Alliander N.V.

  • Klantenaansluitingen: 5,7 miljoen [2017]
  • Werknemers in FTE: 5.719 [2017]
  • 90.000 km elektriciteitskabel en 42.000 km gasleiding
  • Netto omzet: € 203 miljoen [2017]

Over Alliander

Alliander is een bedrijf dat is voortgekomen uit Nuon. Alliander bestaat uit de onderdelen Liander (netbeheer) en Liandon (infra en services). Ze verzorgen de distributie van energie in een derde van Nederland.


Alliander is een netwerkbedrijf die staat voor het beschikbaar stellen van betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Ze distribueren energie zoals elektriciteit, warmte en gas. Het produceren of verhandelen zelf van energie doen ze niet. Dit is besteed aan energieleveranciers, inkopers of handelaren. Het grootste gedeelte van de energie die Alliander distribueert, komt van energiecentrales en windparken via de internationale en landelijke energienetten van Gasunie en TenneT.  

Meer Interviews Alliander

facebook