Accell Group N.V.

Hier vindt u informatie over Accell Group N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: ACCEL (Smallcap)
  • Hoofdkantoor Accell: Industrieweg 4, 8444 AR HEERENVEEN
  • De bekendste merken zijn: Batavus, Hai Bikes, Hercules, Koga, Lapierre, Loekie, Redline, Sparta, Tunturi, Winora en XLC
  • Accell heeft 1.877 medewerkers
  • Accell Group heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen als speerpunt

Over Accell Group N.V.

Accell Group is in Europa marktleider op de fietsenmarkt. De verkoop vindt voornamelijk plaats via de gespecialiseerde vakhandel. De bekendste merken van Accel Group zijn Batavus, Bremshey, Ghost, Hai Bike, Hercules, Koga-Miyata, Lapierre, Loekie, Redline, Sparta, Staiger, Tunturi, Winora en XLC. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije en België. Accell Group wil toonaangevend zijn op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van duurzame consumentengoederen met betrekking tot mobiliteit voor de korte afstand, fitness en actieve recreatie.

 

Accell Group heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen als speerpunt, wat direct voortvloeit uit het 'groene' karakter van het product dat het bedrijf vervaardigt: fietsen. Accell is het enige Nederlandse fonds dat is opgenomen in het Triodos Values Pioneer Fund. Dit is een wereldwijd beleggend small- en midcapfonds dat investeert in koplopers in duurzaamheid en investeert in beursgenoteerde bedrijven die verantwoord ondernemen.

 

Organisatiestructuur Accell Group

Accel Group bestaat uit drie organen:

-Algemene vergadering van aandeelhouders

-Raad van bestuur

-Raad van commissarissen

 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van Accell Group en het beheersen van de risico’s waaraan de onderneming blootstaat. De rvb legt aan de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders verantwoording af over zijn taakuitoefening. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Accell Group en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast staat de raad van commissarissen de raad van bestuur met advies terzijde.

Kernbevoegdheden als de besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing en vaststelling van de jaarrekening komen toe aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarnaast stelt de algemene vergadering het bezoldigingsbeleid voor de leden van de raad van bestuur vast.

Interviews Accell Group N.V.

Bij de company secretary komen alle belangrijke governance-ontwikkelingen samen

Bij de company secretary komen alle belangrijke governance-ontwikkelingen samen

De organisatorische inbedding van trends als digitalisering en duurzaamheid en het waarschuwen van bestuurders en commissarissen voor toekomstige issues: bij de company secretary en general counsel komen alle belangrijke ontwikkelingen samen. Drie van hen over operational governance en hun veranderende rol: ‘Je moet leidend zijn en je niet láten leiden, want dan ben je te laat.’

Meer Interviews Accell Group N.V.

Bestuurders in het nieuws

facebook