Marjan Trompetter

Marjan Trompetter

Commissaris (voorzitter) bij Rabobank


Personalia

Naam: Drs. Marjan Trompetter

Geboortejaar: 1963

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Marjan Trompetter

 • 2015 - heden Commissaris (voorzitter), Rabobank
 • 2020 - heden Bestuurslid en penningmeester, KNHM (Stichting Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij)

Loopbaan Marjan Trompetter

 • 2012 - 2022 Voorzitter raad van toezicht, Ziekenhuis Rijnstate
 • - 2022 Voorzitter, Afdeling Elburg van KWF Kankerbestrijding
 • 2009 - 2019 Lid raad van toezicht, Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg en Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering
 • 2009 - 2017 Vice-voorzitter raad van toezicht, GGZ Friesland
 • 2000 - 2016 Docent, Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, VU Amsterdam
 • 2012 - 2015 Vice-voorzitter raad van commissarissen, Rabobank Noord Veluwe
 • 2012 - 2015 Lid raad van toezicht, Rode Kruis Ziekenhuis
 • 1997 - 2015 Adviseur van de raad van bestuur, KPMG
 • 2003 - 2011 Vice-voorzitter raad van toezicht, Ziekenhuis St Jansdal
 • 1988 - 1997 Senior consultant, KPMG

Opleiding Marjan Trompetter

 • 1984 - 1988 Bedrijfseconomie, Vrije Universiteit Amsterdam
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Commissies:

Rabobank
- Voorzitter benoemingscommissie
- Voorzitter remuneratie & HR-commissie
- Lid riskcommissie

Ziekenhuis Rijnstate
- Voorzitter remuneratie & HR commissie

KNHM (Stichting Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij)
- Voorzitter financiële commissie


Voorafgaand aan de benoeming van Marjan Trompetter als commissaris bij de Coöperatieve Rabobank UA was zij onder andere ledenraadslid, vicevoorzitter van de raad van commissarissen Rabobank Noord Veluwe, CKV-lid, kringvoorzitter Gelderland-Flevoland en lid van de Vertrouwenscommissie en Spoedcommissie van de CKV.

Trivia

Thuis
Getrouwd, moeder van vier dochters

De inspiratiebron van Marjan Trompetter

Putting The Customer First

Jan Carlzon


'Putting the customer first is een artikel uit The McKinsey Quarterly over dienstverlenende organisaties en hoe ze het meest succesvol zijn: heel helder weten wie je klanten zijn en wat ze willen. Dit uitgangspunt moet consequent worden doorgevoerd in strategie, systemen, processen, doelstellingen en cultuur. Dat is een voorwaarde om medewerkers tijdens moments of truth het verschil te kunnen laten maken. Ook al zijn niet alle voorbeelden van vandaag de dag, de essentie is dat zeker wel! Deze boodschap is altijd mijn leidraad geweest en inspireert mij nog dagelijks in mijn werk.

Putting The Customer First
facebook