Voorzitter raad van bestuur

De voorzitter van de raad van bestuur, de bestuursvoorzitter of de directievoorzitter, geeft leiding aan de raad van bestuur. De bestuursvoorzitter is in de meeste gevallen ook de CEO (Chief executive officer). Samen met de CFO vormt de voorzitter van de raad van bestuur in veel gevallen de RvB, het hoogste orgaan van een onderneming.

 

In een two tier board (raad van bestuur en een raad van commissarissen) wordt het bestuur, en daarmee ook de voorzitter van de raad van bestuur, aangesteld door de raad van commissarissen. Deze commissarissen houden als toezichthouder toezicht op de raad van bestuur. Zowel de bestuursvoorzitter als de andere leden van het bestuur kunnen ook voor advies te rade gaan bij de RvC.

 

In veel gevallen wordt de voorzitter van de raad van bestuur per periode van vier jaar aangesteld.

Voorzitter raad van bestuur

Gerelateerde functies

Voorzitter raad van bestuur Nieuws

facebook