Strategie en innovatie

Strategie en innovatie, is het kopje van deze webpagina. Het is een logische kop, want de twee termen worden vaak in één adem genoemd. Maar waarom eigenlijk? Een strategie is zeker niet een voorbeeld van een innovatie en innovatie niet van een strategie.

De reden is uiteraard dat bij een goede strategie anno 2020 eigenlijk altijd wel innovaties horen. Bij de implementatie van een moderne strategie hoort dat in de reis die de uitvoering van de strategie is, er heel wat te innoveren is om überhaupt het doel van de strategie (bijvoorbeeld: omzetverdubbeling of wereld-dominatie) te verwezenlijken.Het klinkt allemaal abstract, en dat is het ook, dus laten we het concreet maken. Denk maar eens aan een internetplatform als Facebook. Als dit bedrijf een nieuwe strategie zou kiezen, dan weet je dat dit voor het platform, de website, tot tientallen zoniet honderden aanpassingen en innovaties zal leiden. Innovaties zijn dan de oplossingen die nog niet bedacht zijn.Hoe anders, terzijde, was innoveren vroeger. Toen bedacht je een product of een dienst, en je bedacht ook meteen hoe die product of dienst tot stand zou komen. Van A tot Z was een uitgekiend traject. Tegenwoordig is het een kwestie van uitproberen, van vallen en opstaan.Geldt dat vallen en opstaan ook voor strategieën? In ieder geval bij (new) business development, vaak de meest avontuurlijke kant van een strategie, is falen aanvaardbaar geworden. Tenminste: als falen betekent dat je vanuit een mislukking wel weer verder vooruit kan. Want wat betreft strategieën zijn de tijden genadeloos. Organisaties die geen goede strategie en bijhorend plan hebben, riskeren snel te worden voorbijgestreefd door concurrenten, oud of nieuw. Ruimte om te experimenteren moet er zijn, in deze tijd die maatschappelijk vol is van vernieuwing. Maar tijd is altijd beperkt – gegeven ook concurrenten koortsachtig proberen te innoveren. Doel is dan tegenwoordig bijna altijd om een digitale transformatie of een digitale transitie te realiseren.

Disruptieve innovatie

Strategieën verworden door de opmars van digitalisering soms tot zo radicaal andere concepten, dat ze het vermogen hebben hele sectoren te ontwrichten. Disruptie heet het dan, als startpunt voor veranderende waardeketens. Disruptieve innovaties dwingen bedrijven steeds vaker om wendbaarheid te vergroten en daarna te behouden. Wendbare organisaties spelen makkelijker en sneller in op trends en ontwikkelingen in de markt.Digitalisering is zo goed als altijd kern van een nieuwe strategie, zo is wel duidelijk. Maar er is meer. Want ook op andere manieren verandert onze maatschappij radicaal.En wat te denken tot slot van de invloed van digitale bedrijfsprocessen en cloud computing, die thuiswerken faciliteren, en agile organisaties ondersteunen?

Missie en visie

Consumenten verlangen bovendien in toenemende mate van bedrijven en andere organisaties dat die een goed verhaal hebben: een verhaal met aandacht voor het milieu, klimaat, stakeholders internationaal en ook de eigen werknemers. Sturen op maatschappelijke impact is het overkoepelende thema, zoals het ook door Management Scope tot belangrijk thema benoemd is, naast diversiteit. Vaak komt het impact neer op duurzaamheid, maar ook sociaal aanvaardbaar beleid, de zogeheten S van ESG (environmental, social & governance) wordt een steeds belangrijker focuspunt voor organisaties.

Lees verder

Verberg tekst

De toekomst, complexiteit en de illusion of control

Klimaatverandering, polarisatie en toenemende welvaartsongelijkheid maken de wereld vandaag de dag zeer complex. Ceo’s krijgen te maken met vraagstukken die hieruit voortvloeien. Bij het uitzetten van een koers moeten ze een brede kijk hebben en de onderlinge verbanden zien – maar daar schort het nogal eens aan. ‘Leiders moeten leren onconventionele tools te gebruiken.’

