Ludo van Halderen over toen en nu

Ludo van Halderen over toen en nu

09-10-2007 Toen: CEO Nuon Nu: zelfde functie "We willen in 2005 de beste energieonderneming in Nederland zijn op het gebied van bediening van de klant, financieel rendement, betrokkenheid van medewerkers en duurzaamheid. In 2006 willen we bij de top5 van energiebedrijven in Europa horen." (Management Scope, september 2004)

Welke van deze doelstellingen zijn verwezenlijkt? Behoort Nuon straks ook zonder Essent tot de top5 van Europa?

"In de zomer van 2004 zag ik dat Nuon weer op het goede spoor zat. De strategie van focus op onze kernactiviteiten en op de kernlanden Nederland, België en Duitsland begon vruchten af te werpen. Dat vertaalde zich in betere resultaten op alle fronten. Wat we in de sector wel hebben onderschat is de impact die de liberalisering had op de administratieve processen. Daardoor heeft ook Nuon in de eerste helft van 2005 te maken gehad met veel achterstanden in de klantadministratie en ontevreden klanten. Met vereende krachten en onder toezicht van de Dienst uitvoering en toezicht Energie hebben we het tij binnen een halfjaar weten te keren. Inmiddels durf ik te beweren dat we eind 2005 van de Nederlandse energiebedrijven het beste de klant bedienden, maar het was wel met de hakken over de sloot. In 2006 bij de top5 van energiebedrijven in Europa behoren, hangt natuurlijk af van de criteria die je hanteert. Als je voor financieel rendement kiest, zaten we in 2006 nog net niet bij de eerste vijf, maar dit jaar is dat zeker wél het geval. De doelen die we ons in 2004 stelden waren achteraf bezien wel realistisch, alleen het tijdpad dat ik eraan hing was misschien een beetje te ambitieus. Maar ja, daarvoor ben ik toch aangenomen...?"

Lees ook:
> Biografie Ludo van Halderen

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook