Jolande Sap

Jolande Sap

Non-executive director bij Renewi


Personalia

Naam: Jolande Sap

Geboortejaar: 1963

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Jolande Sap

 • 2018 - heden Non-executive director, Renewi
 • 2019 - heden Commissaris, Renewi Netherlands Holding
 • 2015 - heden Commissaris, KPN
 • 2022 - heden Voorzitter maatschappelijk impact team, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 2020 - heden Voorzitter van bestuur, Nederlandse Emissieautoriteit (NEA)
 • 2020 - heden Vice-voorzitter van bestuur, Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Loopbaan Jolande Sap

 • 2015 - 2023 Commissaris (vice-voorzitter), KPMG
 • 2013 - 2022 Voorzitter raad van toezicht, Fairfood International
 • 2014 - 2022 Voorzitter raad van toezicht, Arkin
 • 2013 - 2021 Bestuurslid, Nationaal Groenfonds
 • 2013 - 2021 Voorzitter, NPHF Federatie voor Gezondheid
 • 2015 - 2020 Bestuurslid, Fondsenbeheer Nederland
 • 2016 - 2018 Voorzitter, Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur
 • 2014 - 2018 Partner, Adviesbureau Camunico
 • 2016 - 2017 Voorzitter, Tijdelijke adviescommissie Vraagfinanciering MBO
 • 2013 - 2016 Voorzitter, Innovatieraad Meerlanden afval en milieu
 • 2014 - 2015 Programmamanager verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector, MVO Nederland
 • 2010 - 2012 Fractievoorzitter, GroenLinks Tweede Kamer
 • 2008 - 2012 Tweede Kamerlid, GroenLinks
 • 2008 - 2009 Lector 'Leeftijd en Loopbaan', GITP en Hogeschool INHOLLAND
 • 2003 - 2008 Directeur, LEEFtijd
 • 1996 - 2003 Diverse functies, o.a. adviseur ambtelijke top en hoofd inkomensbeleid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 1992 - 1996 Wetenschappelijk medewerker, Emancipatieraad
 • 1989 - 1992 Onderzoeker beloningsverschillen man/vrouw (promotie-onderzoek), Tinbergen Instituut, Universiteit van Amsterdam

Opleiding Jolande Sap

 • 1989 - 1992 Universiteit van Amsterdam, Doctoraatsopleiding Tinbergen Instituut
 • 1981 - 1989 Economie, Universiteit van Tilburg, specialisatie: politieke economie en filosofie
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Jolande Sap is als commissaris lid van de volgende commissies:

Renewi- Lid audit commissie
- Lid nominatiecommissie

KPN
- Lid audit- en riskcommissie
- Lid remuneratiecommissie
- Voorzitter ESG-commissie

KPMG
- Voorzitter assurance kwaliteit commissie
- Lid remuneratie- en benoemingscommissie

Overige nevenfuncties
2022 - heden Lid curatorium, VNO-NCW
2021 - heden Lid bestuur, Impact Economy Foundation
2019 - heden Lid van de Strategische Adviesraad TNO Unit Energie en Materialen Transitie
2019 - heden Ambassadeur governance, MVO NL
2018 - heden Voorzitter van de thematafel ‘roken’ van het Nationale Preventieakkoord
2017 - heden Lid raad van toezicht, Springtij Forum (sinds 2023 voorzitter)

Voormalige nevenfuncties
Maart - september 2018 Onafhankelijk voorzitter van het CAO-overleg voor grondpersoneel KLM

Trivia

Jolande Sap zet zich in voor verduurzaming van bedrijfsleven en samenleving. Zij werkt als ondernemer, adviseur en toezichthouder aan duurzaam leiderschap en sectorbrede transities in onder meer de gezondheidszorg, kleding en voeding.

Van september 2008 tot oktober 2012 was Jolande Sap lid van de Tweede Kamer en gedurende de laatste twee jaar fractievoorzitter van GroenLinks. Daarvoor was zij als econome actief in wetenschap, beleid en bedrijfsleven. Steeds met als missie: laten zien dat een eerlijke samenleving economisch gezien ook het langst meegaat.

facebook