Strategie en innovatie

Strategie en innovatie, is het kopje van deze webpagina. Het is een logische kop, want de twee termen worden vaak in één adem genoemd. Maar waarom eigenlijk? Een strategie is zeker niet een voorbeeld van een innovatie en innovatie niet van een strategie.

De reden is uiteraard dat bij een goede strategie anno 2020 eigenlijk altijd wel innovaties horen. Bij de implementatie van een moderne strategie hoort dat in de reis die de uitvoering van de strategie is, er heel wat te innoveren is om überhaupt het doel van de strategie (bijvoorbeeld: omzetverdubbeling of wereld-dominatie) te verwezenlijken.Het klinkt allemaal abstract, en dat is het ook, dus laten we het concreet maken. Denk maar eens aan een internetplatform als Facebook. Als dit bedrijf een nieuwe strategie zou kiezen, dan weet je dat dit voor het platform, de website, tot tientallen zoniet honderden aanpassingen en innovaties zal leiden. Innovaties zijn dan de oplossingen die nog niet bedacht zijn.Hoe anders, terzijde, was innoveren vroeger. Toen bedacht je een product of een dienst, en je bedacht ook meteen hoe die product of dienst tot stand zou komen. Van A tot Z was een uitgekiend traject. Tegenwoordig is het een kwestie van uitproberen, van vallen en opstaan.Geldt dat vallen en opstaan ook voor strategieën? In ieder geval bij (new) business development, vaak de meest avontuurlijke kant van een strategie, is falen aanvaardbaar geworden. Tenminste: als falen betekent dat je vanuit een mislukking wel weer verder vooruit kan. Want wat betreft strategieën zijn de tijden genadeloos. Organisaties die geen goede strategie en bijhorend plan hebben, riskeren snel te worden voorbijgestreefd door concurrenten, oud of nieuw. Ruimte om te experimenteren moet er zijn, in deze tijd die maatschappelijk vol is van vernieuwing. Maar tijd is altijd beperkt – gegeven ook concurrenten koortsachtig proberen te innoveren. Doel is dan tegenwoordig bijna altijd om een digitale transformatie of een digitale transitie te realiseren.

Disruptieve innovatie

Strategieën verworden door de opmars van digitalisering soms tot zo radicaal andere concepten, dat ze het vermogen hebben hele sectoren te ontwrichten. Disruptie heet het dan, als startpunt voor veranderende waardeketens. Disruptieve innovaties dwingen bedrijven steeds vaker om wendbaarheid te vergroten en daarna te behouden. Wendbare organisaties spelen makkelijker en sneller in op trends en ontwikkelingen in de markt.Digitalisering is zo goed als altijd kern van een nieuwe strategie, zo is wel duidelijk. Maar er is meer. Want ook op andere manieren verandert onze maatschappij radicaal.En wat te denken tot slot van de invloed van digitale bedrijfsprocessen en cloud computing, die thuiswerken faciliteren, en agile organisaties ondersteunen?

Missie en visie

Consumenten verlangen bovendien in toenemende mate van bedrijven en andere organisaties dat die een goed verhaal hebben: een verhaal met aandacht voor het milieu, klimaat, stakeholders internationaal en ook de eigen werknemers. Sturen op maatschappelijke impact is het overkoepelende thema, zoals het ook door Management Scope tot belangrijk thema benoemd is, naast diversiteit. Vaak komt het impact neer op duurzaamheid, maar ook sociaal aanvaardbaar beleid, de zogeheten S van ESG (environmental, social & governance) wordt een steeds belangrijker focuspunt voor organisaties.

Lees verder

Verberg tekst

Voor de supply chain van AS Watson zijn de juiste capaciteit, flexibiliteit en efficiëntie van groot belang. Supply chain director Yvette Heijwegen is daarom de hele dag bezig met aanpassingen in de supply chain. Omgaan met onzekerheden hoort erbij: ‘We realiseerden ons dat we in de toekomst technologieën zouden moeten inzetten die nog niet gebruiksklaar waren. We namen daarom een beslissing op basis van scenario’s, met oog voor technologische flexibiliteit.’ 

