beeld naar voren van optimistisch gestemde cfo’s die – opvallend genoeg – minder prioriteit aan duurzaamheid geven.

Als de kinderopvang in 2025 nagenoeg gratis wordt, zal de vraag fors toenemen. Private equity-investeerders kunnen met hun ambitie en innovatiekracht helpen om de verwachte groei te realiseren. Goede spelregels zijn echter onontbeerlijk, stelt hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Arnoud Boot.

Annemieke den Otter over haar eerste honderd dagen als cfo van Renewi: ‘De gerichtheid op duurzaamheid motiveert me extra.’

Financiële instellingen werken hard aan hun verduurzaming. Ze zijn daarbij sterk regulatory driven. Vaak te sterk, schrijven Jeroen Bos en Ivar Kunst-Palmieri van Valcon. 

Kinderopvang en private equity: het negatieve sentiment is te eenzijdig

Als de kinderopvang in 2025 nagenoeg gratis wordt, zal de vraag fors toenemen. Private equity-investeerders kunnen met hun ambitie en innovatiekracht helpen om de verwachte groei te realiseren. Goede spelregels zijn echter onontbeerlijk, stelt hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Arnoud Boot.

De eerste 100 dagen als cfo van Renewi

Annemieke den Otter over haar eerste honderd dagen als cfo van Renewi: ‘De gerichtheid op duurzaamheid motiveert me extra.’

Sustainable finance: kies voor een integrale benadering

Financiële instellingen werken hard aan hun verduurzaming. Ze zijn daarbij sterk regulatory driven. Vaak te sterk, schrijven Jeroen Bos en Ivar Kunst-Palmieri van Valcon. 

Investor relations gaat over investeren in investeerders

Hoe is het in Nederland gesteld met investor relations (IR)? Zijn die goed belegd bij de iro, de investor relations officer? Hoe zit het met het mandaat van de iro en voldoet hij of zij aan de verwachtingen van nu? Jesse Thiel van IR-communicatieplatform Q4 Inc. gaat in een serie artikelen voor Management Scope op zoek naar antwoorden op die vragen. Dit keer komt de IR-functionaris zelf aan het woord. ‘Verschillende stakeholders zullen gaan investeren met uitgesproken doelen. Dat verandert onze rol als deelnemer aan gesprekken met die investeerder.’

Lees verder

Meest gelezen

Waarom kopen bedrijven massaal hun eigen aandelen terug?

Bedrijven verzuipen in cash. Om de aandeelhouders te behagen, wordt voor miljarden euro's aan eigen aandelen teruggekocht op de beurs. Maar wat schiet het bedrijf daar zelf mee op?

Tanja Cuppen (ABN AMRO) over de toekomst van de CRO

De functie van risk verandert, ziet Tanja Cuppen, cro van ABN AMRO: het takenpakket wordt breder en er moet meer aandacht zijn voor cultuur. Hoewel verandering tijd kost, is het risicomanagement binnen de bank volgens Cuppen goed geïncorporeerd.

'De zorg heeft de diepe zakken van investeerders nodig'

Wat kunnen venture capital-investeerders in deze turbulente tijd voor de zorg betekenen? Veel, menen investeerders Sander van Deventer en Pleuni Hooijman. Zij verbazen zich over inefficiëntie en de hand-op-de-knip-mentaliteit. ‘Er is veel fundamenteel onderzoek en geld nodig om een medicijn te ontwikkelen, investeringen in deze sector zijn broodnodig.’ 

Altijd op de hoogte blijven van bestuurswisselingen?

Wil je weten welke bestuurders aftreden en waarom? En op de hoogte blijven van alle voorgenomen benoemingen van commissarissen? Schrijf je dan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week de belangrijkste bestuurwisselingen.

CFO Survey Deloitte: zo ziet de cfo de toekomst

Tanja Cuppen (ABN AMRO) over de toekomst van de cro

Beurs versus private equity

Moedige cfo's wachten EU-beleid niet af

De eerste 100 dagen als cfo van a.s.r.

Peter van Meel voorziet problemen rondom het nieuwe pensioenstelsel

ABN AMRO-cfo Lars Kramer leerde eerder bij Hellenic Bank hoe belangrijk het is om een heldere langetermijnvisie te hebben. Ondanks die heldere visie worstelt Kramer – net als de hele financiële sector en de internationale politiek – met uiterst belangrijke thema’s als witwassen en duurzaamheid. ‘Standaardiseren is riskant.’

