Risk en finance

De ene crisis is de andere niet. Voor beroepsgroepen in het bedrijfsleven die zich bezig houden met de financiële risico’s van hun bedrijfsvoering (voorop de risk managers, controllers, accountants, registeraccountants, chief risk officers en chief finance officers) is de coronacrisis de eerste crisis in twee decennia gebleken waar zij niet kop van jut zijn gebleken.

Ga maar na. In 2000 leidden te hoge verwachtingen van beleggers maar net zozeer de al te ambitieuze plannen van cfo’s, cro’s en ceo’s, erop dat de internethype in één keer was afgelopen. Beurskoersen stortten in, talloze internetbedrijven gingen failliet. In de ‘nieuwe economie’ namelijk was geld uitgeven zogezegd belangrijker geweest dan geld verdienen. Of… toch niet.

De internetcrisis leidde er vervolgens weer toe dat in andere bedrijfstakken ineens grootschalig gesjoemel aan het licht kwam. Door de slechtere markomstandigheden echter slaagden bestuurders er bij onder andere het Amerikaanse nutsbedrijf Enron (dat ging failliet) en bij supermarktconcern Ahold (dat werd gered) niet langer in om gesjoemel onder de radar te houden. Grote boekhoudschandalen volgden wereldwijd.

Ook rondom private equity, dat sinds de eeuwwisseling in opmars is in Nederland, ontstonden de nodige problemen. Een aantal partijen bleken hun private equity-deelnemingen te gretig met schulden te hebben overladen.

De uitwassen leidden tot strengere wet- en regelgeving. Denk maar aan de Nederlandse corporate governance code voor goed bestuur, of de Amerikaanse Sarbanes Oxley act. Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kregen steeds meer verantwoordelijkheden en macht, wat vervolgens ook weer leidde tot een professionalisering van de finance en risk-afdelingen bij de grote concerns.

Opkomst chief risk officer

Die professionalisering kon echter niet voorkomen dat een volgende financiële crisis zich weer aandiende. De kredietcrisis vanaf 2007 raakte vooral de financiële sector en de bancaire sector. Kort daarna volgde de eurocrisis, die de eurozone en ook heel Europa in crisis dompelde. Juist in het hart van het kapitalistische systeem (de financiële sector) risico-regels systematisch werden omzeild en met de voeten getreden. Compliance bleek niet de oplossing. Een diepe economische crisis volgde. Banken wankelden of gingen failliet. De Europese Centrale Bank (ECB) moest redding brengen. Deze crisis leidde tot de opmars in de boardroom van de chief risk officer. Vooral in financiële concerns is de cro-functie inmiddels een centrale rol. Die houdt zich niet alleen met regels en compliance bezig maar ook met het stimuleren van goed gedrag. Tegenwoordig wordt de combinatie ook wel Hearts & Minds genoemd.

Terug naar het begin. Hoe anders zit het met de COVID-19 crisis. Aan de economische crisis die begon 2020 lag geen grootschalig frauderen of risicovol gedag ten grondslag, maar een gezondheidscrisis. De financial professionals staan bij deze crisis letterlijk buiten verdenking. Dit is geen crisis van te hoge schulden, te veel risico, of het voeren van een slechte boekhouding. De crisis is in eerste instantie veroorzaakt doordat COVID-19 ieders bewegingsvrijheid sterk beperkt.

Dat de finance professional of de chief financial officer niet kop van jut zijn, betekent ook weer niet dat ze het rustig kregen in deze crisis. Integendeel, ongekend waren in 2020 de omzetverliezen in veel bedrijfstakken. Of het nou bij private equity deelnemingen is, bij beursgenoteerde bedrijven of familiebedrijven, voor de cfo is het in de crisis juist alle hens aan dek.