Verduurzaming is voor bouwconcern Koninklijke BAM Groep de sleutel tot het marktleiderschap. In Nederland is al een belangrijke mijlpaal bereikt; het halveren van haar directe CO2-intensiteit sinds 2015. BAM Groep-coo Joost Nelis vertelt hoe het beleid wordt omgezet in een groene werkelijkheid en waarom de coo de hoofdrol speelt in deze transformatie. ‘Maatschappelijk en financieel duurzaam worden begint met focus op een stabiele basis, gevolgd door de daadwerkelijke transformatie en daarna expanderen. Het is aan de coo om dat evenwicht te bewaken.’

Yvette Heijwegen (AS Watson): ‘Beslissen met oog voor technologische flexibiliteit’

Voor de supply chain van AS Watson zijn de juiste capaciteit, flexibiliteit en efficiëntie van groot belang. Supply chain director Yvette Heijwegen is daarom de hele dag bezig met aanpassingen in de supply chain. Omgaan met onzekerheden hoort erbij: ‘We realiseerden ons dat we in de toekomst technologieën zouden moeten inzetten die nog niet gebruiksklaar waren. We namen daarom een beslissing op basis van scenario’s, met oog voor technologische flexibiliteit.’ 

Joost Nelis (BAM Groep): ‘We willen marktleider worden in duurzaam bouwen’

Verduurzaming is voor bouwconcern Koninklijke BAM Groep de sleutel tot het marktleiderschap. In Nederland is al een belangrijke mijlpaal bereikt; het halveren van haar directe CO2-intensiteit sinds 2015. BAM Groep-coo Joost Nelis vertelt hoe het beleid wordt omgezet in een groene werkelijkheid en waarom de coo de hoofdrol speelt in deze transformatie. ‘Maatschappelijk en financieel duurzaam worden begint met focus op een stabiele basis, gevolgd door de daadwerkelijke transformatie en daarna expanderen. Het is aan de coo om dat evenwicht te bewaken.’

Eerder dit jaar lanceerde de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) een eigen innovatiefonds, met een hoofdkantoor in Amsterdam. Als waarnemer van de raad van bestuur is David van Weel hier nauw bij betrokken. Van Weel licht de motieven om het fonds op te richten toe. ‘Het NATO Innovation Fund is een durfkapitaalfonds dat investeert in startups met een militaire én civiele toepassing. We willen dat dit fonds leidt tot meer innovatie in de defensie- en veiligheidssector.’

Online supermarkt en boodschappenbezorger Picnic timmert flink aan de weg: in rap tempo worden in Nederland, Duitsland en Frankrijk nieuwe distributiecentra geopend. Voor de financiering van de groeistrategie valt het bedrijf nog altijd terug op een vaste groep investeerders met het vizier op de lange termijn. ‘Er is veel groeikapitaal nodig om een markt open te breken. Je hebt investeerders nodig die dat begrijpen en die niet schrikken van een moeilijke week,’ zegt Michiel Muller, een van de founders van Picnic.

Hoe is het gesteld met het vestigingsklimaat in Nederland? SER-voorzitter Kim Putters en Frank Heemskerk, secretaris-generaal van de European Round Table for Industry, willen beiden dat klimaat gezonder maken. De crux: het kabinet en de top van het Nederlandse bedrijfsleven moeten veel meer met elkaar in overleg. ‘Laten we alsjeblieft een heel goede dialoog organiseren over het “hoe”.’

David van Weel (NAVO): ‘Onze veiligheid vergroten kan niet zonder durfkapitaal’

Eerder dit jaar lanceerde de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) een eigen innovatiefonds, met een hoofdkantoor in Amsterdam. Als waarnemer van de raad van bestuur is David van Weel hier nauw bij betrokken. Van Weel licht de motieven om het fonds op te richten toe. ‘Het NATO Innovation Fund is een durfkapitaalfonds dat investeert in startups met een militaire én civiele toepassing. We willen dat dit fonds leidt tot meer innovatie in de defensie- en veiligheidssector.’

