Lid raad van toezicht

De raad van toezicht is de raad welke toezicht houdt op stichtingen en verenigingen. De toezichthouder is qua verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden goed te vergelijken met een raad van commissarissen, welke de toezichthouders van  NV’s en BV’s zijn. Bij een raad van toezicht is vaak wel een maatschappelijke component aanwezig. De toezichthouder heeft het maatschappelijke resultaat en / of het effect als één van haar taken.

De benoeming van een raad van toezicht wijkt ook af van die van een raad van commissarissen. Een RvT wordt in het geval van een stichting door zichzelf benoemd. Bij een vereniging is de algemene ledenvergadering verantwoordelijk voor het benoemen van (de leden van de) raad van toezicht. De leden van een raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Lid raad van toezicht

Gerelateerde functies

Lid raad van toezicht Nieuws

facebook