Integrated reporting

Dat geldt, tot slot, niet alleen wat betreft risicomanagement of risicobeheersing. Ook de (register)accountant heeft het drukker gekregen. Consumenten en beleggers, mede kopschuw gemaakt door de crises van de afgelopen twee decennia, eisen van bedrijven veel meer transparantie en ‘een goed verhaal’. Dat goede verhaal betekent: ga je transparant en correct om met klanten, leveranciers, werknemers en andere stakeholders? Maar ook: hoe ziet de supply chain eruit? Hoe duurzaam of circulair is die? Voor organisaties leidt die toegenomen maatschappelijke druk ertoe dat ze niet enkel meer financieel dienen te rapporteren, maar ook over zaken als duurzaamheid en goed bestuur. Integrated reporting, heet het dan. Wat begon bij het Sustainability Report, waarin bedrijven over hun duurzaamheidsaspiraties vertellen, wordt steeds meer een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee de boekhoudgewoontes.

Lees verder

Verberg tekst

Leon van Riet (NN Group) over de pensioentransitie: ‘Geen tijd te verliezen’

Er staat minder dan vier jaar op de teller om de pensioentransitie te realiseren, dus het is van groot belang dat bedrijven in actie komen, zegt Leon van Riet, ceo Life & Pensions van NN Group. De aanhoudende discussie over het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor een afwachtende houding bij bestuurders, mogelijk met tijdnood als gevolg. ‘Er is 15 jaar over aanpassing van het stelsel gesproken en het is nu tijd om de wet uit te voeren.’

Lees verder

Hoe neem je sustainability mee in de financiële sturing van een organisatie? Hoe ga je om met de spanningen tussen kortetermijnresultaten en langetermijndoelen en hoe snel kun je verduurzamen? Het zijn vragen waar iedere cfo mee te maken krijgt. De experts aan onze rondetafel laten hun licht schijnen over financiële sturing voor een duurzame toekomst. ‘Het bepalen van het tempo waarin je de stappen neemt, daar geeft de cfo richting aan.’

Cfo’s zijn enthousiast over de mogelijkheden die artificial intelligence (ai) biedt. Wel zoeken ze vaak nog naar goede toepassingen in de praktijk. Die zijn er zeker. Dat blijkt uit de jongste editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey.

De cfo als challenger en aanjager

Hoe neem je sustainability mee in de financiële sturing van een organisatie? Hoe ga je om met de spanningen tussen kortetermijnresultaten en langetermijndoelen en hoe snel kun je verduurzamen? Het zijn vragen waar iedere cfo mee te maken krijgt. De experts aan onze rondetafel laten hun licht schijnen over financiële sturing voor een duurzame toekomst. ‘Het bepalen van het tempo waarin je de stappen neemt, daar geeft de cfo richting aan.’

CFO survey Deloitte: AI en finance gaan prima samen

Cfo’s zijn enthousiast over de mogelijkheden die artificial intelligence (ai) biedt. Wel zoeken ze vaak nog naar goede toepassingen in de praktijk. Die zijn er zeker. Dat blijkt uit de jongste editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey.

Met het oog op de toenemende digitalisering en groeiende impact van technologie maakt Europa zich op voor het digitale tijdperk. In die digitale samenleving en economie is het belang van eenduidige Europese verordeningen, richtlijnen en regels groot. In dat licht moeten organisaties de NIS2-richtlijn niet alleen maar zien als ‘nog meer regeldruk’, maar vooral als kans, schrijven Elly van den Heuvel en Simone Pelkmans van Deloitte. Plus: hoe u in vijf stappen aan de slag kunt.

Waar moeten bedrijven aan voldoen om in de smaak te vallen bij drie groeiende techinvesteerders? En hoe beoordelen die investeerders de toekomstbestendigheid van de bedrijven waar ze mee in zee gaan? Onze rondetafeldeelnemers zijn verbonden aan investeringsmaatschappijen met grote impact op het softwarelandschap in Nederland. ‘De komende jaren zal blijken hoe disruptief ai gaat zijn.’

Om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, is een sterk investeringsklimaat essentieel. Helaas wordt dat investeringsklimaat echter steeds meer bedreigd, stellen Tjarda Molenaar en Marc van Voorst tot Voorst van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Met klem roepen zij het nieuwe kabinet op het tij te keren.

