Alliander N.V.

Hier vindt u informatie over Alliander N.V. en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor: Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem
  • Alliander bestaat uit de onderdelen Liander, Qirion en Kenter
  • Verzorgt 1/3 van de energiedistrubutie van Nederland
  • 90.000 km elektriciteitskabel en 42.000 km gasleiding

Over Alliander

Alliander is een bedrijf dat is voortgekomen uit Nuon (het huidige Vattenfall Nederland). Alliander bestaat uit de onderdelen Liander (netbeheer), Kenter (energievoorziening) en Qirion (infra en services). Ze verzorgen de distributie van energie in een derde van Nederland.

Alliander is een netwerkbedrijf dat staat voor het beschikbaar stellen van betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Ze distribueren energie zoals elektriciteit, warmte en gas. Het produceren of verhandelen zelf van energie doen ze niet. Dit is besteed aan energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste gedeelte van de energie die Alliander distribueert, komt van energiecentrales en windparken via de internationale en landelijke energienetten van Gasunie en TenneT.  

Liander is de belangrijkste activiteit van Alliander en is actief in de provincies Gelderland, Noord-Holland en in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Liander telt ongeveer 6 miljoen eindegebruikers. Qirion (voorheen Liandon) houdt zich bezig met het aanleggen en onderhouden van complexe energie-infrastructuren voor klanten in binnen- en buitenland. Alle aandelen van Alliander zijn in handen van de Nederlandse provincies zoals Gelderland en Noord-Holland), gemeenten; waaronder Amsterdam en B.V. Houdstermaatschappij Falcon, waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Friesland.

Interviews Alliander

Sarike van Wette (Alliander): ‘Oud leiderschap maakt plaats voor een andere benadering’

Sarike van Wette (Alliander): ‘Oud leiderschap maakt plaats voor een andere benadering’

Sarike van Wette is eind november verkozen tot Young Captain 2023, een prijs voor de meest getalenteerde jonge businessleider. De rode draad in haar loopbaan: een liefde voor leidinggeven en een sterke behoefte om impact te maken, op een menselijke manier. ‘De nadruk ligt niet meer alleen op financiële resultaten en het belang van de aandeelhouder. Leiders van nu hebben ook oog voor welzijn van mensen en de natuur – voor ándere stakeholders.’ 

Meer Interviews Alliander

Over Alliander

Alliander is een bedrijf dat is voortgekomen uit Nuon (het huidige Vattenfall Nederland). Alliander bestaat uit de onderdelen Liander (netbeheer), Kenter (energievoorziening) en Qirion (infra en services). Ze verzorgen de distributie van energie in een derde van Nederland.

Alliander is een netwerkbedrijf dat staat voor het beschikbaar stellen van betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Ze distribueren energie zoals elektriciteit, warmte en gas. Het produceren of verhandelen zelf van energie doen ze niet. Dit is besteed aan energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste gedeelte van de energie die Alliander distribueert, komt van energiecentrales en windparken via de internationale en landelijke energienetten van Gasunie en TenneT.  

Liander is de belangrijkste activiteit van Alliander en is actief in de provincies Gelderland, Noord-Holland en in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Liander telt ongeveer 6 miljoen eindegebruikers. Qirion (voorheen Liandon) houdt zich bezig met het aanleggen en onderhouden van complexe energie-infrastructuren voor klanten in binnen- en buitenland. Alle aandelen van Alliander zijn in handen van de Nederlandse provincies zoals Gelderland en Noord-Holland), gemeenten; waaronder Amsterdam en B.V. Houdstermaatschappij Falcon, waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Friesland.

Bestuurders Alliander in het nieuws

facebook