ABN Amro Bank N.V.

Hier vindt u informatie over ABN Amro Bank N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: ABN (Aex)
  • Hoofdkantoor ABN Amro: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
  • In 1991 is ABN Amro ontstaan door een fusie van ABN en Amro Bank

Over ABN Amro

De in 1991 uit een fusie ontstane ABN Amro bank is in 2008 in handen van de staat gevallen. Nadat de bank in 2007 gekocht werd door een consortium van drie banken (Royal Bank of Scotland, Banco Santader en Fortis Bank) was de kredietcrisis de (in)directe aanleiding voor de teloorgang van Fortis Bank, de bank welke de bankactiviteiten van ABN Amro had gekocht. De Nederlandse staat, onder leidng van toenmalig minister van Financiën Wouter Bos, koos ervoor om de systeembank te redden en te nationaliseren.

ABN Amro heeft in 28 landen medewerkers in dienst die tezamen bijna 7 miljoen klanten bedienen.

Organisatiestructuur ABN Amro

ABN Amro en Fortis Bank zijn vanaf 1 juli 2010 juridisch gefuseerd tot één nieuwe bank, ABN Amro Bank N.V. De ABN Amro Bank is voor 100% eigendom van ABN Amro Groep N.V.

ABN Amro heeft een two tier bestuursstructuur. De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor het besturen van ABN Amro en zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor alle door hen genomen beslissingen. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid kandidaten voor te dragen voor een vacante positie.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de gang van zaken bij ABN Amro. De Raad van Commissarissen richt zich op het belang van het bedrijf en van de stakeholders. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een termijn van vier jaar. Daarna kan een lid maximaal twee keer worden herbenoemd. Een kandidaat dient voor benoeming of herbenoeming te voldoen aan de criteria zoals vastgesteld in de profielschets.

De ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen kunnen kandidaten voorgedragen voor de Raad van Commissarissen. De ondernemingsraad heeft het recht om éénderde van het totale aantal leden voor te dragen.

Interviews ABN Amro

Dit zijn de echte obstakels bij verduurzaming

Dit zijn de echte obstakels bij verduurzaming

In De Raad buigt ons zorgvuldig samengestelde team van experts zich over hét boardroomthema van deze tijd: verduurzaming. Met welke inzichten, suggesties en waarschuwingen van De Raad kan de boardroom zijn voordeel doen, en welke obstakels staan echt duurzame transformatie in de weg? Het zal aankomen op duidelijkheid en doortastendheid van bovenaf: ‘We hebben nu een stevig en ingrijpend klimaatbeleid nodig.’

Meer Interviews ABN Amro

Bestuurders ABN Amro in het nieuws

facebook