Lees verder

Bedrijven kunnen veel meer doen in de strijd tegen ziekteverzuim, aldus de Deense ceo van adviesbureau Insurance at Heart Gitte Kristiansen. In haar voormalige rol als global head of pensions & insurance bij het internationaal opererende schoonmaak- en facilitaire bedrijf ISS, ontwikkelde ze een smart vest om het ziekteverzuim drastisch terug te dringen. ‘Een preventiecultuur moet weerklank vinden in elke boardroom.’

Wat moeten, willen en kunnen bedrijven nú goed doen om over vijf tot tien jaar ook nog ‘het goede’ te doen? Die vraag staat centraal in deze serie van Management Scope in samenwerking met Allen & Overy. Bestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en andere experts komen hierover aan het woord. Dit keer staat de aandeelhouder centraal. Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB): ‘Bestuurders moeten meer in gesprek met aandeelhouders.’

Gitte Kristiansen: ‘Zet verzuimmanagement op de bestuursagenda’

Bedrijven kunnen veel meer doen in de strijd tegen ziekteverzuim, aldus de Deense ceo van adviesbureau Insurance at Heart Gitte Kristiansen. In haar voormalige rol als global head of pensions & insurance bij het internationaal opererende schoonmaak- en facilitaire bedrijf ISS, ontwikkelde ze een smart vest om het ziekteverzuim drastisch terug te dringen. ‘Een preventiecultuur moet weerklank vinden in elke boardroom.’

Gerben Everts (VEB): ‘Laat je niet leiden door financieel analisten’

Wat moeten, willen en kunnen bedrijven nú goed doen om over vijf tot tien jaar ook nog ‘het goede’ te doen? Die vraag staat centraal in deze serie van Management Scope in samenwerking met Allen & Overy. Bestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en andere experts komen hierover aan het woord. Dit keer staat de aandeelhouder centraal. Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB): ‘Bestuurders moeten meer in gesprek met aandeelhouders.’

Over zijn eerste honderd dagen als lid van de raad van commissarissen van ASML zegt Jack de Kreij: ‘Je moet elk detail snappen.’

In een onstuimig klimaat van stijgende prijzen en onder druk staande winstcijfers voert Heinekens chief financial officer Harold van den Broek zijn strategische en duurzame agenda uit. Volgens de cfo zal shareholder value creation plaatsmaken voor stakeholder value creation. ‘Je zult goed moeten zorgen voor de hele omgeving waarin je als bedrijf functioneert.’  

In een serie over het vestigingsklimaat in Nederland laten ceo Erik-Jan Mares van textielconcern Zeeman en hoogleraar strategie & innovatie aan de Universiteit van Amsterdam Henk Volberda hun licht schijnen over de zakelijke aantrekkelijkheid van ons land. Ook pijnpunten als innovatief vermogen en fiscaal klimaat passeren de revue. ‘Achterblijvende investeringen in R&D en ICT blijven de achilleshiel.’

De eerste 100 dagen als commissaris bij ASML

Over zijn eerste honderd dagen als lid van de raad van commissarissen van ASML zegt Jack de Kreij: ‘Je moet elk detail snappen.’

Harold van den Broek (Heineken): ‘Geen blanco cheques bij het predicaat ESG’

In een onstuimig klimaat van stijgende prijzen en onder druk staande winstcijfers voert Heinekens chief financial officer Harold van den Broek zijn strategische en duurzame agenda uit. Volgens de cfo zal shareholder value creation plaatsmaken voor stakeholder value creation. ‘Je zult goed moeten zorgen voor de hele omgeving waarin je als bedrijf functioneert.’  

