Koninklijke KPN N.V.

Hier vindt u informatie over Koninklijke KPN N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: KPN (Aex)
  • Hoofdkantoor KPN: Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam
  • KPN is sinds 1994 aan de Amsterdamse beurs genoteerd

Over KPN

Koninklijke KPN NV is een leverancier van telecommunicatie en ICT-diensten voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. KPN biedt vaste en mobiele telefonie, internet en televisie aan particulieren en voor de zakelijke markt is KPN een sterke partner in infrastructuur- en netwerkgerelateerde IT-oplossingen.

Merken die KPN onder andere voert zijn KPN, XS4ALL en Simyo.

Koninklijke KPN NV is in 1852 ontstaan vanuit openbare telegraafverbindingen die door de overheid werden aangelegd en geëxploiteerd. De rijkstelegraaf was belangrijk voor de ontwikkeling van de handel en de industrie. In 1870 kwam P&T. Post- en telegraafkantoren werden samengevoegd, omdat het te duur en onwerkbaar werd. De ontwikkelingen volgden elkaar op, waaronder de introductie van de telefoon. De staat zorgde ervoor dat P&T een overheidsinstantie werd omdat op die manier toezicht gehouden kon worden. De Eerste Wereldoorlog zorgde voor bezuinigingsmaatregelen en roep om meer vrijheid. De regering reageerde hierop met een naamswijziging: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT), maar feitelijk veranderde er niets.

Uiteindelijk werd PTT omgezet naar Koninklijke PTT Nederland NV, afgekort KPN, in 1989. In 1994 werd KPN vervolgens op de beurs geïntroduceerd.
In 1998 volgde een splitsing. PTT Post fuseerde met TNT tot TNT Post Groep en PTT Telecom werd Koninklijke KPN NV.

In 1998 wordt internetprovider XS4ALL (in 1993 opgericht als proef door de Nederlandse hackersorganisatie Hck-Tic) onderdeel van KPN. De jaren daarna volgen meer overnames, Telfort in 2005 en ict-bedrijf Getronics in 2007. Sinds 2010 biedt KPN klanten de mogelijkheid om gegevens op te slaan in de cloud. 

Organisatiestructuur Koninklijke KPN NV

KPN is een structuurvennootschap en heeft een two-tier bestuursstructuur met een raad van bestuur en een raad van commissarissen.
De raad van bestuur benoemt het topmanagement en houdt zich bezig met de financiële, organisatorische en strategische vraagstukken. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen stelt de leden van de raad van bestuur aan en geeft goedkeuring aan besluiten van de raad van bestuur. Besluiten die veranderingen in de identiteit van het concern teweeg brengen, worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Interviews KPN

Investor relations gaat over investeren in investeerders

Investor relations gaat over investeren in investeerders

Hoe is het in Nederland gesteld met investor relations (IR)? Zijn die goed belegd bij de iro, de investor relations officer? Hoe zit het met het mandaat van de iro en voldoet hij of zij aan de verwachtingen van nu? Jesse Thiel van IR-communicatieplatform Q4 Inc. gaat in een serie artikelen voor Management Scope op zoek naar antwoorden op die vragen. Dit keer komt de IR-functionaris zelf aan het woord. ‘Verschillende stakeholders zullen gaan investeren met uitgesproken doelen. Dat verandert onze rol als deelnemer aan gesprekken met die investeerder.’

Meer Interviews KPN

Bestuurders in het nieuws

facebook