Cookieverklaring

Website
Wanneer u een bezoek brengt aan Managementscope.nl, kennen wij cookies toe. Cookies zijn (tijdelijke) tekstbestanden, die persoonlijke, pseudo-anonieme of anonieme data bevatten, voor  bijvoorbeeld uw laptop of mobiele telefoon. Hierdoor onthoudt het apparaat informatie over uw zoektocht op onze website. U kunt dan bijvoorbeeld gemakkelijk opnieuw uw zoekopdracht herhalen en wordt niet meer lastiggevallen met notificaties en pop-ups die u eerder weggedrukt heeft. Hierdoor gebruiken wij informatie over elke zoekopdracht om onze website slimmer en beter te maken voor het gebruik van de individuele bezoeker. Daarnaast gebruiken we cookies ook voor marketing- en verkoopdoeleinden.

Managementscope.nl is nooit geïnteresseerd in individuele persoonsgegevens, behalve om deze te gebruiken om inzicht te krijgen in kanalen en pseudo-anoniem gedrag van bezoekers.

Voorbeeld:
Een bezoeker komt via een zoekopdracht in Google terecht op een pagina van Managementscope.nl. Scope Business Media gebruikt de data van dit individuele bezoek (bijvoorbeeld hoe lang de bezoeker op de pagina blijft) samengevoegd met alle andere bezoeken die op dezelfde wijze geregistreerd worden om deze abstract en niet individueel inzichtelijk te maken. Wij doen dit om inzicht te verkrijgen hoe Google functioneert voor Managementscope.nl als bron van verkeer.

De cookies worden gebruikt voor de volgende applicaties:
Google Analytics
Google Optimize
Google Search Console
Facebook
Google Plus
LinkedIn
Twitter
MailChimp
Google Admanager
Integral Ad Science
Sizmek
Justpremium


Cookies accepteren:

Voor een werkende website, is het nodig dat u het cookie- en privacystatement van Managementscope.nl accepteert. Met ingang van 24 mei 2018 volstaat enkel nog de bewuste acceptatie van het cookie- en privacystatement om door te kunnen gaan op de website. Door het niet accepteren van de voor het functioneren noodzakelijke cookies op Managementscope.nl kan Scope Business Media de gratis dienstverlening voor de individuele gebruiker niet voortzetten. Dat wil zeggen: indien u de cookies niet accepteert,  is Managementscope.nl niet toegankelijk voor u.


Cookies verwijderen of uitschakelen:

U kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan rekening mee dat onze website voor u niet toegankelijk zal zijn. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren.


De verschillende soorten cookies:
Bij het accepteren van onze cookies geven wij de keuze tussen twee opties, basis en compleet.


Basis cookies:
Scope Business Media anonimiseert de data van personen die op de site terechtkomen. Hierdoor heeft managementscope.nl nauwelijks persoonlijke data van onze websitebezoekers in beheer en mogen wij selecte datapunten verzamelen die geenszins aan u als persoon te koppelen vallen. Onder noodzakelijke cookies vallen alle datapunten die Scope Business Media gerechtigd is om te plaatsen zonder expliciete toestemming van de bezoeker. Dit betreft enkel volledig geanonimiseerde data die noodzakelijk is voor het functioneren van de site.

Overige cookies, bij het kiezen voor ‘compleet’:
Onder de noemer ‘Overige cookies’ vallen cookies waarvoor wij expliciet toestemming van u nodig hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld onze marketing cookies die wij tevens volledig anonimiseren. Deze cookies zijn echter wel essentieel voor Scope Business Media, om ervoor te zorgen dat managementscope.nl kan blijven voortbestaan als site.

Uitleg over de verschillende type cookies:
Functionele cookies:

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt voor gebruikers. Scope Business Media gebruikt hiervoor verschillende cookies die tijdelijk informatie van uw sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen wanneer u een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.


Analyserende cookies:
Scope Business Media kent analyserende cookies toe die ons iets leren over welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke pagina’s juist interessant zijn, enzovoorts. Met deze informatie proberen wij de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Door middel van onder andere Google Analytics en overige eerder genoemde applicaties analyseren wij informatie over het bezoekersgedrag op Managementscope.nl.