‘Vestigingsklimaat in Nederland staat onder druk’

In een serie over het vestigingsklimaat in Nederland laten ceo Erik-Jan Mares van textielconcern Zeeman en hoogleraar strategie & innovatie aan de Universiteit van Amsterdam Henk Volberda hun licht schijnen over de zakelijke aantrekkelijkheid van ons land. Ook pijnpunten als innovatief vermogen en fiscaal klimaat passeren de revue. ‘Achterblijvende investeringen in R&D en ICT blijven de achilleshiel.’

Meest gelezen

Jan Anne Schelling (Royal IHC): 'We moeten onze workforce versterken'

Jan Anne Schelling was in 2018 net aangetreden als chro van Royal IHC, toen de scheepsbouwer in zwaar weer raakte en ternauwernood overleefde. Nu de reorganisatie is beloond met een plusje, kijkt Schelling naar de toekomst. ‘We moeten onze workforce versterken en efficiënter werken.’

Eben Albertyn (VodafoneZiggo) over de balans tussen technologie en klant

Ook bij VodafoneZiggo zijn ze gericht op tooling en continuous deployment as a service en pushen ze zich niet op de cutting edge. Eben Albertyn vertelt het met een knipoog, maar de onderliggende boodschap is serieus. ‘Ingewikkelde plaatjes zijn een middel, geen doel. Een klant wil appen of bellen, die heeft geen boodschap aan digital of technology.’

Willem Uijen (Unilever): ‘We streven procurement with purpose na’

Partnerschappen, gezamenlijke innovaties en kostenreducties moeten bij Unilever leiden tot duurzame bedrijfsprestaties en tevreden aandeelhouders, met de planeet als grote winnaar. Willem Uijen, chief procurement officer en architect van de nieuwe sourcing-strategie: ‘Onze R&D-afdeling is heel ver met het plasticprogramma.’

Carin Gorter: 'Kijk naar kansen én risico's in bedrijven'

Werken aan toekomstbestendig werk

Aanbevelingen voor een robuuste arbeidsmarkt

Anne Megens (AWVN) over de grote toekomstrisico’s op de arbeidsmarkt

Zó maakt u impact richting 2030

Haico Ebbers: 'Het westen zal niet langer dominant zijn'

Bedrijven en investeerders moeten zich serieus verdiepen in geopolitieke risico’s om flexibel te blijven op het wereldtoneel van kantelende machtsblokken. Ook de op handen zijnde verplichting toeleveringsketens te scannen op nadelige effecten voor mensenrechten en milieu heeft grote gevolgen. Het is dus niet alleen tijd voor een ESG-due diligence, maar ook voor een geopolitieke due diligence, betoogt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk.

In De Raad buigt een zorgvuldig samengesteld team van topexperts zich over een belangrijk boardroomthema. Met welke inzichten, suggesties en waarschuwingen van De Raad kan de boardroom zijn voordeel doen? Dit keer: de toekomst van de supply chain. Onder leiding van Machiel van der Kuijl van ondernemingsvereniging evofenedex gaan drie supply chain-kenners in op best practices. ‘De supply chain moet vanuit purpose, een visie en een heel duidelijke strategie gestuurd worden.’

Tijd voor een geopolitieke due diligence

Bedrijven en investeerders moeten zich serieus verdiepen in geopolitieke risico’s om flexibel te blijven op het wereldtoneel van kantelende machtsblokken. Ook de op handen zijnde verplichting toeleveringsketens te scannen op nadelige effecten voor mensenrechten en milieu heeft grote gevolgen. Het is dus niet alleen tijd voor een ESG-due diligence, maar ook voor een geopolitieke due diligence, betoogt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk.

Vier best practices voor een toekomstbestendige supply chain

In De Raad buigt een zorgvuldig samengesteld team van topexperts zich over een belangrijk boardroomthema. Met welke inzichten, suggesties en waarschuwingen van De Raad kan de boardroom zijn voordeel doen? Dit keer: de toekomst van de supply chain. Onder leiding van Machiel van der Kuijl van ondernemingsvereniging evofenedex gaan drie supply chain-kenners in op best practices. ‘De supply chain moet vanuit purpose, een visie en een heel duidelijke strategie gestuurd worden.’

