Commissaris

Mike Rees

ING Groep N.V.

Lees profiel
Bill McEwan

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
Rob van den Bergh

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
Mark McGrath

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
Mary Anne Citrino

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
Dominique Leroy

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
Ben Noteboom

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
René Hooft Graafland

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
Peter Agnefjäll

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
Katie Doyle

Koninklijke Ahold Delhaize

Lees profiel
Clarence Steininger

Unibail-Rodamco-Westfield

Lees profiel
Sophie Stabile

Unibail-Rodamco-Westfield

Lees profiel
Dagmar Kollmann

Unibail-Rodamco-Westfield

Lees profiel
Roderick Munsters

Unibail-Rodamco-Westfield

Lees profiel

Commissaris


Betekenis Commissaris


De commissaris maakt deel uit van de raad van commissarissen (RvC) van een bedrijf of organisatie. De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid.

De commissaris heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. Ook staat de RvC de raad van bestuur met raad ter zijde. Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de raad van bestuur hen tijdig de noodzakelijke informatie. Commissarissen handelen in het belang van de onderneming, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

De president-commissaris (of voorzitter van de RvC) staat aan het hoofd van de raad van commissarissen. Als een organisatie een publiek-private doelstelling heeft, wordt meestal de naam Raad van Toezicht gehanteerd.

facebook