Koninklijke KPN N.V.

Hier vindt u informatie over Koninklijke KPN N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: KPN (Aex)
  • Hoofdkantoor KPN: Maanplein 55, 2516 CK Den Haag
  • KPN is sinds 1994 aan de Amsterdamse beurs genoteerd
  • KPN heeft 13.000 medewerkers in dienst [2017]

Over KPN

Koninklijke KPN NV is een leverancier van telecommunicatie en ICT-diensten voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. KPN biedt vaste en mobiele telefonie, internet en televisie aan particulieren en voor de zakelijke markt is KPN een sterke partner in infrastructuur- en netwerkgerelateerde IT-oplossingen.

Merken die KPN onder andere voert zijn Hi, KPN, Telfort en XS4all. Koninklijke KPN NV is ook in België en Duitsland actief met merken als BASE en E-Plus.

Koninklijke KPN NV is in 1852 ontstaan vanuit openbare telegraafverbindingen die door de overheid werden aangelegd en geëxploiteerd. De rijkstelegraaf was belangrijk voor de ontwikkeling van de handel en de industrie. In 1870 kwam P&T. Post- en telegraafkantoren werden samengevoegd, omdat het te duur en onwerkbaar werd. De ontwikkelingen volgden elkaar op, waaronder de introductie van de telefoon. De Staat zorgde ervoor dat P&T een overheidsinstantie werd omdat op die manier toezicht gehouden kon worden. De Eerste Wereldoorlog zorgde voor bezuinigingsmaatregelen en roep om meer vrijheid. De regering reageerde hierop met een naamswijziging: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT), maar feitelijk veranderde er niets.

Uiteindelijk werd PTT omgezet naar Koninklijke PTT Nederland NV (KPN) in 1989. In 1994 werd KPN vervolgens op de beurs geïntroduceerd. In 1998 volgde een splitsing. PTT Post fuseerde met TNT tot TNT Post Groep en PTT Telecom werd Koninklijke KPN NV, op hetzelfde moment werd de markt geliberaliseerd en werd de concurrentieslag hevig.

Organisatiestructuur Koninklijke KPN NV

KPN is een structuurvennootschap en heeft een three-tier bestuursstructuur met een raad van bestuur, een Executive Committee en een raad van commissarissen.
De raad van bestuur benoemt het topmanagement en houdt zich bezig met de financiële, organisatorische en strategische vraagstukken. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen stelt de leden van de raad van bestuur aan en geeft goedkeuring aan besluiten van de raad van bestuur.
Besluiten die veranderingen in de identiteit van het concern teweeg brengen, worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Interviews KPN

De cfo moet van recensent naar regisseur

De cfo moet van recensent naar regisseur

Ooit was de cfo vooral druk met de resultaten van gisteren, nu ligt de focus op de waardecreatie van morgen. Hoe ziet de toekomst van de cfo eruit en welke acties kan hij of zij ondernemen om mee te gaan met de tijd? Dat is het boardroomthema dat de topexperts van De Raad verkennen. ‘Alles draait om business analytics en data analytics. De rest is hygiëne.’

Meer Interviews KPN

Bestuurders in het nieuws

facebook