Er is de afgelopen jaren een gevarieerd landschap ontstaan van alternatieve financieringsvormen. Ook voor corporates zijn de diensten van nieuwe geldschieters interessant. Jelmer Baukema en Friso Foppes van advocatenkantoor Van Doorne adviseren zowel geldnemers als geldschieters over alternatieve financieringsvormen en investeringsconstructies. In dit essay schetsen ze de mogelijkheden en zetten ze de voor- en nadelen op een rij.

Lars Kramer (ABN Amro): ‘Standaardiseren is riskant’

ABN AMRO-cfo Lars Kramer leerde eerder bij Hellenic Bank hoe belangrijk het is om een heldere langetermijnvisie te hebben. Ondanks die heldere visie worstelt Kramer – net als de hele financiële sector en de internationale politiek – met uiterst belangrijke thema’s als witwassen en duurzaamheid. ‘Standaardiseren is riskant.’

Passende financiering voor elk bedrijf

Er is de afgelopen jaren een gevarieerd landschap ontstaan van alternatieve financieringsvormen. Ook voor corporates zijn de diensten van nieuwe geldschieters interessant. Jelmer Baukema en Friso Foppes van advocatenkantoor Van Doorne adviseren zowel geldnemers als geldschieters over alternatieve financieringsvormen en investeringsconstructies. In dit essay schetsen ze de mogelijkheden en zetten ze de voor- en nadelen op een rij.

Wouter Bos wil van Invest-NL een leidende investeerder maken

Wouter Bos wil van Invest-NL een leidende investeerder maken

Financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt: ceo Wouter Bos komt met Invest-NL om de hoek kijken voor impact-investeringen op gebieden als hernieuwbare energie, verduurzaming en mobiliteit als de markt het niet alleen kan. ‘We hebben de ambitie om uiteindelijk een leidende investeerder te worden die steeds complexere, grotere investeringen zal doen.’
Ook u kunt te maken krijgen met een massaclaim

Ook u kunt te maken krijgen met een massaclaim

Exclusief online Het is een nachtmerrie voor ieder bedrijf: een massaclaim aan de broek krijgen. Door aangescherpte wetgeving én door professionalisering van de ‘claimbranche’ neemt de kans op een dergelijke procedure toe. Bestuurders kunnen dan ook maar beter goed voorbereid zijn, menen Van Doorne-partners Simone Hoogeveen en Jasper Leedekerken.
Dilan Yeşilgöz-Zegerius: 'Venture capital is van essentieel belang in de energietransitie'

Dilan Yeşilgöz-Zegerius: 'Venture capital is van essentieel belang in de energietransitie'

De discussie over het klimaatbeleid is erg technisch en gaat te vaak over wat allemaal niet meer zou mogen. Een gemiste kans, vindt demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Dilan Yeşilgöz-Zegerius, die liever inzoomt op de grote kansen die klimaatbeleid en verduurzamen met zich meebrengen. ‘Ik zie een belangrijke rol voor durfkapitaal bij de ontwikkeling en uitrol van innovatieve technologieën.’
Simone Huis in 't Veld (Euronext) over spac’s en andere bedrijfsvormen aan de beurs

Simone Huis in 't Veld (Euronext) over spac’s en andere bedrijfsvormen aan de beurs

Sinds de recente overname van de Borsa Italiana is Euronext de grootste pan-Europese aandelenmarkt. Ook de Amsterdamse beurs zit in de lift. Topvrouw Simone Huis in ’t Veld over de voordelen van Europese samenwerking, het belang van cornerstone investors en dé beleggingstrend van dit moment: spac’s. ‘Het is cruciaal dat spac’s de komende tijd laten zien dat ze goede acquisities kunnen doen.’
René Maatman pleit voor meer eerlijkheid rondom het pensioen

René Maatman pleit voor meer eerlijkheid rondom het pensioen

Stefan Duran praat met betrokkenen over hun visie op het nieuwe pensioenstelsel. Deze keer doet hij dat met René Maatman, hoogleraar vermogensbeheer en pensioenvraagstukken aan de Radboud Universiteit. Het creëren van voldoende draagvlak vormt volgens de pensioenspecialist de grootste uitdaging. ‘Hoe kunnen we aannemelijk maken dat het nieuwe stelsel beter is dan het bestaande? Hoe zorgen we ervoor dat mensen vertrouwen houden zonder de details te hoeven kennen en te begrijpen?’
Achterstand UWV: meer keuringsartsen nodig

Achterstand UWV: meer keuringsartsen nodig

Terwijl het aantal arbeidsongeschikten in Nederland al jaren groeit, heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te weinig mankracht om de benodigde keuringen uit te voeren. Met de komst van COVID-19 is het probleem nog acuter geworden, schrijft Dirk Adema van elipsLife, gespecialiseerd in risicoverzekeringen voor werkgevers.
1
2
3
4
facebook