Commissaris

De commissaris maakt deel uit van de raad van commissarissen (RvC) van een bedrijf of organisatie. De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid.

De commissaris heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. Ook staat de RvC de raad van bestuur met raad ter zijde. Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de raad van bestuur hen tijdig de noodzakelijke informatie. Commissarissen handelen in het belang van de onderneming, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

De president-commissaris (of voorzitter van de RvC) staat aan het hoofd van de raad van commissarissen. Als een organisatie een publiek-private doelstelling heeft, wordt meestal de naam Raad van Toezicht gehanteerd.

Commissaris

Ron Teerlink

Ron Teerlink

Just Eat Takeaway.com

Bill McEwan

Bill McEwan

Koninklijke Ahold Delhaize

Mary Anne Citrino

Mary Anne Citrino

Koninklijke Ahold Delhaize

René Hooft Graafland

René Hooft Graafland

Koninklijke Ahold Delhaize

Frank van Zanten

Frank van Zanten

Koninklijke Ahold Delhaize

Helen Weir

Helen Weir

Koninklijke Ahold Delhaize

Katie Doyle

Katie Doyle

Koninklijke Ahold Delhaize

Jan Zijderveld

Jan Zijderveld

Koninklijke Ahold Delhaize

Bala Subramanian

Bala Subramanian

Koninklijke Ahold Delhaize

Hans Schoen

Hans Schoen

NN Group

Annet Aris

Annet Aris

Randstad

Eelco Blok

Eelco Blok

Signify

Dagmar Kollmann

Dagmar Kollmann

Unibail-Rodamco-Westfield

Roderick Munsters

Roderick Munsters

Unibail-Rodamco-Westfield

Colin Dyer

Colin Dyer

Unibail-Rodamco-Westfield

Jeanette Horan

Jeanette Horan

Wolters Kluwer

Chris Vogelzang

Chris Vogelzang

Wolters Kluwer

Jack de Kreij

Jack de Kreij

Wolters Kluwer

Bertrand  Bodson

Bertrand Bodson

Wolters Kluwer

Sophie Vandebroek

Sophie Vandebroek

Wolters Kluwer

Gerelateerde functies

Commissaris Nieuws

facebook