Hannie Vlug

Hannie Vlug

Commissaris bij PostNL


Personalia

Naam: Hannie Vlug

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Hannie Vlug

 • 2022 - heden Commissaris, PostNL
 • 2024 - heden Lid raad van toezicht, Groene Hart Ziekenhuis
 • 2023 - heden “Designated survivor”, Zorg en Zekerheid
 • 2018 - heden Directievoorzitter, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Loopbaan Hannie Vlug

 • 2015 - 2018 Directeur duurzaamheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 2009 - 2015 Directeur arbeidsverhoudingen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • 2006 - 2009 Directeur bestuursondersteuning en advies, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 2001 - 2006 Plaatsvervangend directeur en afdelingshoofd financieel economische zaken, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • 1996 - 2001 Plaatsvervangend afdelingshoofd/inspecteur inspectie der rijksfinanciën, Ministerie van Financiën
 • 1993 - 1996 Adjunct-secretaris ministerraad, Ministerie van Algemene Zaken

Opleiding Hannie Vlug

 • 1995 Economie, Universiteit van Amsterdam
 • 1988 Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Commissies
- Lid auditcommissie en lid remuneratiecommissie PostNL
facebook