Femke de Vries

Bestuurslid bij AFM

Femke de Vries

Persoonlijk

Naam: Prof. dr. mr. Femke de Vries

Geboortejaar: 1972

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Femke de Vries

2015 - heden Bestuurslid, AFM
2015 - heden Bijzonder Hoogleraar Toezicht, Rijksuniversiteit Groningen
2014 - heden Bestuurslid, VIDE, Vereniging van Toezichthouders en Evaluatoren

Loopbaan Femke de Vries

2014 - 2015 Secretaris-Directeur, De Nederlandsche Bank
2011 - 2014 Divisiedirecteur Toezicht expertisecentra, De Nederlandsche Bank
2009 - 2011 Divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen, De Nederlandsche Bank
2003 - 2009 diverse functies, De Nederlandsche Bank
- 2003 diverse functies, Belastingdienst, Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie

Opleiding Femke de Vries

Nederlands Recht, cum laude
Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties, Rijksuniversiteit Groningen, cum laude

Overige vermeldingen


Femke de Vries promoveerde in 2005 op het gebruik van het bestuurlijke sanctie-instrumentarium in de Douanewet.

De Vries vervult per 1 oktober 2015 de functie van lid van de Raad van Bestuur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Trivia


Femke de Vries is moeder van 3 kinderen.