Marketing cookies:
Zowel Scope Business Media als onze adverteerders maken gebruik van cookies op onze internetpagina’s. Scope Business Media is selectief in het toestaan van cookies door derden. Scope Business Media gebruikt de zogeheten marketing cookies voor marketingdoeleinden. Zo kan Scope Business Media u  bijvoorbeeld per e-mail nieuws toesturen door middel van een nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft ingeschreven natuurlijk. Via de marketing cookies kan Managementscope.nl aan zijn adverteerders tonen dat het doorverwezen bezoekers aanlevert. Hiervan is het voortbestaan van de dienst die Managementscope.nl aanbiedt afhankelijk.  

 

HTTPS:
Managementscope.nl respecteert de privacy van privé-gegevens door deze ook echt privé te houden. De gehele website is middels HTTPS standaard up-to-date beveiligd. Dat betekent dat gebruikers gegevens zijn beveiligd middels een zogeheten Transport Layer Security (TLS) verbinding. Via TLS worden gedragsgegevens versleuteld over internet verstuurd. Om op een site met TLS te surfen, heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige TLS-verbinding aan het “groene slotje” in uw browser.

 

Persoonlijke gegevens:
De gegevens die worden verzameld tijdens uw bezoek aan Managementscope.nl zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.  We zullen deze gegevens nooit aan derden geven voor commerciële doeleinden. Wel kan het zijn dat geaggregeerde gegevens aan derden zoals kennispartners of adverterende partijen worden verstrekt ten behoeve van de toekenning aan Managementscope.nl als marketingkanaal. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat indien een bezoeker op Managementscope.nl doorklikt op een advertentie en daarmee een bezoek brengt aan een adverteerder, Managementscope.nl als bron wordt gezien van het bezoek. Hierbij worden nooit persoonlijke data (zoals een e-mailadres) geleverd aan derden. Ook kan het voorkomen dat wij algemene aantallen (clicks, views)  en click through rates van onze advertenties doorgeven. Ook kan een kennispartner informeren naar bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van de door ons in samenwerking geproduceerde content. Dit is altijd anonieme data.

App
Wanneer u de Mgmt. Scope app gebruikt, zullen wij en onze partners geanonimiseerde ID’s ,op basis van uw IP-adres of apparaat-ID van uw computer, tablet of telefoon, gebruiken om uw gebruikerservaring met de ePaper te verbeteren, het gebruik van onze content te analyseren en advertenties te ondersteunen.

Bij de eerste keer dat u onze app gebruikt, vragen wij u uw privacy-instellingen door te geven. U kunt instemmen met het gebruik van geanonimiseerde ID’s of u kunt dit weigeren. Toestemming wordt vrijwillig gegeven en u kunt uw toestemming op ieder moment in uw Privacy-instellingen intrekken.

Wij werken samen met de volgende partners voor uw gebruik van onze app:
Visiolink
Apple
Google

Privacyverklaring

Welke (gebruikers)data verwerkt en slaat Managementscope.nl op?

De door u verstrekte gegevens worden door Scope Business Media b.v. onder meer gebruikt voor het verzenden en verzorgen van de publicaties waarop uw abonnement betrekking heeft, voor het verlenen van diensten en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Scope Business Media, indien u heeft aangegeven daar prijs op te stellen.


IP-adres:             
Uw IP-adres is het nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens naar uw computer verzonden kunnen worden. Door uw IP-adres te onthouden, herkennen we u makkelijker terug op onze website. Dit gebeurt volledig automatisch in de trackingsystemen, o.a. Google Analytics,  waarvan Scope Business Media gebruikmaakt, op een wijze waarbij inzicht in de IP-adressen niet gebruikt wordt. Het dient enkel het doeleinde om op anonieme wijze online gedrag te analyseren. 


Clicks op advertenties:
Bij het klikken op één van de advertenties wordt een cookie geplaatst waardoor het daaropvolgende bezoek aan de website van de adverterende partij wordt toegewezen aan Managementscope.nl. Wij faciliteren voor onze adverteerders het plaatsen van tracking URL’s. Zo kan de adverterende partij zien dat het bezoek afkomstig is van Managementscope.nl.


Links
Op Managementscope.nl treft u hyperlinks naar andere websites van derden aan. Scope Business Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden. Wij raden u daarom aan het privacystatement van de desbetreffende site te lezen. 

E-mailadres en naamsgegevens :
Scope Business Media slaat het e-mailadres en de opgegeven voor- en achternaam op van de bezoekers die zich hebben ingeschreven voor een nieuwsbrief. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? U kunt zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of via webredactie@scopebusinessmedia.nl

De e-mailadressen voor onze nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van MailChimp. De servers van MailChimp bevinden zich niet in Europa, en u geeft bij het akkoord gaan met de voorwaarden dan ook expliciet toestemming voor de opslag van persoonlijke, pseudo-anonieme en anonieme data buiten de Europese Unie.

Overige niet persoonlijke data-opslag:
Er zijn enkele andere geanonimiseerde datapunten die worden opgeslagen op een geaggregeerde manier waardoor het individuele gedrag niet inzichtelijk is, zoals de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op de site, welk type apparaten er worden gebruikt, welke versie van een browser er gebruikt wordt etc. Deze datapunten geven  informatie over de werking van de website.

Gegevens wijzigen 
U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken deze te laten wijzigen of verwijderen door een e-mail te zenden aan webredactie@scopebusinessmedia.nl of een bericht te sturen aan Scope Business Media b.v., t.a.v. de administratie, Postbus 23, 1190 AA, Ouderkerk a/d Amstel. De door u verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van Scope Business Media. Scope Business Media draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de geregistreerde gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.


Wijzigingen 
Scope Business Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement en adviseert u daarom regelmatig het statement op eventuele aanpassingen te controleren. Op deze pagina zal op ieder moment de meest actuele versie te lezen zijn. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 24-05-2018. 


Vragen / opmerkingen:
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de opslag en verwerking van data door Scope Business Media? Laat het ons weten per mail of telefoon. Managementscope is doordeweeks tussen 09.00 – 17.30 telefonisch bereikbaar via 020 311 3799.


Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij Scope Business Media:
De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en het contact met bezoekers over de data die wordt opgeslagen is de heer W. Vesters. De heer W. Vesters is te bereiken op info@scopebusinessmedia.nl voor vragen over dataverwerking en opslag, verzoeken tot aanpassing of verwijdering van data en overige vragen.

Disclaimer

Scope Business Media b.v. tracht de informatie op deze site zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is, de inhoud kan daarom zonder vooraankondiging wijzigen. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Scope Business Media b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website, wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Scope Business Media b.v. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van verwijzingen of hyperlinks op deze website naar andere websites, buiten het domein van Scope Business Media b.v.
Scope Business Media b.v. geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Scope Business Media b.v. en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Scope Business Media b.v. en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. U wordt daarom met nadruk afgeraden deze informatie geïsoleerd te gebruiken, maar om af te gaan op uw kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Scope Business Media b.v. niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Scope Business Media b.v. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.
Scope Business Media b.v. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo optimaal mogelijk te houden alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de websites www.managementscope.nl of www.scopebusinessmedia.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door Scope Business Media b.v. aan de wederpartij. Scope Business Media b.v. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Leveringsvoorwaarden
U kunt de voorwaarden voor het adverteren in de uitgaven van Scope Business Media b.v. en uittreksel van de Regelen voor het Advertentiewezen hier downloaden. Let op: u dient hiervoor Adobe Acrobat Reader te hebben geïnstalleerd. Aan de hierboven verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Abonnementsvoorwaarden

De abonnementsprijs van Management Scope bedraagt € 110,75 (incl. 9% BTW) per jaar. Bij verzending naar buitenland: binnen Europa €75,50 extra, buiten Europa prijs in overleg. De prijs voor een los nummer is € 11,- (inclusief 9% BTW).

  • Een abonnement kan op ieder willekeurig moment ingaan. Voor het aanvragen van een abonnement kunt u de link rechtsboven gebruiken.
  • Abonnementen worden jaarlijks automatisch verlengd, tenzij twee maanden voor het begin van de nieuwe abonnementsperiode schriftelijk een annulering ontvangen is.
  • Adreswijzigingen: Het doorgeven van adreswijzigingen kunt u eenvoudig op managementscope.nl doen. Klik daarvoor op onderstaande klik.

> Adreswijziging

De verwerkingsperiode is circa 2 weken.
E-mail abonnementenadministratie:
abonnementen@scopebusinessmedia.nl
Adres: Postbus 23, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

facebook