Coo debat & diner 2022: iederéén blijkt te worstelen in een volatiele markt

Coo debat & diner 2022: iederéén blijkt te worstelen in een volatiele markt

Wat bepaalt de agenda van de coo in tijden van polycrisis? Tijdens het coo-debat & diner georganiseerd door Mgmt. Scope in samenwerking met consultancybureau Valcon kwamen de tongen los. Iedereen worstelt: van een bestuurder die zich realiseert dat de onderneming minder sterk staat ten opzichte van leveranciers, tot een coo die de zorgelijke kant van thuiswerken schetst. Níets blijkt moeilijker dan als bestaand bedrijf mee te groeien met veranderende markten en omstandigheden. ‘Juist in uitdagende tijden kun je het verschil maken.’
NXP Semiconductors winnaar Koning Willem I Prijs 2022: ‘Fantastisch mooie aandacht’

NXP Semiconductors winnaar Koning Willem I Prijs 2022: ‘Fantastisch mooie aandacht’

Never waste a good crisis. Die wijsheid gaat bij uitstek op voor chipproducent NXP Semiconductors. Na een bijna-faillissement en nadat NXP bijna overgenomen werd, is het bedrijf succesvoller dan ooit. Afgelopen mei werd het bedrijf onderscheiden met de Koning Willem I Prijs. Directeuren Maurice Geraets en Jean Schreurs: ‘De mondiale vraag naar chips stijgt harder dan de productiecapaciteit.’
Vijf best practices in de platformeconomie

Vijf best practices in de platformeconomie

In de serie De Raad buigen topexperts zich over een actueel boardroomthema. Dit keer: samenwerken in platforms en ecosystemen. Hoe kan het strategisch platformspel het best gespeeld worden? Vijf best practices van de innovatie- en fintechspecialist van businessschool Vlerick en de cio’s van Eneco en LeasePlan. ‘Durf groot te denken.’
Seminar waterstof & marktordening

Seminar waterstof & marktordening

Waterstof zal een steeds belangrijkere rol spelen in de energiemix. Juristen van advocatenkantoor Van Doorne volgen de ontwikkelingen op het gebied van regulering nauwkeurig. In april organiseerden zij het seminar marktordening waterstof, dat duidelijk maakte welke stappen de wetgever wil zetten. Maar hoe streng wordt de regulering? Betrokkenen hopen dat wet- en regelgeving vooral faciliterend is: ‘Laat de markt zijn werk doen.’
Esmée Ficheroux en Marc de Vreede over een digitaal coalitieverband

Esmée Ficheroux en Marc de Vreede over een digitaal coalitieverband

Onder de naam Beyond Eyes zorgen bouwbedrijf Heijmans en schoonmaakconcern CSU voor het slimmer maken van gebouwen. Dankzij sensortechnologie en data-analyse wordt gemonitord hoe een bedrijf optimaal gestuurd kan worden op het gebied van energie, onderhoud, schoonmaak en meer. Esmée Ficheroux van CSU en Marc de Vreede van Heijmans: ‘We weten bij welke luchtvochtigheid mensen geen soep meer bestellen.’
Jeroen Rijpkema (Triodos Bank): ‘Langetermijnmissie veiligstellen vergt moed’

Jeroen Rijpkema (Triodos Bank): ‘Langetermijnmissie veiligstellen vergt moed’

De maatschappelijke missie van Triodos Bank is in 40 jaar tijd onveranderd gebleven, maar qua leiderschap, organisatie en kapitaalstructuur bevindt de duurzame bank zich in transitie. Aan ceo Jeroen Rijpkema de taak om het verleden en de toekomst te verbinden. ‘Ik realiseer me dat het pijn kan doen.’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
facebook