BNG Bank N.V.

Hier vindt u informatie over BNG Bank N.V. en zijn functionarissen.

  • Bedrijfsnaam: BNG Bank N.V.
  • Opgericht in 1914
  • Hoofdkantoor: Bordewijklaan 18, 2591 XR Den Haag

Over BNG Bank

BNG Bank is een Nederlandse bank, opgericht in 1914. De bank heette vroeger Bank voor Nederlandsche Gemeenten, de afkorting BNG verwijst daar nog altijd naar. Aandeelhouders van de bank zijn overheden. De Nederlandse staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. BNG Bank is gevestigd in Den Haag en heeft geen nevenvestigingen. 

BNG Bank is een bank voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Door middel van gespecialiseerde financiële dienstverlening en financieringsoplossingen stelt de bank de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. 

De bank streeft dienstverlening altijd aan te bieden, ongeacht de situatie op de financiële markten. Ook is het haar missie om financieringsoplossingen, betalingsverkeer en expertise ter beschikking te stellen waarmee klanten hun maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren. 

Bestuur Nobian
BNG Bank heeft een two-tier bedrijfsstructuur. De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Over BNG Bank

BNG Bank is een Nederlandse bank, opgericht in 1914. De bank heette vroeger Bank voor Nederlandsche Gemeenten, de afkorting BNG verwijst daar nog altijd naar. Aandeelhouders van de bank zijn overheden. De Nederlandse staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. BNG Bank is gevestigd in Den Haag en heeft geen nevenvestigingen. 

BNG Bank is een bank voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Door middel van gespecialiseerde financiële dienstverlening en financieringsoplossingen stelt de bank de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Klanten zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen. 

De bank streeft dienstverlening altijd aan te bieden, ongeacht de situatie op de financiële markten. Ook is het haar missie om financieringsoplossingen, betalingsverkeer en expertise ter beschikking te stellen waarmee klanten hun maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren. 

Bestuur Nobian
BNG Bank heeft een two-tier bedrijfsstructuur. De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bestuurders BNG Bank in het nieuws

facebook