Michiel Muller (Picnic): ‘We zijn groot geworden met private equity’

Online supermarkt en boodschappenbezorger Picnic timmert flink aan de weg: in rap tempo worden in Nederland, Duitsland en Frankrijk nieuwe distributiecentra geopend. Voor de financiering van de groeistrategie valt het bedrijf nog altijd terug op een vaste groep investeerders met het vizier op de lange termijn. ‘Er is veel groeikapitaal nodig om een markt open te breken. Je hebt investeerders nodig die dat begrijpen en die niet schrikken van een moeilijke week,’ zegt Michiel Muller, een van de founders van Picnic.

Frank Heemskerk en Kim Putters over ons vestigingsklimaat: ‘Groei is essentieel’

Hoe is het gesteld met het vestigingsklimaat in Nederland? SER-voorzitter Kim Putters en Frank Heemskerk, secretaris-generaal van de European Round Table for Industry, willen beiden dat klimaat gezonder maken. De crux: het kabinet en de top van het Nederlandse bedrijfsleven moeten veel meer met elkaar in overleg. ‘Laten we alsjeblieft een heel goede dialoog organiseren over het “hoe”.’

Meest gelezen

Jan Anne Schelling (Royal IHC): 'We moeten onze workforce versterken'

Jan Anne Schelling was in 2018 net aangetreden als chro van Royal IHC, toen de scheepsbouwer in zwaar weer raakte en ternauwernood overleefde. Nu de reorganisatie is beloond met een plusje, kijkt Schelling naar de toekomst. ‘We moeten onze workforce versterken en efficiënter werken.’

Eben Albertyn (VodafoneZiggo) over de balans tussen technologie en klant

Ook bij VodafoneZiggo zijn ze gericht op tooling en continuous deployment as a service en pushen ze zich niet op de cutting edge. Eben Albertyn vertelt het met een knipoog, maar de onderliggende boodschap is serieus. ‘Ingewikkelde plaatjes zijn een middel, geen doel. Een klant wil appen of bellen, die heeft geen boodschap aan digital of technology.’

Dominique Hermans (Randstad): ‘Maak arbeid circulair’

In haar rol van chief executive Northern Europe van uitzendconcern Randstad ziet Dominique Hermans grote overeenkomsten tussen Europese landen wat betreft arbeidsmarktproblematiek. ‘Er is een grote mismatch tussen vraag en aanbod en iedereen is op zoek naar oplossingen voor schaarste. We moeten breder kijken en de arbeidsmarkt talentgedreven maken.’

De eerste 100 dagen als commissaris bij ASML

Harold van den Broek (Heineken): ‘Geen blanco cheques bij het predicaat ESG’

‘Vestigingsklimaat in Nederland staat onder druk’

Willem Uijen (Unilever): ‘We streven procurement with purpose na’

Carin Gorter: 'Kijk naar kansen én risico's in bedrijven'

Werken aan toekomstbestendig werk

Veel bedrijven kunnen niet omschakelen van fossiele naar duurzame energie vanwege het volle elektriciteitsnet. Batterijopslag en slimme sturing van energiebehoefte kunnen uitkomst bieden, zeggen drie kenners van de energiemarkt. ‘We kunnen niet wachten op verzwaring van de netten.’ 

Allard Castelein is bezig aan zijn laatste loodjes als ceo van Havenbedrijf Rotterdam. Deze zomer neemt hij na bijna tien jaar afscheid als president-directeur, met positief gemoed over de leidende rol die het bedrijf neemt binnen een steeds duurzamere logistieke keten. Desondanks zijn er ontwikkelingen die Castelein zorgelijk vindt: ‘De maatschappij denkt tegenwoordig vrij licht over de waarde van industriële activiteiten en bedrijvigheid. De ceo moet daarom zijn rol pakken.’

'Met een batterij de file op het net omzeilen'

Veel bedrijven kunnen niet omschakelen van fossiele naar duurzame energie vanwege het volle elektriciteitsnet. Batterijopslag en slimme sturing van energiebehoefte kunnen uitkomst bieden, zeggen drie kenners van de energiemarkt. ‘We kunnen niet wachten op verzwaring van de netten.’ 

Allard Castelein: ‘Waarom duiden ceo’s het nut van hun bedrijf niet beter?’

