De eerste 100 dagen als cfro van APG Asset Management

De eerste 100 dagen als cfro van APG Asset Management
Over haar eerste honderd dagen als chief finance & risk officer zegt Barbara Bakker: ‘Het is een spannende tijd voor asset managers.’

Wie: Barbara Bakker
Wat: Sinds 1 juli 2023 chief finance & risk officer van APG Asset Management
Geïnterviewd door: Marieke van Eenennaam, partner bij Deloitte

Hoe heeft u uw eerste honderd dagen besteed?
‘Ik kan iedereen aanraden midden in de zomer aan een dergelijke baan te beginnen: ik heb daardoor veel tijd gehad om de organisatie en de mensen te leren kennen. Ik heb vooral ook gekeken hoe de puzzel hier in elkaar zit, met de verschillende kantoren en de relatie tussen APG Asset Management, de APG-groep en onze pensioenfondsklanten, waaronder als grootste de pensioenfondsen ABP en bpfBOUW. Voor mijn eigen domein wilde ik de eerste 100 dagen vooral gebruiken om op hoofdlijnen de inhoud te kennen en de processen te begrijpen. Dat is goed gelukt. Met mijn eigen team heb ik al behoorlijk wat deep dives kunnen doen.’ 

Waar komt in de komende periode voor u de nadruk op te liggen?
‘Ik ben vooral aan het kijken welke processen we verder kunnen optimaliseren. Ik wil met mijn mensen graag impact hebben op de rest van de organisatie, met goede data, kennis en rapportages. We zitten midden in een grote transitie. Als sector, maar ook als organisatie. Het is een continue stroom aan verandering. Ik merk dat mensen dat spannend vinden. Die spanning kun je wegnemen door controle, door inzicht te geven in wat er moet gebeuren, door duidelijkheid te bieden over de manier van werken. Transformeren is soms spannend, maar kan ook heel leuk zijn.’

Nu was u in uw vorige functie ceo van Aegon Asset Management. Dan is een stap naar de cfro-rol eigenlijk best opmerkelijk…
‘Ja, ik heb een tijdje op de ceo-stoel gezeten en dat was hartstikke interessant, maar uiteindelijk word ik van deze functie het gelukkigst. Ik heb gemerkt dat ik iemand van de inhoud ben, van de cijfertjes. Ik houd van strategie, maar ik houd nog meer van de executie van een strategie. Al met al past de cfro-rol me het best. Ik denk overigens niet dat dit een makkelijkere rol is dan de ceo-rol. Er zijn meer dan genoeg uitdagingen.’

Wat vindt u als leider belangrijk om te laten zien?
‘Ik wil graag de meewerkende voorvrouw zijn en vanuit de inhoud sturen. Vanuit die basis wil ik de rest van de organisatie bedienen, adviseren en challengen. En wat ik persoonlijk het allerbelangrijkst vind, is dat iedereen in mijn team zichzelf kan zijn. Ik wil een cultuur creëren waarin mensen anders mogen zijn, waarin iedereen vrij is een afwijkende mening te geven, en we de waardetoevoeging daarvan als een cadeau zien.’

En inhoudelijk?
‘Inhoudelijk wordt het een interessante tijd. Deelnemers zullen meer inzicht krijgen in hun pensioen. Zo kunnen ze zich meer gaan bemoeien met het maatschappelijk debat over hoe we pensioengelden verantwoord kunnen beleggen. Ik verwacht dat we meer vragen zullen moeten beantwoorden en meer inzage zullen geven in processen en risico’s. We moeten op zoek naar een duurzaam, verantwoord beleggingsproduct met tegelijkertijd een goed rendement – en uiteindelijk daardoor naar een goed pensioen in een leefbare wereld. Juist voor asset managers worden het mooie, maar ook spannende tijden.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 08 2023, als onderdeel van onze vaste rubriek ‘Komen & Gaan.’

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 03-10-2023

facebook