NIS2-richtlijn: cybersecurity vergt samenwerking

Met het oog op de toenemende digitalisering en groeiende impact van technologie maakt Europa zich op voor het digitale tijdperk. In die digitale samenleving en economie is het belang van eenduidige Europese verordeningen, richtlijnen en regels groot. In dat licht moeten organisaties de NIS2-richtlijn niet alleen maar zien als ‘nog meer regeldruk’, maar vooral als kans, schrijven Elly van den Heuvel en Simone Pelkmans van Deloitte. Plus: hoe u in vijf stappen aan de slag kunt.

Dít vinden techinvesteerders aantrekkelijk

Waar moeten bedrijven aan voldoen om in de smaak te vallen bij drie groeiende techinvesteerders? En hoe beoordelen die investeerders de toekomstbestendigheid van de bedrijven waar ze mee in zee gaan? Onze rondetafeldeelnemers zijn verbonden aan investeringsmaatschappijen met grote impact op het softwarelandschap in Nederland. ‘De komende jaren zal blijken hoe disruptief ai gaat zijn.’

Investeringsklimaat onder druk: een dringend beroep op het toekomstig kabinet

Om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, is een sterk investeringsklimaat essentieel. Helaas wordt dat investeringsklimaat echter steeds meer bedreigd, stellen Tjarda Molenaar en Marc van Voorst tot Voorst van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Met klem roepen zij het nieuwe kabinet op het tij te keren.

De cfo is niet langer de doemdenker nu de hele board in scenario’s denkt

Een turbulente economie, een krappe arbeidsmarkt, oplopende geopolitieke spanningen en klimaatverandering: er liggen nogal wat onzekerheden op het bordje van de cfo. Hoe loodst de financieel bestuurder het bedrijf door deze woelige tijden? Denk in scenario’s en bereid je voor op de black swans, was de boodschap tijdens het jaarlijkse cfo-diner van Deloitte.

Lees verder

Meest gelezen

Waarom kopen bedrijven massaal hun eigen aandelen terug?

Bedrijven verzuipen in cash. Om de aandeelhouders te behagen, wordt voor miljarden euro's aan eigen aandelen teruggekocht op de beurs. Maar wat schiet het bedrijf daar zelf mee op?

Tanja Cuppen (ABN AMRO) over de toekomst van de CRO

De functie van risk verandert, ziet Tanja Cuppen, cro van ABN AMRO: het takenpakket wordt breder en er moet meer aandacht zijn voor cultuur. Hoewel verandering tijd kost, is het risicomanagement binnen de bank volgens Cuppen goed geïncorporeerd.

De Wtp: een dringend advies aan werkgevers

Met een reeks interviews met pensioenkenners analyseerde verzekeraar elipsLife de afgelopen maanden de plussen en minnen van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), waaraan uiterlijk 1 januari 2028 alle pensioenregelingen moeten voldoen. De eindconclusie van Joost de Visser: werkgevers zijn te passief. Onverstandig, want de transitie is complex en vergt veel tijd. In dit essay beschrijft hij de belangrijkste pensioenkeuzes die werkgevers moeten maken.

Deloitte CFO Survey: zo ziet de cfo de digitale toekomst

Een remedie tegen groeipijnen: doe zoals de oprichter ooit deed

De eerste 100 dagen als cfro van APG Asset Management

Steeds meer nadruk op impactvol en duurzaam investeren

Duurzame sleutelrol voor de cfo

De drietrapsraket die partnerpensioen heet, wordt een ingewikkelde puzzel

Uit de meest recente CFO Survey van Deloitte komt een beeld naar voren van optimistisch gestemde cfo’s die – opvallend genoeg – minder prioriteit aan duurzaamheid geven.

Een aantal spelers in de pensioensector heeft al gezegd dat het erg lastig zal worden de nieuwe pensioenregeling op tijd te implementeren, maar PGGM-ceo Edwin Velzel gaat er vol vertrouwen van uit dat bij zijn organisatie in 2026 alles in kannen en kruiken is. ‘Ik heb daar geen enkele twijfel over.’ Dat blijkt samen te hangen met de no nonsense-cultuur die bij de pensioenuitvoerder ontstaan is. ‘Problemen zijn er om in de bek te kijken.’

CFO Survey Deloitte: optimisme over de toekomst

Uit de meest recente CFO Survey van Deloitte komt een beeld naar voren van optimistisch gestemde cfo’s die – opvallend genoeg – minder prioriteit aan duurzaamheid geven.

Edwin Velzel (PGGM): ‘Geen gesomber over de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel’

Een aantal spelers in de pensioensector heeft al gezegd dat het erg lastig zal worden de nieuwe pensioenregeling op tijd te implementeren, maar PGGM-ceo Edwin Velzel gaat er vol vertrouwen van uit dat bij zijn organisatie in 2026 alles in kannen en kruiken is. ‘Ik heb daar geen enkele twijfel over.’ Dat blijkt samen te hangen met de no nonsense-cultuur die bij de pensioenuitvoerder ontstaan is. ‘Problemen zijn er om in de bek te kijken.’

Hoofd ING investor relations, Mark Milders, brengt het verhaal achter de cijfers

Hoofd ING investor relations, Mark Milders, brengt het verhaal achter de cijfers

Hoofd investor relations Mark Milders van ING wil markten voldoende informatie verschaffen. De doelgroep van beleggers en investeerders is breed en niet altijd even goed geïnformeerd, waardoor duiding belangrijker is dan ooit. Data zijn in ruime mate beschikbaar, maar cijfers an sich leven niet: ‘Het moeilijkst aan dit dynamische vak is het vertalen van kwantitatieve informatie naar een compleet verhaal.’
Digitale realiteit vraagt om een intelligentere bank

Digitale realiteit vraagt om een intelligentere bank

De Nederlandse bankensector is altijd een voorloper geweest op het gebied van digitale transformatie. Maar nu vrijwel iedereen via de app bankiert, lijkt het soms of banken grotendeels zijn ‘uitgetransformeerd’. Het tegendeel is waar, banken zullen in de digitale realiteit verder moeten investeren en steeds meer intelligentie in hun dienstverlening gaan brengen, betogen Bart-Jan Schenkels en Marijn Struben van Deloitte. Zij signaleren drie trends waarop banken een antwoord moeten formuleren.
Jeanine Lemmens (Partou Kinderopvang): ‘Investeerders zijn onmisbaar voor deze big bang’

Jeanine Lemmens (Partou Kinderopvang): ‘Investeerders zijn onmisbaar voor deze big bang’

De enorme capaciteitsuitbreiding die vereist is omdat kinderopvang gratis wordt, is haalbare kaart - maar alleen als we investeerders niet teveel aan banden leggen. Dat zegt Jeanine Lemmens, bestuursvoorzitter van Partou Kinderopvang, een van de eerste organisaties in Nederland die zich aan een ESG artikel 8 duurzaamheidsfonds verbonden heeft. ‘Investeerders nemen ook nu hun verantwoordelijkheid maar het vergezicht moet solide en stabiel zijn.’
Kinderopvang en private equity: het negatieve sentiment is te eenzijdig

Kinderopvang en private equity: het negatieve sentiment is te eenzijdig

Als de kinderopvang in 2025 nagenoeg gratis wordt, zal de vraag fors toenemen. Private equity-investeerders kunnen met hun ambitie en innovatiekracht helpen om de verwachte groei te realiseren. Goede spelregels zijn echter onontbeerlijk, stelt hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Arnoud Boot.
De eerste 100 dagen als cfo van Renewi

De eerste 100 dagen als cfo van Renewi

Annemieke den Otter over haar eerste honderd dagen als cfo van Renewi: ‘De gerichtheid op duurzaamheid motiveert me extra.’
Sustainable finance: kies voor een integrale benadering

Sustainable finance: kies voor een integrale benadering

Financiële instellingen werken hard aan hun verduurzaming. Ze zijn daarbij sterk regulatory driven. Vaak te sterk, schrijven Jeroen Bos en Ivar Kunst-Palmieri van Valcon. 
1
2
3
4
5
6
7
8
facebook