Allard Castelein is bezig aan zijn laatste loodjes als ceo van Havenbedrijf Rotterdam. Deze zomer neemt hij na bijna tien jaar afscheid als president-directeur, met positief gemoed over de leidende rol die het bedrijf neemt binnen een steeds duurzamere logistieke keten. Desondanks zijn er ontwikkelingen die Castelein zorgelijk vindt: ‘De maatschappij denkt tegenwoordig vrij licht over de waarde van industriële activiteiten en bedrijvigheid. De ceo moet daarom zijn rol pakken.’

Deze drie commissarissen willen de supply chain-transitie versnellen

Deze drie commissarissen willen de supply chain-transitie versnellen

De supply chain staat meer dan ooit onder druk. Bedrijven worstelen met het beter en meer toekomstgericht organiseren van de keten. De raad van commissarissen heeft de schone taak daarbij te helpen. Aan onze rondetafel stellen we commissarissen de vraag: lukt dat een beetje? ‘De supply chain als concurrentiemiddel is een te beperkt beeld: leveranciers, partners en concurrenten moeten juist samen optrekken.’
Op naar een transparante, veerkrachtige en duurzame keten

Op naar een transparante, veerkrachtige en duurzame keten

Ketens die door verregaande digitalisering transparant, resilient en daadwerkelijk bestuurbaar zijn, ketens met ketenpartners die daadwerkelijk elk afzonderlijk en gezamenlijk toegevoegde waarde creëren: nu is dat nog een vergezicht, maar bedrijven zetten serieuze stappen om daar te komen. De noodzaak van supply chaintransitie wordt breed gesteund, schrijven evofenedex-bestuurders Machiel van der Kuijl en Johan Kerver, die tevens adviezen hebben voor het inrichten van een duurzame supply chain.
Tijd voor een geopolitieke due diligence

Tijd voor een geopolitieke due diligence

Bedrijven en investeerders moeten zich serieus verdiepen in geopolitieke risico’s om flexibel te blijven op het wereldtoneel van kantelende machtsblokken. Ook de op handen zijnde verplichting toeleveringsketens te scannen op nadelige effecten voor mensenrechten en milieu heeft grote gevolgen. Het is dus niet alleen tijd voor een ESG-due diligence, maar ook voor een geopolitieke due diligence, betoogt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk.
Vier best practices voor een toekomstbestendige supply chain

Vier best practices voor een toekomstbestendige supply chain

In De Raad buigt een zorgvuldig samengesteld team van topexperts zich over een belangrijk boardroomthema. Met welke inzichten, suggesties en waarschuwingen van De Raad kan de boardroom zijn voordeel doen? Dit keer: de toekomst van de supply chain. Onder leiding van Machiel van der Kuijl van ondernemingsvereniging evofenedex gaan drie supply chain-kenners in op best practices. ‘De supply chain moet vanuit purpose, een visie en een heel duidelijke strategie gestuurd worden.’
Coo debat & diner 2022: iederéén blijkt te worstelen in een volatiele markt

Coo debat & diner 2022: iederéén blijkt te worstelen in een volatiele markt

Wat bepaalt de agenda van de coo in tijden van polycrisis? Tijdens het coo-debat & diner georganiseerd door Mgmt. Scope in samenwerking met consultancybureau Valcon kwamen de tongen los. Iedereen worstelt: van een bestuurder die zich realiseert dat de onderneming minder sterk staat ten opzichte van leveranciers, tot een coo die de zorgelijke kant van thuiswerken schetst. Níets blijkt moeilijker dan als bestaand bedrijf mee te groeien met veranderende markten en omstandigheden. ‘Juist in uitdagende tijden kun je het verschil maken.’
NXP Semiconductors winnaar Koning Willem I Prijs 2022: ‘Fantastisch mooie aandacht’

NXP Semiconductors winnaar Koning Willem I Prijs 2022: ‘Fantastisch mooie aandacht’

Never waste a good crisis. Die wijsheid gaat bij uitstek op voor chipproducent NXP Semiconductors. Na een bijna-faillissement en nadat NXP bijna overgenomen werd, is het bedrijf succesvoller dan ooit. Afgelopen mei werd het bedrijf onderscheiden met de Koning Willem I Prijs. Directeuren Maurice Geraets en Jean Schreurs: ‘De mondiale vraag naar chips stijgt harder dan de productiecapaciteit.’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
facebook